Wpływ stresu oksydacyjnego na białka błon erytrocytów

Maria Olszewska 1, Jerzy Wiatrow 1, Joanna Bober 1, Ewa Stachowska 2, Edyta Gołembiewska 3, Katarzyna Jakubowska 4, Małgorzata Stańczyk-Dunaj 1, Maria Pietrzak-Nowacka 3
1 - Department of Medical Chemistry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
2 - Departments of Biochemistry and Human Nutrition, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
3 - Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
4 - Department of Biochemistry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 534-542
ICID: 1005677
Article type: Original article
 
 
 Wstęp: Krwinki czerwone, oprócz swej podstawowej roli związanej z przenoszeniem tlenu i dwutlenku węgla są komórkami odgrywającymi doniosłą rolę w obronie antyoksydacyjnej organizmów żywych. Bezpośrednie narażenie na reaktywne formy tlenu skutkuje skróceniem, nawet o 50% czasu życia krwinek. Jednym z czynników mających wpływ na poziom stresu oksydacyjnego jest obecność glukozy, będącej m.in. substratem w szlaku pentozofosforanowym (PPP), którego aktywność wzrasta w warunkach wzmożonego stresu oksydacyjnego. Gwarantuje ona prawidłowe działanie cyklu PPP, czego konsekwencją jest wytwarzanie równoważników redukcyjnych w ilościach niezbędnych do zapewnienia odtwarzania glutationu – nieenzymatycznego zmiatacza wolnych rodników. W dostępnej literaturze nie ma doniesień różnicujących zmiany w składzie białkowym cytoszkieletu erytrocytów traktowanych nadtlenkiem t-butylu w zależności od obecności glukozy w medium inkubacyjnym.
Materiał/metody: Do badań wpływu generowanych wolnych rodników na białka erytrocytów i wybrane parametry stresu oksydacyjnego stosowano krwinki czerwone pobrane od 10 zdrowych osób. Erytrocyty inkubowano w roztworach zawierających w różnych stężeniach nadtlenek t-butylu oraz glukozę. Rozdziału elektroforetycznego białek błon dokonywano na żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących. Zawartość tryptofanu w błonach oznaczano spektrofluorymetrycznie.
Wyniki/wnioski: W warunkach in vitro stres oksydacyjny powoduje uszkodzenia białek cytoszkieletu erytrocytów obecnych tylko wewnątrz komórki, jak i mających kontakt ze środowiskiem pozakomórkowym. W konsekwencji zwiększa się ilość białek niskocząsteczkowych, głównie globin, które wiążą się do cytoszkieletu. Proces ten występuje niezależnie od obecności glukozy w medium inkubacyjnym. Degradacji ulega także tryptofan będący składnikiem białek cytoszkieletu. Obniżenie jego zawartości jest większe podczas traktowania krwinek t-BOOH w środowisku zawierającym glukozę, co może świadczyć o jej prooksydacyjnym działaniu w warunkach in vitro.
DOI: 10.5604/17322693.1005677
PMID 22922153 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]
     Erythrocytes [128 powiązanych rekordów]
     cytoskeleton proteins [1 powiązanych rekordów]
     krwinki czerwone [1 powiązanych rekordów]
     białka cytoszkieletu [0 powiązanych rekordów]