Czy suplementacja kwasem foliowym ma wpływ na stężenia czynników krzepnięcia i białka C-reaktywnego u osób z czynnikami ryzyka miażdżycy?

Artur Mierzecki 1, Karolina Kłoda 1, Maria Jastrzębska 2, Kornel Chełstowski 2, Krystyna Honczarenko 3, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska 4, Marek Naruszewicz 4
1 - Independent Laboratory of Family Physician Education, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
2 - Department of Laboratory Diagnostics and Molecular Medicine, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
3 - Department of Neurology, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
4 - Department of Pharmacognosy and Molecular Basis of Phytotherapy, Medical University of Warsaw, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 696-701
ICID: 1014655
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Kwas foliowy (FA) może opóźniać tworzenie się zmian miażdżycowych. W chorobach układu krążenia obserwuje się podwyższone poziomy czynnika von Willebranda (VWF) w osoczu, co zwiększa ryzyko zakrzepicy. Fibrynogen (Fb) jest dobrze udokumentowanym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Celem badania była analiza wpływu suplementacji FA na osoczowe stężenia Fb, VWF i białka C-reaktywnego (CRP) u osób z czynnikami ryzyka miażdżycy.
Materiał/Metody: Do badania włączono 124 osoby rasy kaukaskiej (60 M, 64 K) z czynnikami ryzyka miażdżycy – wywiadem rodzinnym przedwczesnego niedokrwiennego udaru mózgu, z nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią, nadwagą i otyłością, nikotynizmem i niewielką aktywnością fizyczną. Uczestnicy zostali poproszeni o przyjmowanie FA w niskiej dawce 0,4 mg/24 h przez trzy miesiące.
Wyniki: Po suplementacji FA zaobserwowano istotną redukcję stężeń VWF u kobiet (76,6 vs 72,3%; p=0,028) i u mężczyzn (75,5 vs 66,9%; p=0,001). Wśród kobiet i mężczyzn z dyslipidemią stężenia VWF obniżyły się po suplementacji FA (odpowiednio 76,8 vs 69,6%; p=0,003 i 76,7 vs 67,8%; p=0,001). Wśród kobiet i mężczyzn z BMI ≥25 kg/m2 stężenia VWF obniżyły się tylko u mężczyzn (77,6 vs 66,5%; p=0,001). U palących osobników płci męskiej i żeńskiej suplementacja FA skutkowała obniżeniem stężeń VWF (odpowiednio 82,5 vs 74,4%; p=0,012 i 76,6 vs 69,5%; p=0,036).
Dyskusja: Wyniki naszego badania wskazują, że suplementacja FA wpływa na stężenia VWF u osób z czynnikami ryzyka miażdżycy.
 
DOI: 10.5604/17322693.1014655
PMID 23175323 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     von Willebrand Factor [28 powiązanych rekordów]
     haemostasis [10 powiązanych rekordów]
     Folic Acid [79 powiązanych rekordów]
     Fibrinogen [90 powiązanych rekordów]
     CRP [83 powiązanych rekordów]
     coagulation factors [6 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis [446 powiązanych rekordów]