„Błędne koła” glejaków: unaczynienie i inwazyjność 

Stanisław Szala 1, Magdalena Jarosz 1, Ryszard Smolarczyk 1, Tomasz Cichoń 1
1 - Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 888-900
ICID: 1019657
Article type: Review article
 
 
Glejak wielopostaciowy to szczególnie złośliwa postać nowotworu glejopochodnego. Nowotwór ten stanowi około 70% wszystkich zdiagnozowanych nowotworów mózgu. Niestety, średni czas przeżycia chorych na glejaki złośliwe nie przekracza jednego roku. Nowotwory te charakteryzują się swoistym unaczynieniem (licznymi mikronaczyniami i naczyniami kłębuszkowymi) oraz szczególną inwazyjnością. Zarówno unaczynienie, jak i inwazyjność to złożone procesy, z których każdy tworzy swego rodzaju „błędne koło”. Wspólnym głównym elementem obu „błędnych kół” jest niedotlenienie. Powstająca w sąsiedztwie nieprawidłowych naczyń krwionośnych hipoksja stymuluje m.in. powstawanie nowych naczyń i inwazyjność komórek nowotworowych. Oba „błędne koła”, to w istocie procesy adaptacyjne pozwalające komórkom nowotworowym dostosować się do niedotlenowanego środowiska nowotworowego. Procesy te odgrywają istotną rolę w progresji nowotworowej: swoistej ewolucji komórek nowotworowych. Wynikiem tej ewolucji są komórki wysoce agresywne, oporne na chemioterapię i radioterapię. Duże zdolności adaptacyjne komórek nowotworowych niekorzystnie wpływają na efektywność terapii przeciwnowotworowej. Skuteczne strategie terapeutyczne powinny być skierowane na rozerwanie obu „błędnych kół”. W pracy omówiono kilka takich strategii. Naszym zdaniem, skuteczne strategie terapeutyczne muszą się składać z kilku leków rozpoznających i rozrywających jednocześnie oba „błędne koła” unaczynienia i inwazyjności. Skutecznymi lekami mogą się także okazać leki hamujące i zmniejszające hipoksję w komórkach nowotworowych, np. leki hamujące aktywność HIF-1α. 
DOI: 10.5604/17322693.1019657
PMID 23175345 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     anticancer therapy [13 powiązanych rekordów]
     cancer cell underoxygenation [0 powiązanych rekordów]
     vicious circle of glioma invasiveness [0 powiązanych rekordów]
     vicious circle of glioma vascularization [0 powiązanych rekordów]