Morfogeneza, budowa i właściwości naczyń limfatycznych 

Anna Ratajska 1, Ewa Jankowska-Steifer 2, Elżbieta Czarnowska 3, Aleksandra Flaht 1, Dorota Radomska-Leśniewska 2
1 - Katedra i Zakład Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 - Zakład Patologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 901-912
ICID: 1020753
Article type: Review article
 
 
W pracy przedstawiono współczesne wyniki badań dotyczące budowy systemu naczyń chłonnych, sposobów powstawania naczyń podczas rozwoju osobniczego oraz w warunkach patologicznych, takich jak nowotworzenie, gojenie się ran i innych zmian chorobowych. Najważniejszą funkcją układu naczyń chłonnych jest zbieranie płynów, które przedostały się z układu krążenia do tkanek, przenikanie lipidów i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach z przewodu pokarmowego i ich dalszy transport, udział w przemieszczaniu się antygenów, komórek dendrytycznych i limfocytów. Tą drogą następuje też przemieszczanie się komórek nowotworowych i komórek zapalenia do węzłów chłonnych. Prawidłowe limfatyczne naczynia kapilarne różnią się od włosowatych naczyń krwionośnych obecnością nieciągłej błony podstawnej, brakiem pericytów, nieregularnym ukształtowaniem światła naczynia z silnym zakotwiczeniem komórek śródbłonka za pomocą filamentów z fibryliny i emiliny do macierzy pozakomórkowej. Komórki śródbłonka naczyń limfatycznych wykazują ekspresję antygenów powierzchniowych: Lyve-1, podoplanina, VEGFR3 (Flk-4) oraz czynnika transkrypcyjnego Prox-1, a także cząsteczek, które są wspólne dla śródbłonka naczyń krwionośnych i limfatycznych (CD31, CD34, Flk-1, Tie-1, Tie-2, neuropilina 2). Powstawanie naczyń chłonnych podczas rozwoju osobniczego rozpoczyna się wytworzeniem woreczków limfatycznych odpączkowujących z systemu pierwotnych żył oraz/lub odbywa się przez dołączenie komórek o cechach limfangioblastów (lub komórek pochodzenia hematopoetycznego). Może także być wynikiem odróżnicowania się śródbłonków żylnych w wyniku ich odszczepienia od systemu krążenia, migracji do miejsc docelowych i formowania światła naczyń chłonnych. Mechanizmy rządzące powstawaniem naczyń podczas rozwoju osobniczego oraz w stanach chorobowych, np. nowotworzenie, gojenie się ran i inne, są sterowane czynnikami wzrostu, z których dominującą rolę pełnią VEGF-C i VEGF-D, a także HGF, FGF, kwas retinowy, IL-3, IL-7. Wydaje się, że makrofagi oraz komórki o fenotypie CD45 biorą udział w powstawaniu naczyń limfatycznych. Udział makrofagów polega na wyzwalaniu czynników wzrostu podczas limfangiogenezy oraz/lub regulowaniu średnicy naczyń limfatycznych. W pracy omówiono najważniejsze choroby układu naczyń chłonnych, ich podłoże molekularne oraz nowotwory wywodzące się z naczyń limfatycznych. 
DOI: 10.5604/17322693.1020753
PMID 23175346 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     naczynia limfatyczne [0 powiązanych rekordów]
     Angiopoietins [3 powiązanych rekordów]
     Neuropilin-2 [0 powiązanych rekordów]
     podoplanin [6 powiązanych rekordów]
     Prox-1 [0 powiązanych rekordów]
     LYVE-1 [2 powiązanych rekordów]
     lymphangiogenesis [15 powiązanych rekordów]
     Lymphatic Vessels [6 powiązanych rekordów]