Rola szlaków sygnalizacyjnych związanych z TGF-β w patogenezie przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) jako głównego elementu warunkującego progresję choroby nowotworowej

Małgorzata Pieniążek 1, Piotr Donizy 2, Marcin Ziętek 3, Bartłomiej Szynglarewicz 3, Rafał Matkowski 4
1 - Katedra Onkologii, Zakład Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 - Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3 - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
4 - Katedra Onkologii, Zakład Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 583-591
ICID: 1009653
Article type: Review article
 
 
Przejście nabłonkowo-mezynchymalne (epithelial-mesenchymal transition – EMT) jest biologicznym procesem, polegającym na przekształceniu się nieruchomych i spolaryzowanych komórek o fenotypie nabłonkowym w komórki o fenotypie mezenchymalnym. Charakterystycznymi cechami EMT są: apolarność, utrata adhezji komórkowej, zmniejszona ekspresja E-kadheryny oraz zwiększona zdolność do ruchu i inwazji. EMT jest fizjologicznym procesem niezbędnym do prawidłowego rozwoju embrionalnego, jego aktywacja występuje także w niektórych stanach patologicznych. W przypadku niewłaściwej aktywacji przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego dochodzi do powstania nieprawidłowości morfologiczno-funkcjonalnych, jakimi są włóknienie tkanek, inwazja oraz przerzutowanie komórek raka. Zachodzące w obydwu sytuacjach podstawowe mechanizmy molekularne są do siebie podobne, ale prowadzą do różnorodnych efektów w zależności od typu komórek i warunków środowiska biologicznego.
Jedną z najlepiej poznanych ścieżek sygnalizacyjnych w procesie EMT jest ta, w której uczestniczy transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-β). TGF-β jest wielofunkcyjną cytokiną, która kontroluje proliferację, różnicowanie i inne funkcje w wielu typach komórek. Stwierdzono, że transformacja nowotworowa modyfikuje funkcję TGF-β z supresora wzrostu guza w onkogenną cytokinę. TGF-β jest jednym z głównych regulatorów przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego.
 
DOI: 10.5604/17322693.1009653
PMID 23001200 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Epithelial-mesenchymal transition [19 powiązanych rekordów]
     TGF-β [18 powiązanych rekordów]
     E-cadherin [22 powiązanych rekordów]
     carcinogenesis [52 powiązanych rekordów]
     przejście nabłonkowo-mezenchymalne [1 powiązanych rekordów]
     E-kadheryna [2 powiązanych rekordów]
     karcynogeneza [4 powiązanych rekordów]