Wybrane mysie modele oparte na mutacji genów APP, MAPT oraz presenilin wykorzystywane w badaniach nad patogenezą choroby Alzheimera

Magdalena Więdłocha 1, Bartłomiej Stańczykiewicz 2, Marta Jakubik 2, Joanna Rymaszewska 2
1 - Projekt POIG pn. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”
2 - Projekt POIG pn. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, Pracownia Psychiatrii Konsultacyjnej i Medycyny Behawioralnej. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 415-430
ICID: 1001098
Article type: Review article
 
 
 Badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych choroby Alzheimera (AD) dostarczyły wiele cennych informacji dotyczących patogenezy tej choroby oraz występujących w niej zaburzeń behawioralnych, poznawczych, a także zmian anatomicznych i histopatologicznych mózgu. Technologie transgeniczne pozwoliły na stworzenie modeli zwierzęcych, ze względów ekonomicznych głównie mysich, opartych na mutacji genów APP, MAPT, apoE, genów białek tau oraz preseniliny. Tkanka mózgowa w zależności od zastosowanej mutacji charakteryzuje się zmianami histopatologicznymi, takimi jak: obecność płytek amyloidowych, złogi białka tau oraz dystroficzne neuryty, glejoza, atrofia hipokampa czy akumulacja amyloidu w naczyniach. Zaburzenia poznawcze i zachowania zwierząt ujawniające się w testach behawioralnych dotyczą przede wszystkim pamięci roboczej i referencyjnej, alternacji oraz lęku. Jednak mimo wprowadzania do genomu zwierząt wielu modyfikacji, nie udało się badaczom stworzyć modelu zwierzęcego, charakteryzującego się wszystkimi zmianami patologicznymi, jakie występują w chorobie Alzheimera. Jednak uzyskane wyniki badań, przeprowadzonych na modelach zwierzecych, wskazują na ważna rolę zwierząt transgenicznych w badaniach zarówno nad neuropatologią AD, jak i w testowaniu nowych terapii, np. immunoterapii. Mimo istnienia licznych mysich modeli choroby Alzheimera, praca jest poświęcona wybranym modelom zawierającym mutację w genach APP, MAPT oraz w genie kodujacym presenilinę, a także ich zastosowaniu w badaniach behawioralnych.
DOI: 10.5604/17322693.1001098
PMID 22922141 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Alzheimer’s Disease [161 powiązanych rekordów]
     animal models [35 powiązanych rekordów]
     transgenic mice [1 powiązanych rekordów]
     behavioral tests [2 powiązanych rekordów]
     choroba alzheimera [50 powiązanych rekordów]
     myszy transgeniczne [1 powiązanych rekordów]
     testy behawioralne [0 powiązanych rekordów]