Białko TSG-6 i jego rola w dojrzewaniu pęcherzyków jajnikowych

Piotr Trzeciak 1, Łukasz Rąpała 1, Rafał Starzyński 2, Sebastian Dąbrowski 1, Anna Maria Duszewska 3
1 - Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2 - Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Wólce Kosowskiej
3 - Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Zakład Embriologii Doświadczalnej, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Wólce Kosowskiej
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 543-548
ICID: 1006408
Article type: Review article
 
 
 TSG-6 jest ~35 kDa białkiem należącym do rodziny białek wiążących hialuronian. Jego ekspresja jest indukowana w wyniku stanu zapalnego oraz w procesie owulacji. TSG-6 jest głównym białkiem zaangażowanym w syntezę i organizację macierzy zewnątrzkomórkowej kompleksu ­oocyt-wzgórek jajonośny (COCs) w przedowulacyjnych pęcherzykach jajnikowych. TSG-6 katalizuje reakcję wytworzenia wiązań krzyżowych między łańcuchami ciężkimi inhibitora α trypsyny a hialuronianem. Reakcja ta jest niezbędna do prawidłowego przebiegu migracji komórek ziarnistych. Proces ten jest skorelowany z nabywaniem przez oocyt kompetencji. Zaburzenia syntezy TSG-6 powodują nieprawidłowości w migracji komórek ziarnistych podczas dojrzewania pęcherzyków. Dlatego TSG-6 jest potencjalnym markerem molekularnej dojrzałości oocytów.
DOI: 10.5604/17322693.1006408
PMID 22922154 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     TSG-6 [0 powiązanych rekordów]
     ovarian follicles [6 powiązanych rekordów]
     cumulus cells [1 powiązanych rekordów]
     Ovulation [170 powiązanych rekordów]
     pęcherzyki jajnikowe [0 powiązanych rekordów]
     komórki ziarniste [0 powiązanych rekordów]
     owulacja [3 powiązanych rekordów]