Ocena poczucia sensu życia pacjentów z mukowiscydozą z uwzględnieniem stopnia zaawansowania choroby i metod leczenia

Grażyna Cepuch 1, Grażyna Dębska 2, Lidia Pawlik 3, Henryk Mazurek 3
1 - Jagiellonian University, Collegium Medicum Faculty of Health Sciences, Nursing and Midwifery Institute, Department of Clinical Nursing; Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Faculty of Health and Medical Studies
2 - Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Faculty of Health and Medical Studies
3 - Department of Pneumology and Cystic Fibrosis, Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Branch Rabka-Zdroj
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 714-721
ICID: 1014657
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Mukowiscydoza jest związana z ograniczeniami natury obiektywnej, jak i trudnościami odczuwanymi indywidualnie. Celem badań była ocena i porównanie poczucia sensu życia u pacjentów z mukowiscydozą, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania choroby i metod leczenia.
Materiał/Metody: W badaniu uczestniczyło 45 chorych z mukowiscydozą w różnym stadium zaawansowania choroby: po transplantacji płuc, oczekujących na przeszczep płuc i w stabilnym stanie zdrowia. Oceniano i porównywano poczucie celu i sensu życia za pomocą testu Purpose in Life Test (PIL).
Wyniki: Wszyscy z mukowiscydozą mają poczucie celu i sensu życia. Dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów uzależniają jednak od stopnia zaawansowania choroby.
Wnioski: Mukowiscydoza z jej niepomyślnym rokowaniem ma istotny wpływ na hierarchię uznawanych wartości i życiowe priorytety. Wysoki poziom akceptacji, wśród wszystkich podgrup diagnostycznych pacjentów z mukowiscydozą dla zachowań suicydalnych, generuje potrzebę organizowania wzmożonej opieki psychologicznej.
DOI: 10.5604/17322693.1014657
PMID 23175325 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     poczucie celu i sensu życia [0 powiązanych rekordów]
     the purpose and meaning of life [0 powiązanych rekordów]
     Cystic Fibrosis [133 powiązanych rekordów]