Rola mimikry molekularnej w etiologii schorzeń o charakterze autoimmunizacyjnym

Jolanta Lis 1, Anna Jarząb 1, Danuta Witkowska 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 475-491
ICID: 1003484
Article type: Review article
 
 
 Aktualnie wyróżnia się ponad 80 różnych chorób autoimmunizacyjnych, na które cierpi około 100 mln osób na całym świecie. Większość chorób o podłożu autoimmunologicznym należy do grupy schorzeń o nieznanej etiologii. Schorzenia te w szczególności dotyczą ludności zamieszkującej kraje wysoko rozwinięte i częściej występują u kobiet niż u mężczyzn. Do najczęściej wymienianych czynników uczestniczących w rozwoju autoagresji, zalicza się uwarunkowania genetyczne oraz zjawisko molekularnej mimikry, czyli podobieństwa między antygenami mikroorganizmów a antygenami występującymi w organizmie człowieka (autoantygenami). Uważa się, że homologia taka może prowadzić do wytworzenia autoprzeciwciał, rozwoju reakcji krzyżowej, a w konsekwencji do choroby autoimmunologicznej, w której aktywność układu odpornościowego skierowana jest przeciwko własnym tkankom i narządom. Jak dotąd nie określono jednoznacznie czynników warunkujących rozwój odpowiedzi skierowanej przeciwko własnym antygenom. Etiopatogeneza wielu chorób o charakterze autoimmunizacyjnym wskazuje na udział zjawiska molekularnej mimikry w rozwoju schorzeń tego typu. Wiadomo także, że podobieństwa między strukturami własnymi i obcymi, których istnienie wykazano w przypadku wielu różnych mikroorganizmów, antygenów pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego, nie zawsze skutkują autoimmunizacją. Jak widać wytypowanie, które z homologii mają kluczowe znaczenie dla rozwoju określonego schorzenia, jest niezwykle trudne. W pracy przedstawiono przykłady chorób o charakterze autoimmunizacyjnym (cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane, reaktywne zapalenie stawów) oraz potencjalny udział drobnoustrojów, które wykorzystując mechanizmy mimikry molekularnej mogą brać udział w ich rozwoju.
DOI: 10.5604/17322693.1003484
PMID 22922148 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Molecular Mimicry [210 powiązanych rekordów]
     Autoimmune Diseases [117 powiązanych rekordów]
     Autoimmunity [253 powiązanych rekordów]
     Multiple Sclerosis [417 powiązanych rekordów]
     diabetes type 1 [24 powiązanych rekordów]
     reactive arthritis [10 powiązanych rekordów]
     mimikra cząsteczkowa [0 powiązanych rekordów]
     autoagresja [1 powiązanych rekordów]