Badania nad łojotokowym zapaleniem skóry. Część I. Rola wybranych cytokin w patogenezie łojotokowego zapalenia skóry 

Ewa Trznadel-Grodzka 1, Marcin Błaszkowski 1, Helena Rotsztejn 2
1 - Department of Dermatology and Pediatric Dermatology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
2 - Department of Cosmetology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 843-847
ICID: 1019642
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Etiologia łojotokowego zapalenia skóry nie została do końca wyjaśniona. Wykazano związek między gęstością zasiedlenia skóry przez drożdżaki z rodzaju Malassezia a nasileniem objawów. Celem pracy była ocena poziomu wybranych cytokin zapalnych IL-2, IL-4, IFN-γ i TNF-α w surowicy chorych (ocena związku z płcią i rozległością zmian skórnych wg skali Scaparro) oraz porównanie z grupą kontrolną.
Materiał/Metody: Badania przeprowadzono u 66 osób. Grupę odniesienia (O) stanowiło 30 osób (23 kobiety i 7 mężczyzn), klinicznie zdrowych w wieku od 24 do 65 lat (37,41±6,08 lat). Grupę badaną (B) stanowiło 36 osób (16 kobiet i 20 mężczyzn) chorych na ŁZS, w wieku od 19 do 76 (38,61±13,77). Interleukiny 2, 4, IFN-γ i TNF-α oznaczano z użyciem zestawu: Human High Sensitivity Elisa (Diaclone, Francja).Klinicznie stopień nasilenia procesu chorobowego oceniano wg skali Scaparro i wsp., w modyfikacji Kaszuby.
Wyniki: Przeprowadzone badania wskazują na istotne statystycznie podwyższenie poziomu IL-2 i IFN-γ u wszystkich badanych chorych na łojotokowe zapalenie skóry.
Wnioski: Łojotokowe zapalenie skóry jest dermatozą z dużym udziałem odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego z istotną rolą IFN-γ i IL-2.
 
DOI: 10.5604/17322693.1019642
PMID 23175340 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     TNF-α [78 powiązanych rekordów]
     IFN-γ [16 powiązanych rekordów]
     IL-4 [26 powiązanych rekordów]
     IL-2 [19 powiązanych rekordów]
     seborrheic dermatitis [20 powiązanych rekordów]