Ocena immunologicznej odpowiedzi humoralnej i komórkowej po zabiegach wszczepienia protezy naczyniowej z PTFE

Jan Skóra 1, Artur Pupka 1, Andrzej Dorobisz 1, Piotr Barć 1, Krzysztof Korta 1, Tomasz Dawiskiba 1
1 - Department of Vascular, General and Transplantation Surgery, Wroclaw Medical University
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 469-474
ICID: 1002205
Article type: Original article
 
 
 Wprowadzenie: Eksperyment został zaprojektowany w celu określenia procesów odpowiedzi humoralnej i komórkowej w przebiegu wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej. Celem głównym było określenie różnic w lokalizacji białek układu dopełniacza między proksymalnym i dystalnym zespoleniem oraz różnic w rozmieszczeniu komórek odpowiedzi zapalnej w tych zespoleniach. Zrozumienie tych procesów będzie podstawą określania czynników ryzyka powikłań po przeprowadzanych procedurach rekonstrukcji naczyniowych.
Materiał/Metody: Badania zostały przeprowadzone na 16 psach, które poddane zostały zabiegowi implantacji jednostronnego przęsła aortalno-udowego z ekspandowanego politetrafluorotylenu (ePTFE). Po upływie sześciu miesięcy wszystkie zwierzęta usypiano i sekcjonowano, pobierając przęsło wraz marginesem tkanek Wykonywano badania immunohistochemiczne określające złogi czynnika C3 układu dopełniacza oraz badania w mikroskopie elektronowym z okolic zespolenia proksymalnego i dystalnego protezy z układem tętniczym.
Wyniki: Wyniki badań immunohistochemicznych neointimy między zespoleniami protezy naczyniowej wykazały istotne różnice między odpowiedzią humoralną i komórkową. W okolicy zespolenia proksymalnego wykazano obecność fibroblastów, nie obserwowano natomiast makrofagów. Struktura histologiczna zespolenia proksymalnego świadczy o tym, że procesy zapalne uległy wygaszeniu w trakcie wgajania się protezy. Uzyskany obraz zespolenia dystalnego odpowiadał z kolei przewlekłej reakcji zapalnej z obecnością makrofagów, miofibroblastów oraz istotnie statystycznie zwiększonej ilości złogów czynnika C3 układu dopełniacza.
Dyskusja: Oryginalnym wynikiem przedstawionego badania jest identyfikacja różnic w obecności makrofagów, miofibroblastów oraz składnika C3 układu dopełniacza między zespoleniami syntetycznej protezy naczyniowej z układem tętniczym. W dostępnej literaturze nie znaleziono prac, które określałyby tak istotne różnice w immunologicznej odpowiedzi humoralnej i komórkowej wywołanej obecnością syntetycznego naczynia w układzie tętniczym.
DOI: 10.5604/17322693.1002205
PMID 22922147 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Vascular prosthesis [2 powiązanych rekordów]
     PTFE [4 powiązanych rekordów]
     neointima [0 powiązanych rekordów]
     complement [32 powiązanych rekordów]
     myofibroblasts [5 powiązanych rekordów]
     Collagen [278 powiązanych rekordów]
     Macrophages [97 powiązanych rekordów]
     proteza naczyniowa [0 powiązanych rekordów]