Fosfodiesterazy rodziny 3 sprzęgają szlaki sygnałowe zależne od kinaz białkowych i cyklicznego GMP z metabolizmem cyklicznego AMP

Edyta Makuch 1, Janusz Matuszyk 1
1 - Laboratorium Białek Sygnałowych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 492-500
ICID: 1004074
Article type: Review article
 
 
 PDE3 są fosfodiesterazami dwusubstratowymi, hydrolizującymi cAMP i cGMP. Jednocześnie ich aktywność katalityczna jest hamowana kompetycyjnie przez cGMP. Jest to związane z obecnością 44-aminokwasowego insertu w domenie katalitycznej, który warunkuje różny mechanizm wprowadzania cyklicznych nukleotydów do miejsca katalitycznego enzymu. Podczas gdy wiązanie cGMP do miejsca hydrolizy ma charakter bezpośredni, cAMP wprowadzane jest przez insert. cGMP związane z enzymem stanowi zawadę steryczną dla cAMP.
Natomiast domena regulatorowa, za pośrednictwem hydrofobowych regionów NHR1 i NHR2, determinuje subkomórkowe umiejscowienie PDE3, a przez to udział w ściśle określonych kaskadach sygnałowych. Właściwości PDE3 warunkują szczególną rolę w łączeniu metabolizmu cyklicznego AMP z innymi kaskadami sygnałowymi. Opisano dwa odmienne mechanizmy działania PDE3 w szlakach sygnałowych komórki. W wielu kaskadach sygnałowych niezbędne jest utworzenie makromolekularnego kompleksu PDE3 z białkami sygnałowymi, w którym dochodzi do aktywacji PDE3 przez fosforylację. W szlakach indukowanych niektórymi hormonami lub czynnikami wzrostu PDE3 łączy metabolizm cAMP z kaskadami sygnałowymi zależnymi od kinaz białkowych. Z kolei w przypadku stymulacji peptydami natriuretycznymi PDE3 reguluje stężenie cAMP w odpowiedzi na zmieniające się stężenie cGMP.
DOI: 10.5604/17322693.1004074
PMID 22922149 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     phosphodiesterase [7 powiązanych rekordów]
     PDE [3 powiązanych rekordów]
     structure and regulation of the activity of PDE3 [0 powiązanych rekordów]
     protein kinase-dependent pathways [0 powiązanych rekordów]
     cAMP and cGMP signaling cross-talk [0 powiązanych rekordów]
     natriuretic peptide signaling [0 powiązanych rekordów]
     phosphodiesterase 3 family [0 powiązanych rekordów]
     PDE3A [0 powiązanych rekordów]