Mutacje genów niekolagenowych we wrodzonej łamliwości kości – znaczenie produktów tych genów w biosyntezie kolagenu i patogenezie choroby

Anna Galicka 1
1 - Zakład Chemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstok
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 359-371
ICID: 1000336
Article type: Review article
 
 
 Niedawne badania ujawniły, że fenotyp „kruchych kości” we wrodzonej łamliwości kości (osteogenesis imperfecta – OI) jest spowodowany nie tylko przez dominujące mutacje genów kodujących kolagen typu I, ale również recesywne mutacje genów odpowiedzialnych za procesy potranslacyjne prokolagenu typu I i tworzenie kości. Fenotyp większości pacjentów z mutacjami w genach niekolagenowych podobny jest do najcięższych typów OI (III i II) uwarunkowanych mutacjami genów kolagenowych. Mutacje w genach kodujących białka kompleksu P3H1/CRTAP/CyPB, biorącego udział w 3-hydroksylacji kolagenu, eliminują hydroksylację Pro986 w kolagenie typu I i powodują zwiększenie modyfikacji kolagenu z udziałem hydroksylazy 4-prolilowej i lizylowej, jednak znaczenie tych zaburzeń w patomechanizmie choroby nie jest dokładnie znane. Brak funkcji białek kompleksu, pełniących także rolę białek opiekuńczych kolagenu, może stanowić dominujący patomechanizm choroby. Ostatnie odkrycia dodają do różnorodnych czynników powodujących OI i działających na kolagen inne białka opiekuńcze (HSP47 i FKBP65) i białko BMP-1, co podkreśla złożoność procesów dotyczących fałdowania kolagenu i jego sekrecji, jak również ich znaczenie w procesach kościotworzenia. Mutacje w genach kodujących czynnik transkrypcyjny SP7/OSX i czynnik pochodzący z nabłonka barwnikowego siatkówki (PEDF) stanowią nowy patomechanizm OI, który jest niezależny
DOI: 10.5604/17322693.1000336
PMID 22706122 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Osteogenesis Imperfecta [41 powiązanych rekordów]
     mutations [50 powiązanych rekordów]
     collagen 3-hydroxylation [0 powiązanych rekordów]
     collagen chaperones [0 powiązanych rekordów]
     BMP-1 [0 powiązanych rekordów]
     transcription factor SP7 [0 powiązanych rekordów]
     pigment epithelium-derived factor [3 powiązanych rekordów]
     wrodzona łamliwość kości [1 powiązanych rekordów]