Kwas kynureninowy – nowy oręż w walce z hiperhomocysteinemią i jej następstwami?

Patrycja Nowicka-Stążka 1, Krzysztof Stążka 2, Wojciech Dąbrowski 3, Waldemar Turski 1, Maria Majdan 4, Jolanta Parada-Turska 4
1 - Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 - Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 431-436
ICID: 1001126
Article type: Review article
 
 
 Miażdżyca tętnic i związane z nią choroby układu krążenia stanowią najczęstszą i najważniejszą przyczynę umieralności, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Proces aterogenezy rozpoczyna się już w wieku dziecięcym. Jego rozwój zależy od występowania tak zwanych klasycznych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Miażdżyca to także wynik przewlekłego procesu zapalno-immunologicznego rozwijającego się w ścianie naczyń. Uważa się, że rozwój zmian miażdżycowych jest ściśle związany ze stężeniem homocysteiny w surowicy, aminokwasu siarkowego, który powstaje w wyniku przemiany metioniny. Podwyższone stężenie homocysteiny we krwi jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy. Homocysteina działa szkodliwie głównie na naczynia krwionośne, prowadząc do wzrostu ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. Ponieważ zwalczanie klasycznych czynników ryzyka miażdżycy nie stanowi wystarczająco skutecznej metody zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego, stale trwają poszukiwania nowych substancji o potencjalnym działaniu przeciwmiażdżycowym. Niedawno badacze zwrócili uwagę na związek między homocysteiną i wytwarzaną endogennie pochodną tryptofanu, kwasem kynureninowym. W badaniach in vitro wykazano, że kwas kynureninowy przeciwdziała szkodliwemu działaniu homocysteiny na komórki śródbłonka naczyń. Przedstawiona w pracy hipoteza zakładająca możliwe wzajemne interakcje zachodzące między homocysteiną i kwasem kynureninowym sugeruje istnienie nowego, niezbadanego dotychczas mechanizmu powstawania zmian miażdżycowych oraz stwarza możliwość wykorzystania tej wiedzy w postępowaniu profilaktycznym lub leczniczym chorób układu sercowo-naczyniowego.
DOI: 10.5604/17322693.1001126
PMID 22922142 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     atherogenesis [10 powiązanych rekordów]
     homocysteine [157 powiązanych rekordów]
     Hyperhomocysteinemia [35 powiązanych rekordów]
     kynurenic acid [27 powiązanych rekordów]
     hiperhomocysteinemia [8 powiązanych rekordów]
     kwas kynureninowy [6 powiązanych rekordów]