Rola białek motorycznych cytoszkieletu w zakażeniu wirusowym 

Anna Słońska 1, Rafał Polowy 2, Anna Golke 1, Joanna Cymerys 1
1 - Zakład Wirusologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW
2 - Międzywydziałowe Studium Biotechnologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 810-817
ICID: 1016360
Article type: Review article
 
 
Cytoszkielet, zbudowany z filamentów aktynowych, mikrotubul i filamentów pośrednich, reguluje wiele procesów zachodzących w komórce, m.in. transport wewnątrzkomórkowy. Mikrofilamenty oraz mikrotubule są włóknami spolaryzowanymi, wzdłuż których możliwy jest dwukierunkowy ruch białek motorycznych: miozyn wzdłuż włókien aktyny oraz kompleksu dyneina/dynaktyna i kinezyn wzdłuż mikrotubul. Wirusy podczas zakażenia wykorzystują struktury cytoszkieletu i jego białka motoryczne na różnych etapach cyklu replikacyjnego. Podczas wnikania do komórki i jej opuszczania, wirusy muszą pokonać korową warstwę mikrofilamentów, co odbywa się zazwyczaj z udziałem miozyny. W cytoplazmie wirusy są transportowane z udziałem dyneiny w stronę centrum organizacji mikrotubul, natomiast po namnożeniu się wirusa kinezyny przemieszczają nowe wiriony na obrzeża komórki, umożliwiając tym samym uwolnienie wirionów potomnych. Niektóre rodziny wirusów rozwinęły alternatywne metody transportu wewnątrzkomórkowego.
W pracy opisano interakcje między wirusami a białkami motorycznymi cytoszkieletu oraz ustalono ich udział w zakażeniu wirusowym w oparciu o najnowsze doniesienia literaturowe.
 
DOI: 10.5604/17322693.1016360
PMID 23175336 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     białka motoryczne [1 powiązanych rekordów]
     cytoszkielet [3 powiązanych rekordów]
     Motor proteins [2 powiązanych rekordów]
     Cytoskeleton [33 powiązanych rekordów]
     Viruses [58 powiązanych rekordów]