Potencjalne czynniki patogenne w stwardnieniu rozsianym (SM) 

Mariola Zawada 1
1 - Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 758-770
ICID: 1015041
Article type: Review article
 
 
 Stwardnienie rozsiane jest chorobą neuroimmunologiczną, w której jeszcze nie udało się zidentyfikować czynnika etiologicznego. Etiologia SM jest złożona i może się wiązać z wieloma różnymi czynnikami działającymi jednocześnie lub kaskadowo, prowadząc do rozwoju choroby. Przyczyn rozwoju choroby poszukuje się wśród czynników genetycznych związanych z układem HLA, genami dla receptorów komórek T (TCR), czy też endogennymi retrowirusami obecnymi w ludzkim genomie (HERV). Badane są także czynniki środowiskowe, takie jak infekcje bakteryjne, grzybicze czy też wirusowe, a ponadto analizowany jest potencjalny udział witaminy D w patogenezie choroby. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący potencjalnych czynników uczestniczących w etiopatogenezie stwardnienia rozsianego.
DOI: 10.5604/17322693.1015041
PMID 23175330 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     HLA [40 powiązanych rekordów]
     TCR [6 powiązanych rekordów]
     Vitamin D [265 powiązanych rekordów]
     HERV [1 powiązanych rekordów]
     Viruses [58 powiązanych rekordów]
     Bacteria [365 powiązanych rekordów]
     Multiple Sclerosis [417 powiązanych rekordów]