Leczenie cinakalcetem a ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów hemodializowanych

Marzena Żelaźnicka 1, Piotr Kocełak 2, Magdalena Olszanecka Glinianowicz 2, Jerzy Chudek 3
1 - Stacja Dializ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
2 - Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 - Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 722-729
ICID: 1015034
Article type: Review article
 
 
 Pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek z powodu przyspieszonego rozwoju miażdżycy należą do grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Ważnym czynnikiem przyspieszającym rozwój miażdżycy w tej grupie chorych są zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej powodujące kalcyfikację naczyń. Dlatego hamowanie rozwoju i progresji zwapnień naczyniowych staje się nowym celem terapeutycznym w leczeniu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej towarzyszących przewlekłej chorobie nerek. Wydaje się, że cinacalcet, kalcymimetyk II generacji stosowany u pacjentów z oporną wtórną nadczynnością przytarczyc może hamować progresję zwapnień naczyniowych i potencjalnie zmniejszać ryzyko sercowo-naczyniowe. W pracy omówiono aktualne dane z piśmiennictwa dotyczącego patogenezy zwapnień oraz potencjalnego wpływu cinakalcetu na obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek.
DOI: 10.5604/17322693.1015034
PMID 23175326 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kalcyfikacja naczyń [0 powiązanych rekordów]
     ryzyko sercowo-naczyniowe [14 powiązanych rekordów]
     schyłkowa niewydolność nerek [9 powiązanych rekordów]
     cinacalcet [6 powiązanych rekordów]
     secondary hyperparathyroidism [18 powiązanych rekordów]
     vascular calcification [8 powiązanych rekordów]
     cardiovascular risk [113 powiązanych rekordów]
     End-Stage Kidney Disease [1 powiązanych rekordów]