Spis treści

Tom 58, 2004

Charakterystyka behawioralna i farmakologiczna myszy pozbawionych genu kodującego transporter dopaminowy

Grażyna Biala
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 560-564

ICID: 449387
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola apoptozy w patogenezie i leczeniu nowotworów układu hematopoetycznego

Iwona Malinowska
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 548-559

ICID: 449343
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Apoptoza: Przepuszczalność błony mitochondrialnej i rola pełniona przez białka z rodziny Bcl-2

Zofia Rupniewska, Agnieszka Bojarska-Junak
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 538-547

ICID: 449342
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Apoptoza: Przepuszczalność błony mitochondrialnej i rola pełniona przez białka z rodziny Bcl-2

Hanna Augustyniak-Bartosik, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 530-537

ICID: 449316
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Udział prokalcytoniny w reakcji zapalnej po zabiegu kardiochirurgicznym*

Jarosław Paśnik
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 522-529

ICID: 449315
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Czynniki rokownicze w zróżnicowanym raku tarczycy

Jacek Makarewicz, Andrzej Lewiński
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 514-521

ICID: 449293
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Choroby kory i rdzenia nadnerczy uwarunkowane
zaburzeniami genetycznymi

Olga Turowska, Tomasz Ferenc, Andrzej Lewiński
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 506-513

ICID: 449284
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Przydatność diagnostyczna prokalcytoniny w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego – przegląd piśmiennictwa

Tomasz Wróblewski, Czesław Marcisz, Grażyna Kurzawska
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 495-505

ICID: 449271
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Guzek pęcherzykowy tarczycy jako problem diagnostyczno-leczniczy

Robert Król, Marek Heitzman, Jacek Pawlicki, Jacek Ziaja, Lech Cierpka
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 490-494

ICID: 449239
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mutacje genu receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów g (PPARg) – implikacje kliniczne

Małgorzata Gacka, Rajmund Adamiec
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 483-489

ICID: 449231
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Epitopy na białkach mieliny rozpoznawane przez autoprzeciwciała obecne u chorych na stwardnienie rozsiane

Ewa Jaśkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 472-482

ICID: 449227
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Leki oksazafosforinanowe. Poszukiwanie nowych pochodnych, badania metabolizmu i stosowanie nowych strategii terapeutycznych

Konrad Misiura
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 463-471

ICID: 449219
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Związek antygenów zgodności tkankowej HLA z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)

Beata Nowakowska, Irma Kacprzak-Bergman
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 458-462

ICID: 449217
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Polimorfizm genu i zaburzenia funkcjonalne adiponektyny jako jedna z przyczyn rozwoju oporności na insulinę*

Joanna Karbowska, Elżbieta Warczak, Zdzisław Kochan
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 449-457

ICID: 449216
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kierunki poszukiwań i zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Ryszard Międzybrodzki
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 438-448

ICID: 449215
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Złożony charakter niewrażliwości immunologicznej ludzkiego raka jelita grubego na niektóre cytokiny (TNF-alfa, interferony) na przykładzie linii
komórkowej COLO 205. Mechanizm niewrażliwości – z uwzględnieniem białek sygnałowych*

Beata Pająk, Arkadiusz Orzechowski
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 428-437

ICID: 449214
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Neuroprotekcyjna rola peptydów PACAP, VIP oraz PHI w ośrodkowym układzie nerwowym*

Paulina Sokołowska, Agnieszka Dejda, Jerzy Z. Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 416-427

ICID: 448971
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Podłoże genetyczne zespołów nerczycowych u dzieci

Iwona Maruniak-Chudek, Zofia I. Niemir, Janusz Świetliński
Iwona Maruniak-Chudek, ZofiaI. Niemir, Janusz Świetliński

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 405-415
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Komórki tuczne fagocytują bakterie*

Rafał S. Rdzany, Ewa Brzezińska-Błaszczyk
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 398-404

ICID: 448926
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Udział wirusa Epsteina-Barr w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego i chorób nerek

Zofia I Niemir, Bogna Roszkowiak
ZofiaI Niemir, Bogna Roszkowiak

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 390-397
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Homocysteina--niedoceniany czynnik ryzyka miazdzycy. Czy hormony płciowe wpływaja na stezenie homocysteiny?

