Efekt sąsiedztwa indukowany promieniowaniem UV; dlaczego powinniśmy się zainteresować? 

Maria Widel 1
1 - Biosystem Group, Institute of Automatic Control, Faculty of Automatics, Electronics and Informatics, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 828-837
ICID: 1019532
Article type: Review article
 
 
 Popromienny efekt sąsiedztwa (bystander effect), którego istotą jest interakcja komórek eksponowanych na promieniowanie z sąsiadującymi komórkami nienapromieniowanymi, za pomocą sygnałów molekularnych, jest ważnym elementem działania promieniowania jonizującego. Jednak znajomość efektu sąsiedztwa w przypadku promieniowania ultrafioletowego (UV) jest dość ograniczona. Reaktywne formy tlenu i azotu generowane w komórkach eksponowanych na promieniowanie UV indukują efekty sąsiedztwa w komórkach nieeksponowanych na UV, ujawniające się w postaci: obniżenia przeżywalności komórek klonogennych i opóźnionej śmierci komórkowej, oksydacyjnych uszkodzeń DNA i niestabilności genetycznej, indukcji mikrojąder, peroksydacji lipidów i apoptozy. Chociaż efekt sąsiedztwa po ekspozycji na promieniowanie UV został zaobserwowany w systemach komórkowych in vitro, jego występowanie w warunkach in vivo nie było badane. Jednak promieniowanie słoneczne, które jest głównym źródłem promieniowania UV w środowisku, indukuje w ludzkiej skórze stany zapalne i immunosupresję, procesy, które mogą być uważane za efekty sąsiedztwa wywołane promieniowaniem UV. Oksydacyjne uszkodzenia DNA, niestabilność genetyczna i reakcje zapalne mogą prowadzić do kancerogenezy. Promieniowanie UV jest uważane za jeden z ważnych czynników etiologicznych nowotworów skóry, tj. raka podstawno-komórkowego i płaskonabłonkowego oraz czerniaka złośliwego. Na podstawie mechanizmów działania wydaje się, że efekt sąsiedztwa wywołany promieniowaniem UV może mieć pewien udział w uszkadzaniu (kancerogenezie?) skóry i prawdopodobnie komórek w innych tkankach. Celem artykułu jest przegląd istniejących danych na temat indukowanego przez UV efektu sąsiedztwa oraz zwrócenie uwagi na możliwe implikacje tego zjawiska dla ryzyka zdrowotnego.
DOI: 10.5604/17322693.1019532
PMID 23175338 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     promieniowanie ultrafioletowe [4 powiązanych rekordów]
     malignant melanoma [53 powiązanych rekordów]
     skin cancers [4 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]
     Genomic Instability [10 powiązanych rekordów]
     Bystander Effect [12 powiązanych rekordów]
     ultraviolet radiation [28 powiązanych rekordów]