Perspektywy wykorzystania interferencji RNA w terapii chorób związanych z zaburzeniami alternatywnego składania RNA

Daniel Wysokiński 1, Janusz Błasiak 1
1 - Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 683-695
ICID: 1010502
Article type: Review article
 
 
Pierwotny transkrypt genu eukariotycznego (pre-mRNA) składa się z regionów kodujących – eksonów, poprzedzielanych sekwencjami niekodującymi intronami, które usuwane są w procesie składania RNA, co prowadzi do powstania dojrzałego transkryptu. Alternatywne składanie pre-mRNA, do niedawna uważane za szczególny wyraz metabolizmu kwasów nukleinowych, odpowiada za dużą różnorodność komórkowego proteomu i służy efektywnemu wykorzystaniu informacji zawartej w genomie. Pełni istotne role w regulacji tak ważnych procesów w organizmie, jak regulacja apoptozy, czy rozwój i plastyczność układu nerwowego. Zadaniem alternatywnego składania jest różnicowe, zależne od warunków i typu komórki składanie mRNA, co w rezultacie daje różniące się strukturą transkrypty tego samego genu, a po translacji różniące się między sobą izoformy białka. Ze względu na złożoność tego mechanizmu alternatywne składanie jest szczególnie podatne na zaburzenia. Niebezpieczne są zwłaszcza zaburzenia wynikające z mutacji w sekwencjach kluczowych dla regulacji alternatywnego składania. Patogeneza wielu schorzeń wynika z zaburzeń w alternatywnym składaniu, a dotyczy to tak różnych stanów chorobowych, jak nowotwory czy choroby neurodegeneracyjne. Z powodu genetycznych korzeni tych schorzeń, ich terapia jest problematyczna. Obecnie duże nadzieje w terapii tych schorzeń wiąże się z zastosowaniem interferencji RNA. Interferencja RNA jest powszechnym u eukariontów mechanizmem wyciszania genów, a zakończone sukcesem próby wyciszania produkcji transkryptów kodujących wadliwe izoformy białek dają nadzieję na opracowanie nowych, skutecznych metod korekcji zaburzeń alternatywnego składania. 
DOI: 10.5604/17322693.1010502
PMID 23001210 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     RNA Splicing [162 powiązanych rekordów]
     Alternative Splicing [391 powiązanych rekordów]
     RNA Interference [150 powiązanych rekordów]
     składanie RNA [0 powiązanych rekordów]
     składanie alternatywne [0 powiązanych rekordów]
     interferencja RNA [3 powiązanych rekordów]