Krzysztof Tupikowski, Grażyna Bednarek-Tupikowska
Krzysztof  Tupikowski, Grażyna  Bednarek-Tupikowska

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 381-389
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Beta2-agoniści--o czym decyduje ich struktura chemiczna?

Ludmiła Węglarz, Alicja Grzanka, Barbara Rogala, Tadeusz Wilczok
Ludmiła  Węglarz, Alicja  Grzanka, Barbara  Rogala, Tadeusz  Wilczok

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 372-380
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola zaburzeń apoptozy i cytokin prozapalnych w patogenezie niedokrwistości w przebiegu szpiczaka plazmocytowego

Norbert Grząśko
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 364-371

ICID: 12249
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Formowanie naczyń krwionośnych w chorobie wieńcowej – gdzie jesteśmy?

Joanna Pawlak, Beata Klim, Magdalena Szkudlarek, Janusz Dzięcioł
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 358-363

ICID: 12250
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Związki biologicznie aktywne zawarte w grzybach jadalnych i ich korzystny wpływ na zdrowie

Katarzyna Rajewska, Bożena Bałasińska
Katarzyna  Rajewska, Bożena  Bałasińska

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 352-357
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Beztlenowa mikroflora jelitowa a patogeneza autyzmu?

Gayane Martirosian
Gayane  Martirosian

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 349-351
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola witaminy C w uszkodzeniach oksydacyjnych DNA

Maria Konopacka
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 343-348

ICID: 12246
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Budowa chemiczna i biosynteza lipopolisacharydu – ważnego składnika osłony komórkowej bakterii Gram-ujemnych

Marta Kaszowska
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 333-342

ICID: 12245
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Arginina--metabolizm i funkcje w organizmie człowieka.

Dorota Ścibior, Hanna Czeczot
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 321-332

ICID: 12244
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białka regulujące przekazywanie sygnału przez białka G (białka RGS) i ich znaczenie w regulacji odpowiedzi immunologicznej

Anna M. Lewandowicz, Marek L. Kowalski, Rafał Pawliczak
Anna M. Lewandowicz, Marek L. Kowalski, Rafał  Pawliczak

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 312-320
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zewnątrzkomórkowa dysmutaza ponadtlenkowa (EC-SOD) – budowa, właściwości i funkcje

Hanna Czeczot, Michał Skrzycki
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 301-311

ICID: 12240
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Markery nowotworowe raka piersi

Sławomir Ławicki, Barbara Mroczko, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 292-300

ICID: 12241
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Siarkowodór jako biologicznie aktywny mediator w układzie krążenia

Jerzy Bełtowski
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 285-291

ICID: 12242
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola polimorfizmu genów kodujących cytokiny w transplantacji narządów i komórek hematopoetycznych

Lidia Karabon
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 270-284

ICID: 448890
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i rola witamin o charakterze antyoksydacyjnym w chorobie Alzheimera

Ewa Birkner, Jolanta Zalejska-Fiolka, Zygmunt Antoszewski
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 264-269

ICID: 12238
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola immunoglobulinopodobnych receptorów komórek cytotoksycznych (KIR) w chorobach człowieka

Piotr Kuśnierczyk
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 259-263

ICID: 12237
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Pozagenomowe oddziaływania aldosteronu na procesy metaboliczne komórek

Barbara Wojczuk, Jadwiga Gniot-Szulżycka
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 252-258

ICID: 858209
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Czynnik hamujący białaczkę (leukaemia inhibitory factor – LIF): struktura i aktywność biologiczna

Jacek Szepietowski, Adam Reich
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 243-251

ICID: 12235
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Proces apoptozy w patogenezie przewlekłej białaczki limfatycznej B komórkowej

Monika Podhorecka
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 236-242

ICID: 12234
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Działanie metotreksatu na odpowiedź immunologiczną w wybranych modelach doświadczalnych

Jolanta Artym, Michał Zimecki
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 226-235

ICID: 12233
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Amiodaron a tarczyca

Grażyna Bednarek-Tupikowska, Alicja Filus, Jarosław Bugajski, Justyna Kuliczkowska
Grażyna  Bednarek-Tupikowska, Alicja  Filus, Jarosław  Bugajski, Justyna  Kuliczkowska

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 216-225
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nocyceptyna/orfanina FQ (N/OFQ)--opioid, antyopioid czy neuromodulator?

