Spis treści

Tom 71, 2017

Funkcja mitochondriów w utrzymaniu płodności żeńskiej

Łukasz Gąsior, Regina Daszkiewicz, Mateusz Ogórek, Zbigniew Polański
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 690-702

ICID: 1245164
STRESZCZENIE >> STATS >>

Znaczenie białka macierzy jądrowej BLCA-4
w raku pęcherza moczowego

Beata Szymańska, Anna Długosz
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 681-689

ICID: 1245157
STRESZCZENIE >> STATS >>

Rola miedzi w procesie spermatogenezy

Mateusz Ogórek, Łukasz Gąsior, Olga Pierzchała, Regina Daszkiewicz, Małgorzata Lenartowicz
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 662-680

ICID: 1244814
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Krążące miRNA jako nieinwazyjne biomarkery diagnostyczne, prognostyczne oraz predykcyjne w terapii niedrobnokomórkwego raka płuca

Weronika Zofia Świtlik, Janusz Szemraj
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 649-661

ICID: 1244813
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Receptor nikotynowy α7-nACh i jego znaczenie w funkcjonowaniu pamięci oraz wybranych chorobach ośrodkowego układu nerwowego

Urszula Baranowska, Róża Julia Wiśniewska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 633-648

ICID: 1244024
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Receptor węglowodorów aromatycznych (AhR) i jego endogenny agonista – siarczan indoksylu w przewlekłej chorobie nerek

Tomasz Kamiński, Małgorzata Michałowska, Dariusz Pawlak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 624-632

ICID: 1244021
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Koniugaty metotrexatu i epirubicyny jako potencjalne leki przeciwnowotworowe

Szymon Wojciech Kmiecik, Mateusz Adam Krzyścik, Beata Filip-Psurska, Joanna Wietrzyk, Janusz Boratyński, Tomasz Marek Goszczyński
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 618-623

ICID: 1244018
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metody oznaczania właściwości przeciwutleniających fitozwiązków w systemach komórkowych z wykorzystaniem zjawiska fluorescencji/luminescencji

Izabela Koss-Mikołajczyk, Monika Baranowska, Jacek Namieśnik, Agnieszka Bartoszek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 602-617

ICID: 1244014
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Heterogenność ludzkiego genu WT1

Ewelina Bielińska, Karolina Matiakowska, Olga Haus
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 595-601

ICID: 1242457
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zagrożenia szczepami Pseudomonas aeruginosa zawierającymi geny blaVIM-2 i blaVIM-4 w integronie klasy 1 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku (północno-wschodnia Polska)

Anna Michalska-Falkowska, Paweł Tomasz Sacha, Henryk Grześ, Tomasz Hauschild, Piotr Wieczorek, Dominika Ojdana, Elżbieta Anna Tryniszewska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 589-594

ICID: 1242456
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nowe strategie w farmakoterapii tętniczego nadciśnienia płucnego

Magdalena Jasińska-Stroschein, Daria Orszulak-Michalak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 577-588

ICID: 1242426
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ iniekcji NaCl na poziom zredukowanych związków siarki w wątrobie szczura. Konsekwencje dla rozwoju nadciśnienia

Małgorzata Iciek, Magdalena Kotańska, Joanna Knutelska, Marek Bednarski, Małgorzata Zygmunt, Danuta Kowalczyk-Pachel, Anna Bilska-Wilkosz, Magdalena Górny, Maria Sokołowska-Jeżewicz
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 564-576

ICID: 1242395
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Stwardnienie rozsiane – etiopatogeneza i możliwości diagnostyczne

Joanna Kamińska, Olga M. Koper, Kinga Piechal, Halina Kemona
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 551-563

ICID: 1241460
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Transferazy glutationowe klasy Pi i Mi i ich znaczenie w onkologii

Zofia Marchewka, Agnieszka Piwowar, Sylwia Ruzik, Anna Długosz
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 541-550

ICID: 1240688
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białka zapasowe roślin – główny surowiec odżywczy – droga od biosyntezy do wewnątrzkomórkowych struktur spichrzowych

Agnieszka Chmielnicka, Aneta Żabka, Konrad Winnicki, Justyna Teresa Polit
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 530-540

ICID: 1240660
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Eksperymentalny model ostrego uszkodzenia nerek wywołany przez uropatogenną pałeczkę okrężnicy

Beata Skowron, Agnieszka Baranowska, Jolanta Kaszuba-Zwoińska, Grażyna Więcek, Anna Malska-Woźniak, Piotr Heczko, Magdalena Strus
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 520-529

ICID: 1240658
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie trójwymiarowych hodowli komórek nerwowych w badaniach mechanizmów przebiegu chorób neurodegeneracyjnych

Anna Słońska, Joanna Cymerys
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 510-519

