NET i NEToza – nowe zjawisko w immunologii

Natalia Matoszka 1, Joanna Działo 1, Beata Tokarz-Deptuła 2, Wiesław Deptuła 3
1 - Katedra Mikrobiologii; Katedra Immunologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
2 - Katedra Immunologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
3 - Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 437-445
ICID: 1001178
Article type: Review article
 
 
 Neutrofile są jednymi z pierwszych komórek układu odpornościowego pojawiającymi się w miejscu wystąpienia infekcji, reprezentując jeden z najskuteczniejszych i najszybszych sposobów walki organizmu z patogenami. Niedawno opisano nowy mechanizm stosowany przez neutrofile wobec patogenów – komórki te, po aktywacji, uwalniają DNA z jądra komórkowego oraz zawartość ziarnistości znajdujących się w cytoplazmie, tworząc NET – zewnątrzkomórkową sieć neutrofilów. Ta zewnątrzkomórkowa struktura, zawierająca również histony oraz białka ziarnistości komórek PMN, jest zdolna uwięzić i zniszczyć wiele patogenów, w tym bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby, pierwotniaki i wirusy. Niektóre z patogenów, które po uwięzieniu narażone zostają na wysokie stężenie substancji bójczych, wykształciły mechanizmy obronne wobec wiązania przez sieć NET, takie jak modyfikacja powierzchni komórek i/lub niszczenie DNA wchodzącego w skład sieci NET z użyciem DNaz. Sugeruje się, że sieci NET wytwarzane są w procesie aktywnej śmierci komórki, nazwanej w ostatnim czasie NETosis. Nowe dane wskazują, że ten rodzaj śmierci komórkowej wymaga współdziałania trzech procesów: produkcji reaktywnych form tlenu, cytrulinacji histonów w komórkach PMN oraz zdolności tych komórek do przeprowadzenia autofagii, oraz znacznie różni się od znanych dotąd typów śmierci, takich jak apoptoza czy nekroza. Co więcej, uwalnianie podobnych sieci zaobserwowano także w przypadku innych komórek – mastocytów (komórek tucznych) i eozynofilów. Komórki tuczne, analogicznie jak neutrofile, w określonych warunkach uwalniają chromatynę jądrową i mogą wejść w podobny program aktywnej śmierci komórkowej, natomiast sieć wytwarzana przez eozynofile zawiera wyłącznie chromatynę pochodzenia mitochondrialnego, a jej uwolnienie nie prowadzi do obumierania tych komórek.
DOI: 10.5604/17322693.1001178
PMID 22922143 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Neutrophils [167 powiązanych rekordów]
     NET [9 powiązanych rekordów]
     NETosis [0 powiązanych rekordów]
     Cell Death [341 powiązanych rekordów]
     sieć NET [0 powiązanych rekordów]
     NETosis [0 powiązanych rekordów]
     śmierć komórki [2 powiązanych rekordów]