Użyteczność przezkroczowej i przezodbytniczej ultrasonografii w diagnostyce i różnicowaniu zapalenia gruczołów apokrynowych z przetoką odbytu 

Małgorzata Kołodziejczak 1, Iwona Sudoł-Szopińska 2, Aleksandra Wilczyńska 1, Jacek Bierca 1
1 - Department of General Surgery and Proctology, Solec Hospital, Warsaw
2 - Department of Radiology, Institute of Rheumatology and Department of Diagnostic Imaging, Medical
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 838-842
ICID: 1019537
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Patogeneza zapalenia gruczołów apokrynowych nie jest dobrze poznana. Jest wiele teorii, w tym teorie mechaniczne, teorie podkreślające czynnik genetyczny, oraz teorie immunologiczne biorące pod uwagę dysfunkcje limfocytów. Klinicznie choroba często jest mylona z przetoką odbytu i w konsekwencji źle leczona.
Cel pracy. Określenie przydatności ultrasonografii przezkroczowej (TPUS-transperineal ultrasound) oraz przezodbytniczej (AUS – anal ultrasound) w różnicowaniu zapalenia gruczołów apokrynowych (HS-hidradenitis suppurativa) z przetoką odbytu i ropniem.
Materiał/Metody: Ocenie retrospektywnej poddano 51 pacjentów (5 kobiet, 46 mężczyzn) w wieku 20–71 lat (średnia wieku 47,5 lat) operowanych w latach 2006–2011 z powodu zapalenia gruczołów apokrynowych okolicy odbytu i krocza, u których wykonano TPUS i AUS. Analizie poddano 67operacji, gdyż 11 pacjentów było operowanych więcej niż 1 raz z powodu nawrotu choroby.
Wyniki: U 66 z 67 pacjentów (98,5%) przedoperacyjne badanie TPUS I AUS było zgodne z obrazem śródoperacyjnym. Tylko u 1 pacjenta stwierdzono śródoperacyjnie torbiel włosową. U wszystkich 67 pacjentów obraz TPUS przedstawiał typowe zmiany płynowo-lite zajmujące podskórną tkankę tłuszczową. U 6 z 67 pacjentów z HS (8,9%) AUS przedstawiał przetokę odbytu współistniejącą z HS. W 2 przypadkach (2,9%)stwierdzono nowotwór skóry współistniejący z HS.
Wnioski: TPUS jest dostępną metodą obrazową, która potwierdza typową lokalizację zmian w przebiegu HS, umożliwiając ich pewne zróżnicowanie z przetoką lub ropniem odbytu.
 
DOI: 10.5604/17322693.1019537
PMID 23175339 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zapalenie gruczołów apokrynowych [0 powiązanych rekordów]
     squamous cell carcinoma [199 powiązanych rekordów]
     transperineal ultrasound [2 powiązanych rekordów]
     anal ultrasound [0 powiązanych rekordów]
     pilonidal cyst [4 powiązanych rekordów]
     anal fistula [19 powiązanych rekordów]
     Hidradenitis Suppurativa [4 powiązanych rekordów]