Rola CEACAM w aktywacji granulocytów obojętnochłonnych

Anna Pańczyszyn 1, Maciej Wieczorek 1
1 - Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 574-582
ICID: 1008194
Article type: Review article
 
 
 Obecne na powierzchni neutrofilów CEACAM1, CEACAM3, CEACAM4, CEACAM6 i CEACAM8 biorą udział w regulacji ważnych dla tych komórek funkcji: adhezji, fagocytozy, wybuchu tlenowego i degranulacji. CEACAM3 po związaniu bakteryjnych białek Opa aktywuje neutrofile i inicjuje fagocytozę, a CEACAM1 i CEACAM6 oprócz udziału w aktywacji i fagocytozie opóźniają apoptozę. Wszystkie obecne na neutrofilach CEACAM, z wyjątkiem CEACAM3, mogą niezależnie stymulować adhezję neutrofilów do śródbłonka. CEA, który nie występuje na ich powierzchni, wykazuje silne właściwości chemotaktyczne i prawdopodobnie może preaktywować i/lub aktywować neutrofile do adhezji. Indukcja szlaku sygnałowego z udziałem CEACAM może być inicjowana dimeryzacją tych cząsteczek i/lub fosforylacją ich domen cytoplazmatycznych. Aktywność CEACAM w przekazywaniu sygnału zależna jest od wzrostu stężenia jonów wapnia w komórce.
DOI: 10.5604/17322693.1008194
PMID 22922158 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     CEACAM [2 powiązanych rekordów]
     Neutrophils [167 powiązanych rekordów]
     activation [32 powiązanych rekordów]
     aktywacja [0 powiązanych rekordów]