Rodzaj surowicy wpływa na zależną od rituximabu cytotoksyczność i apoptozę komórek przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitro

Ewelina Ziółkowska 1, Ida Franiak-Pietryga 2, Barbara Cebula-Obrzut 3, Jerzy Z. Błońsk 4, Tadeusz Robak 4, Piotr Smolewski 5, Anna Korycka-Wołowiec 4
1 - Department of Hematology, Medical University of Lodz, Lodz 93-510, Ciolkowskiego 2, Poland
2 - The Laboratory of Clinical and Transplant Immunology and Genetics, Copernicus Memorial Hospital, Lodz 93-513, Pabianicka 62, Poland
3 - Copernicus Memorial Hospital, Lodz 93-513, Pabianicka 62, Poland
4 - Department of Hematology, Medical University of Lodz, Lodz 93-510, Ciolkowskiego 2, Poland; Copernicus Memorial Hospital, Lodz 93-513, Pabianicka 62, Poland
5 - Copernicus Memorial Hospital, Lodz 93-513, Pabianicka 62, Poland; Department of Experimental Hematology, Medical University of Lodz, Lodz 93-510, Ciolkowskiego 2, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 730-738
ICID: 1015036
Article type: Original article
 
 
Cel pracy: Celem pracy było porównanie wpływu różnych rodzajów surowic na żywotność oraz na spontaniczną lub indukowaną rytuksymabem (RIT) apoptozę komórek przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) in vitro.
Metody: Metodą cytometrii przepływowej oceniono wpływ płodowej surowicy cielęcej (FCS), surowicy autologicznej (AS) oraz ludzkiej surowicy AB (ABS) na cytotoksyczność i apoptozę, aktywność kaspaz 3, 9, 8 oraz zmianę potencjału mitochondrialnego (ΔΨm) komórek PBL poddanych działaniu RIT w stężeniu 10 µg/ml w hodowli in vitro. Surowice stosowano pojedynczo lub w kombinacji dwóch z nich w stosunku 1:1. W hodowlach kontrolnych – bez RIT oceniano apoptozę spontaniczną.
Wyniki: Najwyższy odsetek komórek białaczkowych ulegających spontanicznej apoptozie stwierdzono po zastosowaniu wyłącznie FCS, podczas gdy najniższy odsetek tych komórek uzyskano stosując tyko AS. Zastosowanie FCS+AS w hodowli komórek PBL poddanych działaniu RIT zwiększało ΔΨm, jak i ekspresję kaspaz 3, 8 i 9, w porównaniu z hodowlami kontrolnymi. Apoptoza indukowana lekiem wynosiła 6,02 i 0,34, odpowiednio w hodowlach z FCS+AS i z FCS użytym pojedynczo (p<0,01). Zastosowanie FCS+AS lub FCS+ABS zmniejszało natomiast efekt cytotoksyczny RIT, w porównaniu z uzyskanym po samodzielnym zastosowaniu AS. Cytotoksyczne działanie RIT nie zależało od stężenia leku, lecz od rodzaju surowicy dodanej do hodowli.
Wnioski: Najsilniejszy efekt cytotoksyczny RIT w obecności surowicy AS sugeruje, że jego aktywność wobec komórek PBL zwiększa się na skutek znanych mechanizmów cytotoksyczności, apoptozy zależnej od kaspaz oraz możliwego wpływu innych pozakomórkowych czynników obecnych w surowicy chorych.
DOI: 10.5604/17322693.1015036
PMID 23175327 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     płodowa surowica cielęca [0 powiązanych rekordów]
     przewlekła białaczka limfocytowa [4 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     AB-Serum [0 powiązanych rekordów]
     autologous serum [3 powiązanych rekordów]
     fetal calf serum [1 powiązanych rekordów]
     rituximab [48 powiązanych rekordów]
     Chronic lymphocytic leukemia [54 powiązanych rekordów]