Siarczan dehydroepiandrosteronu, osteoprotegeryna i jej rozpuszczalny ligand sRANKL a metabolizm kostny u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym 

Zofia Ostrowska 1, Katarzyna Ziora 2, Joanna Oświęcimska 2, Elżbieta Świętochowska 1, Kinga Wołkowska-Pokrywa 1
1 - Clinical Biochemistry Division, Department of Biochemistry, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland
2 - Department of Pediatrics, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 655-662
ICID: 1009971
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Nieliczne i niejednoznaczne dane o związku między dehydroepiandrosteronem (DHEA) i/lub jego siarczanem – DHEAS a stanem kośćca u chorych na jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa – AN) skłoniły nas do podjęcia badań w tym zakresie.
Cel: Celem pracy było wykazanie, czy u dziewcząt z AN istnieje związek między DHEAS a metabolizmem kostnym (ocenianym na podstawie oznaczeń w surowicy krwi osteokalcyny – OC i C-końcowego usieciowanego telopeptydu łańcucha α1 kolagenu typu I – CTx) oraz ustalenie, czy OPG i jej rozpuszczalny ligand sRANKL mogą mieć znaczenie w mechanizmie tych zależności.
Materiał/Metody: U 56 dziewcząt z AN i 21 zdrowych w wieku 13–16 lat oceniono stężenia DHEAS, OC, CTx, OPG i sRANKL w surowicy krwi metodą ELISA.
Wyniki: U dziewcząt z AN wykazano znaczną supresję stężeń DHEAS, markerów kostnych, istotny wzrost stężeń OPG i sRANKL oraz znamienne obniżenie wskaźnika OPG/sRANKL. Stężenia DHEAS, CTx i wartości wskaźnika OPG/sRANKL u tych dziewcząt korelowały dodatnio z BMI. Dodatnią korelację stwierdzono również między DHEAS a OPG/sRANKL, OC a OPG/sRANKL, CTx a sRANKL. Natomiast w odniesieniu do DHEAS i CTx, DHEAS i sRANKL, CTx i OPG/sRANKL, sRANKL i OPG/sRANKL korelacja była ujemna.
Dyskusja/Wnioski: Supresja stężeń DHEAS u dziewcząt z AN jest związana z obniżeniem stężeń markerów kostnych oraz wzrostem stężeń OPG i sRANKL przy zmniejszonym wskaźniku OPG/sRANKL. Zmniejszone u dziewcząt z AN wytwarzanie DHEAS może niekorzystnie wpływać na tkankę kostną, najprawdopodobniej poprzez przesunięcie relacji OPG/sRANKL na korzyść sRANKL
 
DOI: 10.5604/17322693.1009971
PMID 23001207 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     anorexia nervosa [146 powiązanych rekordów]
     Female adolescents [7 powiązanych rekordów]
     DHEAS [3 powiązanych rekordów]
     bone metabolism [22 powiązanych rekordów]
     OPG [9 powiązanych rekordów]
     sRANKL [5 powiązanych rekordów]
     dziewczęta [19 powiązanych rekordów]