Patofizjologia jatrogennego uszkodzenia pęcherza po lekach alkilujących z grupy oksazafosforan i jego chemioprewencja

Łukasz Dobrek 1, Piotr Jan Thor 1
1 - Pathophysiology Department, Jagiellonian University, Collegium Medicum
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 592-602
ICID: 1009703
Article type: Review article
 
 
Leki cytostatyczne z grupy oksazafosforyn (cyklofosfamid, ifosfamid) stosuje się w chemioterapii wielu typów nowotworów, jednak ich podawanie jest związane z ich zasadniczym działaniem niepożądanym, ograniczającym bezpieczeństwo i skuteczność tych cytostatyków – rozwojem krwotocznego zapalenia pęcherza (hemorrhagic cystitis – HC). Patogeneza HC jest złożona, inicjowana toksycznym metabolitem oksazafosforyn – akroleiną, co powoduje aktywację komórek immunokompetentnych i uwolnienie wielu prozapalnych mediatorów w pęcherzu. Istnieje możliwość zmniejszania lub zapobiegania uszkodzeniom pęcherza podczas terapii oksazafosforynami przez stosowanie związków chemioprewencyjnych.
W pracy omówiono cytostatyczny mechanizm działania oksazofosforyn, patofizjologię krwotocznego zapalenia pęcherza oraz obecnie stosowane środki chemioprewencyjne, łagodzące HC). Omówiono ponadto wybrane fitofarmaceutyki, jako potencjalne, nowe związki o aktywności chemioprewencyjnej, stosowane podczas terapii cyklofosfamidem lub ifosfamidem.
 
DOI: 10.5604/17322693.1009703
PMID 23001201 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Oxazaphosphorines [2 powiązanych rekordów]
     Cyclophosphamide [84 powiązanych rekordów]
     Ifosfamide [13 powiązanych rekordów]
     hemorrhagic cystitis [4 powiązanych rekordów]
     chemopreventive agents [0 powiązanych rekordów]
     oksazafosforyny [0 powiązanych rekordów]
     Cyklofosfamid [7 powiązanych rekordów]
     ifosfamid [3 powiązanych rekordów]