Aktywność biologiczna makrofagów w zdrowiu i chorobie

Katarzyna Nazimek 1, Krzysztof Bryniarski 1
1 - Katedra Immunologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 507-520
ICID: 1004080
Article type: Review article
 
 
 Makrofagi są zaangażowane w odpowiedź immunologiczną jako komórki fagocytujące, prezentujące antygen oraz efektorowe w reakcji nadwrażliwości typu późnego. Ponadto ich fizjologiczna aktywność jest związana z modulacją wielu procesów biologicznych w czasie całego życia i zależy od aktualnego fenotypu makrofagów indukowanego pod wpływem różnorodnych bodźców pochodzących z mikrośrodowiska.
Podczas ciąży makrofagi łożyskowe indukują rozwój matczynej tolerancji na antygeny płodu. Makrofagi płodowe biorą natomiast udział we właściwym formowaniu tkanek i narządów.
Rezydualne makrofagi odgrywają bardzo istotną rolę w utrzymaniu homeostazy tkankowej, w usuwaniu ciałek apoptotycznych w celu zapobieżenia autoimmunizacji oraz stanowią pierwszą linię obrony w zakażeniach. Odpowiedź makrofagów w zapaleniu może być modulowana przez drobnoustroje. Ich aktywność supresyjna obserwowana jest w organach uprzywilejowanych immunologicznie, których przykładem są jądra.
W procesach patologicznych makrofagi są odpowiedzialne za uszkodzenia tkanek w wyniku nieswoistej aktywacji z nadmiernym wytwarzaniem czynników prozapalnych. Zahamowanie swoistej odpowiedzi immunologicznej przeciwko komórkom guzów nowotworowych jest głównie wynikiem działania makrofagów związanych z nowotworami (TAMs). Natomiast prezentacja alergenów lub autoantygenów przez makrofagi, a także ich nieswoista aktywacja przez nekrotyczne adipocyty prowadzi do indukcji przewlekłej odpowiedzi zapalnej oraz zaburzeń odporności. Zatem modulacja funkcji makrofagów może być podstawą usprawniania efektywności terapii nowotworów i schorzeń alergicznych, autoimmunizacyjnych, metabolicznych czy sercowo-naczyniowych oraz neurodegeneracyjnych (w tym choroby Alzheimera).
Niniejsze opracowanie ma na celu zebranie aktualnej wiedzy o aktywności biologicznej makrofagów.
DOI: 10.5604/17322693.1004080
PMID 22922151 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Macrophages [97 powiązanych rekordów]
     M1 phenotype [0 powiązanych rekordów]
     M2 phenotype [0 powiązanych rekordów]
     TAMs [0 powiązanych rekordów]
     Immunomodulation [53 powiązanych rekordów]
     makrofagi [5 powiązanych rekordów]
     fenotyp M1 [0 powiązanych rekordów]
     fenotyp M2 [0 powiązanych rekordów]