Czynniki ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych skóry u chorych po przeszczepieniu narządów 

Beata Imko-Walczuk 1, Maria Luiza Piesiaków 2, Aleksandra Okuniewska 3, Janusz Jaśkiewicz 4, Sławomir Lizakowski 5, Alicja Dębska-Ślizień 5, Bolesław Rutkowski 5
1 - Oddział Dermatologii Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku; Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
2 - Oddział Dermatologiczny Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie; Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Klinika Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk
3 - Oddział Dermatologii Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
4 - Katedra i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
5 - Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 818-827
ICID: 1019530
Article type: Review article
 
 
Nowotwory stały się drugą co do częstości przyczyną zgonów chorych po przeszczepieniu narządów. Wśród wszystkich nowotworów powstających de novo po transplantacji najczęstszymi są nowotwory skóry, z czego aż 95% stanowią raki skóry.
Ze względu na znacznie większą zachorowalność, agresywny, szybki postęp choroby nowotworowej i niepomyślne rokowanie, populacja ta wymaga szczególnego podejścia onkologicznego. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki predysponujące do rozwoju nowotworów w populacji chorych po przeszczepieniu narządów, z uwzględnieniem nowotworów skóry. Część z tych czynników jest dobrze poznana, rola pozostałych wciąż jest niejednoznaczna.
Wśród czynników etiologicznych wymienia się te, które są związane z samym biorcą. Do nich należą czynniki genetyczne, tj.: płeć męska, jasna karnacja i niezdolność do opalania, zgodność w układzie HLA oraz czynniki niegenetyczne, takie jak: wiek chorego, przewlekłe blizny i owrzodzenia skóry, rodzaj przeszczepionego narządu, immunosupresja, zwłaszcza jej rodzaj i dawka kumulacyjna leków. Ponadto na etiopatogenezę nowotworów wpływ mają czynniki środowiskowe, takie jak: ekspozycja na światło słoneczne i w związku z tym szerokość geograficzna, promieniowanie jonizujące, karcynogeny chemiczne oraz infekcje wirusowe.
Znajomość czynników etiologicznych i mechanizmów etiopatogenetycznych pozwoli na wyodrębnienie i obserwację chorych z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby nowotworowej a także na szybsze działanie lecznicze w tej grupie chorych.
 
DOI: 10.5604/17322693.1019530
PMID 23175337 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czerniak [22 powiązanych rekordów]
     rak skóry [4 powiązanych rekordów]
     Transplantation [251 powiązanych rekordów]
     Immunosuppression [353 powiązanych rekordów]
     Melanoma [153 powiązanych rekordów]
     skin cancer [48 powiązanych rekordów]
     etiopathogenesis [43 powiązanych rekordów]