Wyniki leczenia przeciwwirusowego pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C – doświadczenia ośrodka poznańskiego

Maciej Bura 1, Arleta Kowala-Piaskowska 1, Agnieszka Adamek 1, Aleksandra Bura 1, Arkadiusz Czajka 1, Katarzyna Hryckiewicz 1, Iwona Bereszyńska 1, Iwona Mozer-Lisewska 1
1 - Department of Infectious Diseases, Poznan University of Medical Sciences, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 339-347
ICID: 1000332
Article type: Original article
 
 
 Wstęp: W Polsce zakażenie HCV dotyczy około 750 tys. osób. Zapobieganie marskości wątroby oraz rakowi wątrobowokomórkowemu, którymi zagrożonych jest prawie 20% pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby (pzw C) polega na dążeniu do eradykacji wirusa poprzez stosowanie leczenia przeciwwirusowego preparatami pegylowanego interferonu alfa z rybawiryną.
Materiał/Metody: W pracy przeanalizowano wyniki standardowego leczenia pzw C w grupie 169 dorosłych pacjentów, które rozpoczęto w okresie 01.01.2007–30.06.2008 r.; ponadto zbadano wpływ różnych czynników klinicznych, biochemicznych i wirusologicznych na uzyskanie sukcesu terapeutycznego pod postacią utrwalonej odpowiedzi wirusologicznej (SVR).
Wyniki: W grupie 128 pacjentów, którzy otrzymali pełen kurs leczenia przeciwwirusowego, SVR osiągnęło 67,2% chorych (86 osób), natomiast biorąc pod uwagę wszystkich 169 pacjentów, którzy rozpoczęli terapię – utrwalony zanik wiremii stwierdzono u 53,2% chorych (90 osób). W odniesieniu do 155 osób, u których nie przerywano leczenia z przyczyn innych niż wirusologiczne, wartość ta wyniosła 55,5%.
Utrwalonemu zanikowi wiremii sprzyjały: genotyp 3 wirusa, wiek poniżej 40 rż., masa ciała do 75kg, prawidłowa wartość wskaźnika masy ciała (BMI), niska aktywność gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP) przed leczeniem, minimalne zaawansowanie włóknienia wątrobowego w bioptacie wątroby (S1), całkowita wczesna odpowiedź biochemiczna (cEBR), ponadto – uzyskanie negatywizacji wiremii po 12 tygodniach leczenia w grupie chorych zakażonych genotypem 1 (całkowita wczesna odpowiedź wirusologiczna, cEVR). Czynniki te były silnie skorelowane ze sobą, dlatego niemożliwa była analiza metodą logistycznej regresji wielokrotnej.
Działania niepożądane leczenia oraz inne problemy zdrowotne były przyczyną wcześniejszego zaprzestania stosowania standardowego schematu terapeutycznego u 14 chorych, przy czym brak SVR wystąpił u 10 z nich (71,5%, co stanowi 5,9% populacji badanej).
DOI: 10.5604/17322693.1000332
PMID 22706120 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Hepatitis C [245 powiązanych rekordów]
     treatment [1792 powiązanych rekordów]
     interferon [80 powiązanych rekordów]
     ribavirin [73 powiązanych rekordów]