Metody wykrywania wybranych wirusów wywołujących zakażenia układu oddechowego

Ilona Stefańska 1, Magdalena Romanowska 2, Lidia B. Brydak 3
1 - Zakład Badania Wirusów Grypy. Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie; Zakład Technologii Fermentacji, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
2 - Zakład Badania Wirusów Grypy. Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
3 - Zakład Badania Wirusów Grypy. Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie; Katedra Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 452-460
ICID: 1001898
Article type: Review article
 
 
 Wirusy wywołujące zakażenia układu oddechowego są istotną przyczyną zachorowań i zgonów u osób zdrowych, jak i tych z obniżoną odpornością oraz pociągają za sobą znaczące koszty ekonomiczne w systemie opieki zdrowotnej. Podobne objawy kliniczne w przebiegu różnych zakażeń układu oddechowego o etiologii wirusowej i bakteryjnej sprawiają, że postawienie właściwej diagnozy jest trudne. Trafna i szybka diagnostyka ma podstawowe znaczenie w kontroli zakażeń i podjęcia decyzji odnośnie postępowania z pacjentem, a zwłaszcza zastosowania odpowiedniej terapii przeciwbakteryjnej lub przeciwwirusowej oraz hospitalizacji. Ponadto identyfikacja czynnika etiologicznego choroby pozwala wyeliminować niemające uzasadnienia użycie antybiotyków, a także obniżyć koszty opieki medycznej.
W przypadku wykrywania wirusów odpowiedzialnych za zakażenia układu oddechowego zastosowanie ma wiele różnych procedur diagnostycznych. Przez wiele lat podstawowymi metodami używanymi w rutynowej diagnostyce było wykrywanie antygenów wirusa oraz izolacja wirusa w hodowli komórkowej. Niemniej jednak w ostatnim czasie techniki amplifikacji kwasów nukleinowych zaczęły być szeroko stosowane, przy czym znacząco poprawiły czułość wykrywania wirusów w próbkach klinicznych. Testy diagnostyczne oparte na biologii molekularnej przyczyniły się tym samym do lepszego wykrywania koinfekcji (reakcje multiplex) oraz umożliwiły wykrywanie wirusów trudnych do namnażania w hodowlach.
W artykule omówiono wiele technicznych aspektów obecnie używanych technik, ich podstawowe zasady, zalety, wartość diagnostyczną, ale również pewne ograniczenia.
DOI: 10.5604/17322693.1001898
PMID 22922145 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     diagnostics [441 powiązanych rekordów]
     PCR [371 powiązanych rekordów]
     virus [53 powiązanych rekordów]
     viral respiratory tract infection [0 powiązanych rekordów]
     diagnostyka [413 powiązanych rekordów]
     wirus [8 powiązanych rekordów]
     wirusowe zakażenie układu oddechowego [0 powiązanych rekordów]