Sygnały kostymulacyjne wysyłane przez komórki prezentujące antigen w przedimplantacyjnym okresie ciąży

Anna Sławek 1, Tomasz Maj 1, Anna Chełmonska-Soyta 1
1 - Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Laboratory of Reproductive Immunology, Wrocław
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 674-682
ICID: 1010183
Article type: Review article
 
 
 Prawidłowy rozwój ciąży zależy od wielu współdziałających ze sobą czynników. Jednym z najważniejszych jest ustalenie stanu tolerancji immunologicznej wobec antygenów semiallogenicznego płodu. W przedimplantacyjnym okresie ciąży zmieniające się środowisko hormonalne zależne od cyklu jajnikowego, obecność nasienia w układzie rozrodczym, obecność oocytu i w końcu zarodka bezpośrednio i pośrednio oddziałują na komórki układu odpornościowego uczestniczące w powstawaniu tolerancji. W fazie indukcji odpowiedzi tolerogennej najważniejszą rolę odgrywają komórki (APC) prezentujące antygen limfocytom dziewiczym. Wśród nich komórki dendrytyczne stanowią populację o najskuteczniejszej prezentacji ze względu na silne odziaływania kostymulacyjne. Komórki te komunikując się bezpośrednio z limfocytami T (kontakt komórka-komórka) wysyłają sygnały kostymulacyjne, dzięki obecności tzw. cząsteczek kostymulacyjnych. Skutkiem prezentacji antygenu przez komórki APC w sprzyjającym środowisku cytokinowym jest indukcja limfocytów T o charakterze regulatorowym. Takie limfocyty odgrywają dominującą rolę w nabywaniu tolerancji obwodowej towarzyszącej ciąży. W artykule przedstawiono uwarunkowania zmiennego potencjału kostymulacyjnego komórek prezentujących antygen w okresie przedimplantacyjnego rozwoju ciąży.
DOI: 10.5604/17322693.1010183
PMID 23001209 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     costimulatory molecules [3 powiązanych rekordów]
     antigen presenting cells [1 powiązanych rekordów]
     preimplantation pregnancy [0 powiązanych rekordów]
     cząsteczki kostymulacyjne [0 powiązanych rekordów]
     komórki prezentujące antygen [0 powiązanych rekordów]