Aktywność antybakteryjna wybranych szczepów wzorcowych bakterii kwasu mlekowego produkujących bakteriocyny – badania wstępne 

Malgorzata Bodaszewska-Lubas 1, Monika Brzychczy-Wloch 1, Tomasz Gosiewski 1, Piotr B. Heczko 2
1 - Department of Bacteriology, Microbial Ecology and Parasitology, Chair of Microbiology, Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland
2 - Department of Bacteriology, Microbial Ecology and Parasitology, Chair of Microbiology, Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 787-794
ICID: 1015531
Article type: Original article
 
 
Wstęp: W pracy podjęto próbę oceny antybakteryjnego potencjału szczepów wzorcowych bakterii kwasu mlekowego (lactic acid bacteria – LAB) wytwarzających bakteriocyny różnych klas, a tym samym wykazujących różne mechanizmy uszkodzenia błony komórkowej wobec szczepów Streptococcus agalactiae (Group B Streptococcus – GBS). Wrażliwość Streptococcus agalactiae na działanie antybakteryjne szczepów wzorcowych LAB oceniono względem przynależności szczepów GBS do serotypów oraz obecności genów białek z rodziny alfa-podobnych.
Materiały/Metody: Oceniono właściwości przeciwdrobnoustrojowe szczepów L. plantarum C 11, L. sakei DSMZ 6333, L. lactis ATCC 11454 będących producentami bakteriocyn odpowiednio plantarycyn JK i EF, sakacyny oraz nizyny wobec szczepów GBS. Wybrane do eksperymentu szczepy GBS należały do serotypów Ia, Ib, II, III, V oraz zawierały geny białek bca, epsilon, rib, alp2, alp3 z rodziny alfapodobnych. Eksperyment przeprowadzono metodą hodowli w zawiesinie, oznaczając liczbę drobnoustrojów metodą seryjnych rozcieńczeń.
Wyniki: Wykazano znaczną aktywność przeciwdrobnoustrojową szczepu L. plantarum C 11 wobec szczepów GBS. Szczep L. lactis ATCC 11454 hamował wzrost S. agalactiae w niewielkim stopniu, a szczep L. sakei DSMZ 6333 był pozbawiony takiej aktywności. Wykazano różnice istotne statystycznie we wrażliwości szczepów GBS reprezentujących różne serotypy wobec działania przeciwdrobnoustrojowego szczepów wzorcowych LAB. Najmniej wrażliwe na działanie bakteriocyn były szczepy należące do serotypów Ib oraz III, najbardziej zaś szczepy z serotypu II. Wrażliwość szczepów S. agalactiae na działanie przeciwdrobnoustrojowe LAB nie była zależna od genów białek z rodziny alfapodobnych.
Dyskusja: Spośród szczepów wzorcowych bakterii kwasu mlekowego wytwarzających bakteriocyny najsilniejsze właściwości antybakteryjne wobec paciorkowców z grupy serologicznej B wykazywał szczep L. plantarum C 11. Ze względu na powszechnie znane i potwierdzone silne właściwości antagonistyczne szczepów bakterii z gatunku L. plantarum wobec bakterii wskaźnikowych konieczna jest kontynuacja przedstawionych w pracy badań.
 
DOI: 10.5604/17322693.1015531
PMID 23175332 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     plantarycyny [0 powiązanych rekordów]
     bakteriocyny [3 powiązanych rekordów]
     Group B streptococcus (GBS) [2 powiązanych rekordów]
     lactic acid bacteria (LAB) [2 powiązanych rekordów]
     antimicrobial activity [298 powiązanych rekordów]
     plantaricins [0 powiązanych rekordów]
     Bacteriocins [19 powiązanych rekordów]