Receptory hamujące komórek tucznych

Edyta Bąbolewska 1, Ewa Brzezińska-Błaszczyk 1
1 - Zakład Immunologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 739-751
ICID: 1015039
Article type: Review article
 
 
 Komórki tuczne odgrywają ważną rolę w przebiegu wielu różnych procesów fizjologicznych, a także biorą udział w obronie skierowanej przeciwko patogenom. Ponadto współuczestniczą w wielu procesach patologicznych, w tym w reakcjach alergicznych. Wydaje się więc, że niezwykle istotna jest znajomość czynników i receptorów wpływających na aktywność komórek tucznych. Obecnie dobrze wiadomo, że sygnały aktywujące są równoważone przez sygnały hamujące związane z motywem ITIM. Związanie receptorów hamujących prowadzi do fosforylacji reszty tyrozynowej w motywie ITIM, rekrutacji białkowych fosfataz tyrozynowych SHP-1, SHP-2 i/lub SHIP i defosforylacji białek związanych z receptorem aktywującym. Jest coraz więcej danych, że komórki tuczne wykazują ekspresję licznych receptorów hamujących. Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat receptorów hamujących komórek tucznych, takich jak FcγRIIB, PIR-B, CD300, CD172a, gp49B1, CD200R, cząsteczki z rodziny Siglec, CD305, alergin-1, MAFA i CD72. W pracy omówiono także rolę receptorów hamujących w regulacji aktywności komórek tucznych.
DOI: 10.5604/17322693.1015039
PMID 23175328 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     przekazywanie sygnału [0 powiązanych rekordów]
     aktywność komórek tucznych [0 powiązanych rekordów]
     receptory hamujące [0 powiązanych rekordów]
     komórki tuczne [8 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction [3178 powiązanych rekordów]
     mast cell activity [0 powiązanych rekordów]
     inhibitory receptors [0 powiązanych rekordów]
     Mast Cells [55 powiązanych rekordów]