Glikacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej i jej znaczenie w miażdżycy 

Aleksandra Kuzan 1, Agnieszka Chwiłkowska 2, Magdalena Kobielarz 3, Celina Pezowicz 3, Andrzej Gamian 4
1 - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
2 - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
3 - Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
4 - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej; Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 804-809
ICID: 1016359
Article type: Review article
 
 
Proces glikacji polega na tworzeniu się produktów zaawansowanej glikacji (AGE) podczas nieenzymatycznej reakcji między cukrami redukującymi a białkami, lipidami lub kwasami nukleinowymi. W pracy omówiono glikację kolagenu i rolę tego procesu w rozwoju chorób naczyniowych. Kolagen jest białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej o unikalnej strukturze tworzącej fibryle wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie. Białko to buduje tkankę łączną i jest odpowiedzialne za utrzymywanie integralności naczyń krwionośnych, a także za ich właściwości biomechaniczne. Stwierdzono, że większa zawartość glikowanego kolagenu jest skorelowana z mniejszą sprężystością i większą twardością ścian naczyń krwionośnych, a w konsekwencji szybszym tempem rozwoju zmian miażdżycowych. Z aterogenezą i tworzeniem AGE związanych jest wiele mechanizmów, m.in. generowanie wolnych rodników na skutek interakcji AGE z receptorem, stymulowanie procesu zapalnego, aktywacja leukocytów i trombocytów, ułatwianie wiązania LDL, zmiany w poziomie ekspresji czynników wzrostu, cząsteczek adhezyjnych, MMP i innych białek. Opisywane badania pozwalają na opracowywanie strategii dietetycznych i terapeutycznych mających zapobiegać lub spowolnić rozwój patologicznych procesów związanych z glikacją kolagenu i innych białek w ścianie tętnic. Główne działania w tej dziedzinie polegają na ograniczaniu przyjmowania egzogennych AGE, spożywaniu produktów zawierających rutynę, stosowaniu leków mających zahamować tworzenie się AGE, takich jak pirydoksamina oraz środków mających przełamywać wiązania krzyżowe w białkach, np. ALE-711. 
DOI: 10.5604/17322693.1016359
PMID 23175335 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Arteries [183 powiązanych rekordów]
     Collagen [278 powiązanych rekordów]
     advanced glycation end-products [3 powiązanych rekordów]
     tętnice [0 powiązanych rekordów]
     kolagen [11 powiązanych rekordów]
     produkty zaawansowanej glikacji [0 powiązanych rekordów]
     age [321 powiązanych rekordów]