Badania nad łojotokowym zapaleniem skóry. Część II. Wpływ itrakonazolu na stan kliniczny chorych oraz poziom wybranych cytokin w łojotokowym zapaleniu skóry

Ewa Trznadel-Grodzka 1, Marcin Błaszkowski 1, Helena Rotsztejn 2
1 - Department of Dermatology and Pediatric Dermatology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
2 - Department of Cosmetology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 848-854
ICID: 1019648
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Etiologia łojotokowego zapalenia skóry pozostaje ciągle nie w pełni wyjaśniona. Liczba drożdżaków z rodzaju Malassezia może mieć wpływ na stopień zaawansowania procesu chorobowego. Celem pracy była ocena poziomu wybranych cytokin zapalnych IL-2, IL-4, IFN-γ i TNF-α w surowicy chorych po leczeniu doustnym itrakonazolem.
Materiał/Metody: Badanie przeprowadzono w grupie 66 osób. Grupę odniesienia (O) stanowiło 30 osób (23 kobiety i 7 mężczyzn), klinicznie zdrowych w wieku od 24 do 65 lat (37,41±6,08 lat). Grupę badaną (B) stanowiło 36 osób (16 kobiet i 20 mężczyzn) chorych na ŁZS,w wieku od 19 do 76 (38,61±13,77). Oznaczeń IL-2, IL-4, IFN-γ i TNF-α dokonywano za pomocą zestawu: Human High Sensitivity Elisa (Diaclone, Francja).Klinicznie stopień nasilenia procesu chorobowego oceniano wg skali Scaparro i wsp., w modyfikacji Kaszuby.
Wyniki: Po 6 tygodniach leczenia doustnego itrakonazolem podawanym w dawce 200 mg dziennie w terapii pulsowej zaobserwowano znaczną poprawę kliniczną w grupie chorych na łojotokowe zapalenie skóry. Po leczeniu itrakonazolem poziom IFN-γ w grupie chorych na łojotokowe zapalenie skóry był istotnie podwyższony. Poziom innych badanych cytokin po leczeniu nie wykazywał znaczących różnic.
Wnioski: Leczenie itrakonazolem znacząco wpływa na poprawę stanu skóry chorych. IFN-γ jest cytokiną, której wydzielanie może wpływać na nasilenie zmian skórnych w łojotokowym zapaleniu skóry.
 
DOI: 10.5604/17322693.1019648
PMID 23175341 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     TNF-α [78 powiązanych rekordów]
     IFN-γ [16 powiązanych rekordów]
     IL-4 [26 powiązanych rekordów]
     IL-2 [19 powiązanych rekordów]
     Itraconazole [40 powiązanych rekordów]
     seborrheic dermatitis [20 powiązanych rekordów]