Znaczenie czynnika H w patogenezie zakażenia krętkami Borrelia

Aleksandra Gęca 1, Urszula Mazurek 1, Małgorzata Muc-Wierzgoń 2, Ewa Nowakowska-Zajdel 2, Elżbieta Niedworok 3, Ewa Ziółko 2, Teresa Kokot 2
1 - Katedra Biologii Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
2 - Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
3 - Zakład Żywienia Człowieka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 501-506
ICID: 1004077
Article type: Review article
 
 
 Czynnik H (CFH) – to jeden z istotnych regulatorów alternatywnej drogi układu dopełniacza. Jest glikoproteiną należącą do rodziny białek H, syntetyzowaną przede wszystkim w wątrobie i składaną w surowicy w globularne białko zbudowane z 60-aminokwasowych domen. Wykazuje swoistość wobec cząsteczki C3b układu dopełniacza obecnej w surowicy lub związanej z powierzchnią komórek. Hamuje stabilne powstawanie enzymów konwertazy C3 oraz wiązania C2 do C4b i czynnika B do C3b. Nasila rozkład C2a do C4b oraz Bb z C3b.
W pracy omówiono budowę, właściwości i funkcje tego czynnika oraz rodziny do której należy. Szczególną uwagę zwrócono na jego udział w patogenezie zakażenia krętkami Borrelia. Bakterie z rodzaju Borrelia poprzez wiązanie CFH oraz innych białek z nim spokrewnionych, hamują końcowy efekt alternatywnej drogi aktywacji układu dopełniacza - lizę komórek krętków. Mechanizm ten ułatwia patogenom rozprzestrzenianie się w organizmie gospodarza i rozwój choroby.
Dokładne poznanie mechanizmów immunologicznych zakażenia krętkiem Borrelia pozwoli być może w przyszłości odpowiednio szybko wdrożyć terapię blokującą wiązanie czynnika H, oprócz standardowego leczenia tej choroby.
DOI: 10.5604/17322693.1004077
PMID 22922150 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Complement Factor H [1 powiązanych rekordów]
     composition [70 powiązanych rekordów]
     properties [75 powiązanych rekordów]
     Borrelia infection [0 powiązanych rekordów]
     czynnik H [1 powiązanych rekordów]
     budowa [3 powiązanych rekordów]
     właściwości [9 powiązanych rekordów]
     zakażenie krętkami Borrelia [0 powiązanych rekordów]