Jolanta Kotlińska, Piotr Rafalski
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 209-215

ICID: 12231
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie terapeutyczne

Magdalena A. Sikora, Waldemar L. Olszewski
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 202-208

ICID: 858203
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zdolności antyoksydacyjne w starzejącym się organizmie

Agnieszka Augustyniak, Elżbieta Skrzydlewska
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 194-201

ICID: 12227
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zdolności antyoksydacyjne w starzejącym się organizmie

Grażyna Wójcicka, Jerzy Bełtowski, Anna Jamroz
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 183-193

ICID: 12230
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Utlenione tłuszcze z diety mogą uczestniczyć w rozwoju miażdżycy

Bogdan Mazur, Bożena Bałasińska
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 176-182

ICID: 12229
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ stresu psychicznego na odpowiedź immunologiczną

Michał Zimecki, Jolanta Artym
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 166-175

ICID: 12226
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie połączeń typu gap w fizjologii i patofizjologii przewodu pokarmowego

Luiza Kańczuga-Koda
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 158-165

ICID: 12225
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Radon i promieniowanie jonizujące a organizm człowieka

Zygmunt Zdrojewicz, Kinga Belowska-Bień
Zygmunt  Zdrojewicz, Kinga  Belowska-Bień

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 150-157
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Selen, a układ odpornościowy

Paweł Zagrodzki
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 140-149

ICID: 12223
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Genisteina - izoflawonoid soi o zróznicowanym mechanizmie działania - implikacje kliniczne w lecznictwie i prewencji chorób nowotworowych.

Adam Opolski, Grzegorz Grynkiewicz, Joanna Wietrzyk, Czesław Radzikowski
Adam  Opolski, Grzegorz  Grynkiewicz, Joanna  Wietrzyk, Czesław  Radzikowski

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 128-139
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola białek wiążących FK506 w regulacji aktywności czynników transkrypcyjnych w komórkach T

Izabela Kochel, Leon Strządała
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 118-127

ICID: 12221
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metotreksat w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Renata Budzyńska, Helena Zakliczyńska
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 108-117

ICID: 12220
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie metody phage display w eksperymentalnej terapii onkologicznej

Jan Borysowski, Andrzej Górski
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 100-107

ICID: 12219
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Heme oxygenase and carbon monoxide in the physiology and pathology of the cardiovascular system

Jerzy Bełtowski, Anna Jamroz, Ewelina Borkowska
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 83-99

ICID: 12218
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

„Sickness behavior” - mechanizmy powstania i znaczenie

Dariusz Soszyński
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 74-82

ICID: 12217
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Regulacja ogólnoustrojowej homeostazy żelaza przez hepcydynę

Paweł Lipiński, Rafał R. Starzyński
Paweł  Lipiński, Rafał R. Starzyński

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 65-73
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nanobakterie--charakterystyka mikrobiologiczna.

Iwona Wilk, Gayane Martirosian
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 60-64

ICID: 12215
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Adiuwanty jako czynniki podnoszące skuteczność szczepionek

Grzegorz Chodaczek
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 47-59

ICID: 12214
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Chemokiny--perspektywy zastosowania zwiazków blokujacych ich działanie w terapii.

Kazimiera Waśniowska
Kazimiera  Waśniowska

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 37-46
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rak kory nadnerczy i sposoby jego zwalczania

Wiesław Tupikowski, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Agnieszka Florczak
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 27-36

ICID: 12212
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Peptyd histydyno-izoleucynowy i jego ludzki analog peptyd histydyno-metioninowy: występowanie, receptory i funkcja biologiczna*

Agnieszka Dejda, Izabela Matczak, Jerzy Z. Nowak
Agnieszka  Dejda, Izabela  Matczak, Jerzy Z. Nowak

Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 18-26
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Prewencja i terapia uszkodzenia niedokrwienno--reperfuzyjnego w przeszczepianiu nerek

Maria Boratyńska, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 9-17

ICID: 12210
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Charakterystyka behawioralna i farmakologiczna myszy pozbawionych genu kodującego transporter dopaminowy

Maria Boratyńska, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 1-8

ICID: 12209
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>