Immunomodulacyjna rola polifenoli roślinnych

Małgorzata Paszkiewicz 1, Aleksandra Budzyńska 1, Barbara Różalska 1, Beata Sadowska 1
1 - Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 637-646
ICID: 1009908
Article type: Review article
 
 
Polifenole, należące do metabolitów wtórnych roślin, obecne są w diecie człowieka i szeroko stosowane zarówno w celach kosmetycznych, jak i leczniczych. Mają wiele właściwości biologicznych korzystnych dla organizmu, w tym antyoksydacyjne, immunomodulacyjne, działają przeciwnowotworowo i przeciwdrobnoustrojowo. Istnieją przesłanki wskazujące na możliwość stosowania ich we wspomaganiu gojenia ran. Jednak coraz więcej danych wskazuje, iż w pewnych warunkach mogą wykazywać inne, trudne do przewidzenia, często niepożądane działanie. Udowodniono, że polifenole, powszechnie znane ze swych właściwości antyoksydacyjnych, przejawiają także aktywność prooksydacyjną, a więc cytotoksyczną w zależności od zastosowanego stężenia. Okazuje się, że takie działanie może m.in. indukować proces apoptozy komórek nowotworowych czy uszkodzenie komórek drobnoustrojów. Warto podkreślić, iż fitozwiązki dostają się do organizmu drogą pokarmową i ulegają przemianom metabolicznym, które niejednokrotnie zmieniają ich właściwości. Należy zwrócić uwagę na duży wpływ mikroflory przewodu pokarmowego na biodostępność i absorpcję polifenoli w jelicie. Problemem w określeniu rzeczywistej skuteczności fitozwiązków jest, oprócz przemian biochemicznych jakim podlegają w organizmie, trudność w osiąganiu stężenia terapeutycznego w tkankach. Niejednoznaczne lub nawet sprzeczne wyniki wielu badań wskazują na potrzebę dokładniejszej analizy mechanizmów działania tych związków oraz wystandaryzowania stosowanych metod badawczych. Bardziej kompleksowe spojrzenie na interakcje zachodzące między organizmem a fitozwiązkami, uwzględniające także wpływ dodatkowych czynników na ich przebieg, jest niezbędne do lepszego wykorzystania tak licznych właściwości polifenoli roślinnych w zapobieganiu chorobom i w terapii.
DOI: 10.5604/17322693.1009908
PMID 23001205 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Polyphenols [140 powiązanych rekordów]
     Immunomodulation [52 powiązanych rekordów]
     Antioxidants [510 powiązanych rekordów]
     Inflammation [873 powiązanych rekordów]
     Wound Healing [919 powiązanych rekordów]
     Antibacterial activity [301 powiązanych rekordów]