Rodzina ludzkich białek antygenu karcynoembrionalnego, struktura i funkcja

Hanna Czepczyńska-Krężel 1, Anna Krop-Wątorek 1
1 - Zakład Immunochemii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda, Wrocław
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 521-533
ICID: 1004113
Article type: Review article
 
 
 Rodzina ludzkich białek antygenu karcynoembrionalnego CEACAM (CEA – related cell adhesion molecules) skupia cząsteczki adhezyjne zaliczane do nadrodziny białek immunoglobulinowych (immunoglobulin supergene family – IgSF). Antygeny CEACAM (CD66) włączono do nadrodziny IgSF ze względu na obecność w ich strukturze zmiennych i stałych domen immunoglobulinopodobnych. Siedem głównych antygenów CEACAM (CEACAM1, CEACAM3, CEACAM4, CEA, CEACAM6, CEACAM7 i CEACAM8) jest zróżnicowanych pod względem liczby domen Ig-podobnych, stopnia glikozylacji, obecności izoform i dystrybucji tkankowej. Dodatkową cechą różnicującą CEACAM jest sposób osadzenia w błonie komórkowej (kotwicą glikozylofosfatydyloinozytolową lub fragmentem przezbłonowym). CECAM z fragmentem przezbłonowym zawierają domeny cytoplazmatyczne z lub bez motywów immunoreceptorowych. Zróżnicowanie strukturalne CEACAM znajduje odzwierciedlenie w ich różnorodnych oddziaływaniach; CEACAM funkcjonują jako niezależne od jonów wapnia cząsteczki adhezyjne, wykazujące homo- i heterotypowe oddziaływania komórkowe. Dane doświadczalne, zgromadzone zwłaszcza dla CEA, dowodzą jego udziału w procesie transformacji nowotworowej gruczolakoraków okrężnicy. Najnowsze badania funkcji CEACAM wskazują na ich immunomodulatorową rolę w przekazywaniu sygnałów wewnątrzkomórkowych oraz w receptorowym rozpoznawaniu i wiązaniu niektórych bakterii chorobotwórczych z rodzaju Neisseria i Escherichia.
DOI: 10.5604/17322693.1004113
PMID 22922152 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     CEA [19 powiązanych rekordów]
     CEACAM [2 powiązanych rekordów]
     Ig-like domain [1 powiązanych rekordów]
     cell-cell interactions [0 powiązanych rekordów]
     domena immunoglobulinopodobna [0 powiązanych rekordów]
     oddziaływania międzykomórkowe [0 powiązanych rekordów]