Terapie biologiczne w toczniu rumieniowatym układowym

Dorota Suszek 1, Radosław Jeleniewicz 1, Maria Majdan 1
1 - Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 568-573
ICID: 1007663
Article type: Review article
 
 
 Podstawowym celem leczenia tocznia rumieniowatego układowego (TRU) jest zapobieganie trwałym uszkodzeniom narządowym oraz całkowite zahamowanie aktywności zapalnej choroby. Dostępne metody leczenia nie są w pełni skuteczne lub mają poważne działania niepożądane. Duże nadzieje na postęp w leczeniu TRU budzą leki biologiczne wpływające na istotne w patogenezie tej choroby zaburzenia immunologiczne. Najbardziej zaawansowane badania kliniczne były prowadzone z lekami blokującymi aktywność limfocytów B: rituksymabem, belimumabem, epratuzumabem. Belimumab jako pierwszy – od ponad 50 lat – został zarejestrowany do leczenia aktywnych, seropozytywnych postaci choroby. Postęp jaki dokonuje się w immunologii i reumatologii daje nadzieje na zPodstawowym celem leczenia tocznia rumieniowatego układowego (TRU) jest zapobieganie trwałym uszkodzeniom narządowym oraz całkowite zahamowanie aktywności zapalnej choroby. Dostępne metody leczenia nie są w pełni skuteczne lub mają poważne działania niepożądane. Duże nadzieje na postęp w leczeniu TRU budzą leki biologiczne wpływające na istotne w patogenezie tej choroby zaburzenia immunologiczne. Najbardziej zaawansowane badania kliniczne były prowadzone z lekami blokującymi aktywność limfocytów B: rituksymabem, belimumabem, epratuzumabem. Belimumab jako pierwszy – od ponad 50 lat – został zarejestrowany do leczenia aktywnych, seropozytywnych postaci choroby. Postęp jaki dokonuje się w immunologii i reumatologii daje nadzieje na znalezienie skutecznego i bezpiecznego leku przeciwko TRU. W pracy omówiono dane dotyczące perspektyw leczenia biologicznego w TRU, ze szczególnym uwzględnieniem wyników leczenia belimumabem.nalezienie skutecznego i bezpiecznego leku przeciwko TRU. W pracy omówiono dane dotyczące perspektyw leczenia biologicznego w TRU, ze szczególnym uwzględnieniem wyników leczenia belimumabem.
DOI: 10.5604/17322693.1007663
PMID 22922157 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     systemic lupus erythematosus [136 powiązanych rekordów]
     Biological treatment [24 powiązanych rekordów]