Indywidualizacja terapii przeciwnowotworowej; molekularne uwarunkowania mechanizmów działania nowoczesnych leków onkologicznych 

Katarzyna Regulska 1, Beata Stanisz 2, Miłosz Regulski 3
1 - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Poznaniu
2 - Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3 - Katedra i Zakład Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 855-867
ICID: 1019649
Article type: Review article
 
 
Dysregulacja procesu transmisji sygnału na poziomie komórkowym, wynikająca z genetycznych nieprawidłowości, jest istotnym czynnikiem inicjacji, promocji i progresji nowotworów. Możliwość kontrolowania aktywności odpowiednich białek przekaźnikowych oraz normalizacji wymienionych zaburzeń za pomocą swoistych inhibitorów stanowi ideę terapii celowanej molekularnie, która umożliwia współczesnej medycynie wpływanie na przebieg onkogenezy oraz skuteczne leczenie niektórych chorób nowotworowych. W pracy scharakteryzowano najważniejsze leki stosowane w terapii celowanej molekularnie, do których należą: przeciwciała monoklonalne oraz drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz tyrozynowych, z uwzględnieniem ich budowy chemicznej, punktu uchwytu, mechanizmu działania i zastosowania w lecznictwie. Przedstawiono także charakterystykę cząsteczek predysponujących do włączenia do rutynowej praktyki klinicznej, które obecnie oceniane są pod względem bezpieczeństwa i skuteczności przeciwnowotworowej w przebiegu rozlicznych badań klinicznych fazy I, II i III, a także substancji będących na etapie badań przedklinicznych. Ponadto wskazano dalsze kierunki rozwoju w dziedzinie medycyny i farmacji onkologicznej, do których należą systematyczne poszukiwania nowych zaburzeń molekularnych odpowiedzialnych za rozwój chorób nowotworowych, działania mające na celu poprawę parametrów farmakologicznych istniejących już inhibitorów oraz dążenia do uniezależnienia ich aktywności od zjawiska oporności lekowej. Podkreślono także rolę indywidualizacji leczenia onkologicznego, z czym nieodłącznie związana jest konieczność określenia wiarygodnych czynników predykcyjnych stanowiących podstawę selekcji chorych do odpowiedniego schematu terapeutycznego. 
DOI: 10.5604/17322693.1019649
PMID 23175342 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     transmisja sygnału [0 powiązanych rekordów]
     drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz [0 powiązanych rekordów]
     Clinical Trials [592 powiązanych rekordów]
     monoclonal antibodies [38 powiązanych rekordów]
     oncology [68 powiązanych rekordów]
     signal transmission [1 powiązanych rekordów]
     small-molecule kinase inhibitors [0 powiązanych rekordów]