Wpływ polimorfizmów genu IL18 na stężenie mRNA oraz wydzielanie interleukiny 18 przez jednojądrzaste komórki krwi obwodowej

Violetta Dziedziejko 1, Mateusz Kurzawski 2, Edyta Paczkowska 3, Bogusław Machalinski 3, Andrzej Pawlik 4
1 - Department of Biochemistry and Medical Chemistry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
2 - Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
3 - Department of General Pathology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
4 - Department of Pharmacokinetics and Therapeutic Drug Monitoring, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 409-414
ICID: 1000980
Article type: Original article
 
 
 IL-18 jest plejotropową cytokiną odgrywającą istotną rolę w modulowaniu odpowiedzi immunologicznej i w patogenezie wielu schorzeń o podłożu zapalnym. W pracy opisano związek między 7 jednonukleotydowymi polimorfizmami w genie IL18 a ekspresją IL18 na poziomie mRNA i wydzielaniem tej cytokiny przez stymulowane jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC). PBMC izolowano z krwi obwodowej 29 zdrowych ochotników, u których oznaczono polimorfizmy IL18: rs1946518: A>C, rs187238: G>C, rs360718: A>C, rs360722: C>T, rs360721: C>G, rs549908: T>G i rs5744292: A>G. Stężenia IL-18 oraz poziomy mRNA analizowano po 48-godzinnej inkubacji z różnymi stymulatorami (PHA, LPS, przeciwciałami anty-CD3/CD28). Po zastosowaniu LPS i przeciwciał anty-CD3/CD28 stężenia IL-18 były istotnie statystycznie mniejsze u homozygot AA rs1946518 w porównaniu z nosicielami allela C. Gdy analizowano poziomy mRNA IL18 między komórkami niestymulowanymi oraz stymulowanymi PHA i LPS istotnie obniżoną ekspresję genu stwierdzono u nosicieli genotypu AA rs1946518 w porównaniu do nosicieli allela C. Podobne zmiany obserwowano w odniesieniu do polimorfizmu rs187238, jednakże istotność statystyczną stwierdzono tylko dla komórek stymulowanych PHA. Wyniki naszej pracy potwierdzają rolę polimorfizmów rs1946518 (-607A>C) i rs187238 (-137G>C) jako genetycznych determinant wpływających na ekspresję IL18.
DOI: 10.5604/17322693.1000980
PMID 22922140 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     genetic polymorphism [111 powiązanych rekordów]
     Interleukin-18 [12 powiązanych rekordów]
     peripheral blood mononuclear cells [12 powiązanych rekordów]
     stimulants [10 powiązanych rekordów]
     jednojądrzaste komórki krwi obwodowej [0 powiązanych rekordów]
     stymulatory [0 powiązanych rekordów]