Rola sfingolipidów w układzie pokarmowym 

Krzysztof Kurek 1, Dominika M. Piotrowska 1, Patrycja Wiesiołek 1, Adrian Chabowski 1, Małgorzata Żendzian-Piotrowska 1
1 - Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 868-875
ICID: 1019650
Article type: Review article
 
 
Sfingolipidy odgrywają rolę w licznych fizjologicznych oraz patofizjologicznych procesach, zachodzących w obrębie układu pokarmowego. W błonie komórkowej enterocytów sfingolipidy pełnią funkcję strukturalną, warunkują absorpcję niektórych substancji dostarczonych z pożywieniem, a także mogą pełnić rolę receptorów dla niektórych mikroorganizmów i syntetyzowanych przez nie toksyn. Bioaktywne lipidy, ceramid i sfingozyno-1-fosforan biorą ponadto udział w transmisji sygnałów, regulując w ten sposób proliferację i różnicowanie komórek oraz ich programowaną śmierć, apoptozę. Dalsze badania pozwolą w pełni wyjaśnić kliniczne znaczenie sfingolipidów w patogenezie chorób nowotworowych i zapalnych przewodu pokarmowego. Substancje farmakologiczne, regulujące ich metabolizm mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w leczeniu takich chorób, jak rak jelita grubego, nieswoiste zapalenia jelit czy niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby. Celem pracy jest charakterystyka fizjologicznej oraz patofizjologicznej roli sfingolipidów w układzie pokarmowym. 
DOI: 10.5604/17322693.1019650
PMID 23175343 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Digestive System [32 powiązanych rekordów]
     colon cancer [74 powiązanych rekordów]
     Gastrointestinal Diseases [22 powiązanych rekordów]
     Sphingolipids [2 powiązanych rekordów]
     ceramide [8 powiązanych rekordów]