Kwasy mikolowe – potencjalne markery diagnostyki oportunistycznych zakażeń mikroorganizmami z podrzędu Corynebacterineae

Konrad Kowalski 1, Rafał Szewczyk 2, Magdalena Druszczyńska 3
1 - Zakład Immunologii Komórkowej, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Uniwersytet Łódzki; Laboratorium Chemii Biomedycznej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
2 - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Uniwersytet Łódzki
3 - Zakład Immunologii Komórkowej, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 461-468
ICID: 1002082
Article type: Review article
 
 
 Kwasy mikolowe to jeden z podstawowych elementów budowy ściany komórkowej bakterii rzędu Actinomycetales, podrzędu Corynebacterineae. Pod względem taksonomicznym przynależy do nich wielu przedstawicieli oportunistycznych patogenów człowieka, w tym między innymi gatunki składające się na rodzaje: Dietzia, Gordonia, Nocardia czy Rhodococcus. Kwasy mikolowe mogą stanowić łącznie 20–40% suchej masy ściany komórkowej tych mikroorganizmów wykazując jednocześnie dużą różnorodność strukturalną w obrębie każdej z rodzin oraz poszczególnych gatunków. Cechy te pozwalają na wyróżnienie tej rodziny związków jako potencjalnych markerów diagnostycznych w wykrywaniu oportunistycznych infekcji bakteryjnych, zwłaszcza u pacjentów z obniżoną odpornością. Szanse jakie dają nowoczesne techniki analizy chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem spektrometrii mas dają możliwości na rozwinięcie tego kierunku badań pozwalając na stworzenie nowej metody chemiotaksonomicznej dla detekcji oraz różnicowania przedstawicieli podrzędu Corynebacterineae.
DOI: 10.5604/17322693.1002082
PMID 22922146 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Mycolic Acids [1 powiązanych rekordów]
     Corynebacterineae [0 powiązanych rekordów]
     biomarkers [125 powiązanych rekordów]
     kwasy mikolowe [1 powiązanych rekordów]
     Corynebacterineae [0 powiązanych rekordów]
     biomarkery [21 powiązanych rekordów]