Wiarygodność szybkiego testu diagnostycznego i metody immunofluorescencji bezpośredniej w odniesieniu do real-time RT-PCR u dzieci z grypą wywołaną wirusem typu A (H1N1)pdm09 

Aneta Nitsch-Osuch 1, Agnieszka Woźniak-Kosek 2, Lidia Bernadeta Brydak 2
1 - Department of Family Medicine, Warsaw Medical University, Poland
2 - Department of Influenza Research. National Influenza Center, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 752-757
ICID: 1015040
Article type: Original article
 
 
 Wprowadzenie: Grypa stanowi u dzieci istotny, ale niedoceniany i nieoszacowany problem kliniczny i epidemiologiczny. Celem pracy było porównanie wiarygodności szybkiego testu diagnostycznego w kierunku grypy BD Directigen EZ Flu A+B® z metodą immunofluorescencji bezpośredniej w odniesieniu do metody real time RT-PCR u dzieci zgłaszających się do ambulatorium z objawami grypopodobnymi.
Materiał/Metody: Do badania włączono 150 dzieci, kryteriami włączenia do badania były: wiek poniżej 59 miesięcy życia, występowanie objawów grypopodobnych, zgodnych z definicją CDC: gorączka ≥37,8°C, kaszel, ból i/lub zaczerwienienie gardła, utrzymywanie się objawów ≤96 godzin. U pacjentów pobrano wymaz z nosa i z gardła i poddano badaniu z użyciem RIDT i/lub DFA, a wyniki zweryfikowano metodą real time RT-PCR.
Wyniki: Metoda RIDT charakteryzowała się w odniesieniu do wykrywania zakażeń wywołanych wirusem grypy A (H1N1)pdm09: czułością 62,2% (95% CI 46,5–76,2%), swoistością 97,1% (95% CI 91,8–99,4%), PPV 90,3% (95% CI 74,3–98%), NPV 85,5% (95% CI 78,1–91,5%), podczas gdy metoda DFA charakteryzowała się: czułością 60% (95% CI 51,9–63,2%), swoistością 96% (95% CI 88,7–98,8%), PPV 93,1% (95% CI 80,5–98%), NPV 72,7% 995% CI 67,2–74,9%). Analiza regresji logistycznej wykazała, że szansa na uzyskanie prawdziwie dodatniego wyniku RIDT była dwukrotnie wyższa, gdy badanie wykonywano w ciągu 48 godzin od pojawienia się objawów chorobowych (OR 0,40 vs OR 0,22).
Wnioski: Wiarygodność RIDT i DFA u dzieci jest porównywalna, czułość obu testów jest umiarkowana, a swoistość bardzo wysoka. Oba testy mogą być używane jako metody skriningowe w diagnostyce grypy u dzieci z objawami grypopodobnymi.
DOI: 10.5604/17322693.1015040
PMID 23175329 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [799 powiązanych rekordów]
     immunofluorescencja bezpośrednia [5 powiązanych rekordów]
     szybki test diagnostyczny [0 powiązanych rekordów]
     grypa [20 powiązanych rekordów]
     children [3277 powiązanych rekordów]
     direct immunofluorescence assay [0 powiązanych rekordów]
     rapid influenza diagnostic test [0 powiązanych rekordów]
     influenza [120 powiązanych rekordów]