Onkogeniczna osteomalacja czyli hipofosfatemia, bóle kostne i złamania patologiczne

Sonia Kaniuka-Jakubowska 1, Wojciech Biernat 2, Krzysztof Sworczak 1
1 - Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 - Katedra i Zakład Patomorfologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 554-567
ICID: 1006413
Article type: Review article
 
 
 Onkogeniczna osteomalacja (OOM) jest rzadkim zespołem paranowotworowym wynikającym z obecności guza i wytwarzanych przez niego czynników fosfaturycznych, tzw. fosfatonin. Na obraz choroby składa się nerkowa utrata fosforanów, wtórna do tego procesu hipofosfatemia oraz zaburzone wytwarzanie aktywnej postaci witaminy D3. Przebieg kliniczny charakteryzują: bóle kostne, złamania patologiczne, uogólnione zmęczenie i osłabienie mięśniowe. Guzy związane z osteomalacją najczęściej umiejscowione są na kończynach dolnych i górnych, połowa zmian jest umiejscowiona pierwotnie w kościach. Są to zwykle ogniska małej wielkości charakteryzujące się powolnym wzrostem. Niewielkie rozmiary guza, różnorodne umiejscowienie, rzadkie występowanie choroby, nieswoistość objawów klinicznych powodują, że postawienie właściwej diagnozy jest często bardzo trudne, czasochłonne i wymaga wielu badań dodatkowych. Średnio czas od pojawienia się pierwszych objawów do postawienia właściwego rozpoznania i rozpoczęcia leczenia wynosi ponad 2,5 roku. Celem pracy jest omówienie patofizjologii powstawania objawów choroby, patomorfologii guzów, metod diagnostycznych oraz leczenia onkogenicznej osteomalacji.
DOI: 10.5604/17322693.1006413
PMID 22922156 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     oncogenic osteomalacia [0 powiązanych rekordów]
     Hypophosphatemia [5 powiązanych rekordów]
     bone pain [3 powiązanych rekordów]
     pathological fractures [8 powiązanych rekordów]
     onkogeniczna osteomalacja [0 powiązanych rekordów]
     hipofosfatemia [1 powiązanych rekordów]
     bóle kostne [0 powiązanych rekordów]