ICID: 1240654
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ulepszone metody różnicowania ludzkich embrionalnych komórek macierzystych w kierunku chondrocytów

Wiktoria Maria Suchorska, Ewelina Augustyniak, Magdalena Richter, Magdalena Łukjanow, Violetta Filas, Jacek Kaczmarczyk, Tomasz Trzeciak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 500-509

ICID: 1240653
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Stres i jego molekularne konsekwencje w rozwoju choroby nowotworowej

Magdalena Surman, Marcelina E. Janik
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 485-499

ICID: 1240141
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Tkanka tłuszczowa – charakterystyka morfologiczna i biochemiczna różnych depozytów

Eugenia Murawska-Ciałowicz
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 466-484

ICID: 1239875
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mitochondria jako organelle docelowe dla działania estrogenów

Małgorzata Chmielewska, Izabela Skibińska, Małgorzata Kotwicka
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 454-465

ICID: 1239871
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zaburzenia immunologiczne wywołane narażeniem na insektycydy z grupy pyretroidów

Justyna Skolarczyk, Joanna Pekar, Barbara Nieradko-Iwanicka
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 446-453

ICID: 1239870
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Niedrobnokomórkowy rak płuca – mutacje, celowane i skojarzone terapie

Justyna Kutkowska, Irena Porębska, Andrzej Rapak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 431-445

ICID: 1238141
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola SRSF1 w procesie nowotworzenia

Elżbieta Sokół, Joanna Bogusławska, Agnieszka Piekiełko-Witkowska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 422-430

ICID: 1238140
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Farmakologiczne właściwości ostolu

Agata Jarząb, Aneta Grabarska, Krystyna Skalicka-Woźniak, Andrzej Stepulak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 411-421

ICID: 1238139
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Choroba Alzheimera a produkty degradacji białka APP. Biologia, patobiologia i fizykochemia fibrylujących peptydów – wybrane aspekty

Małgorzata Marszałek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 398-410

ICID: 1238137
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Procesy inwazji i przerzutowania komórek nowotworowych opornych na chemioterapię

Anna Nowakowska, Jolanta Tarasiuk
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 380-397

ICID: 1237420
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie szczepów Bordetella pertussis niewytwarzających czynników zjadliwości w epidemiologii krztuśca

Maciej Polak, Anna Lutyńska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 367-379

ICID: 1237416
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Udział stresu oksydacyjnego w niepłodności żeńskiej oraz w zapłodnieniu metodą in vitro

Joanna Wojsiat, Jerzy Korczyński, Marta Borowiecka, Halina Małgorzata Żbikowska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 359-366

ICID: 1237410
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów na ekspresję receptora opsoninowego i przeciwbakteryjną aktywność neutrofilów w mysim modelu ostrego zapalenia trzustki

Tuo Hong-Fang , Peng Yan-Hui , Bao Lei , Zhang Wan-Xing
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 352-358

ICID: 1237405
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kofilina – białko kontrolujące dynamikę filamentów aktynowych

Zofia Ostrowska, Joanna Moraczewska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 339-351

ICID: 1237162
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Bakteriocyny bakterii fermentacji mlekowej jako alternatywa antybiotyków

Aleksandra Ołdak, Dorota Zielińska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 328-338

ICID: 1237161
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Aflatoksyny – charakterystyka i wpływ na zdrowie człowieka

Anna Kowalska, Katarzyna Walkiewicz, Paweł Kozieł, Małgorzata Muc-Wierzgoń
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 315-327

ICID: 1237128
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zaburzenia tolerancji węglowodanowej w trakcie leczenia glikokortykosteroidami u chorych na zapalne schorzenia układu ruchu – na podstawie analizy danych z piśmiennictwa oraz wyników badań własnych

Piotr Dąbrowski, Maria Majdan
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 307-314

ICID: 1237010
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Dysfunkcje lizosomów a choroby neurodegeneracyjne

Klaudia Tomala, Bożena Gabryel
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 291-306

ICID: 1236998
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ chemioterapii na stężenie adypokin we krwi u pacjentów z rakiem jelita grubego

Grzegorz Słomian, Elżbieta Świętochowska, Grzegorz Nowak, Krystyna Pawlas, Aleksandra Żelazko, Przemysław Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 281-290

ICID: 1235581
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Warzywa i owoce jako źródła wybranych substancji bioaktywnych i ich wpływ na funkcje poznawcze u osób starszych

Monika A. Zielińska, Agata Białecka, Barbara Pietruszka, Jadwiga Hamułka
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 267-280

ICID: 1235580
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Immunoregulacyjna rola limfocytów B w odpowiedzi na alloprzeszczep nerki

Tomasz Baran, Maria Boratyńska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 254-266

ICID: 1235579
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie stężenia wybranych białek neutrofili w osoczu w diagnostyce choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – doniesienie wstępne

Dorota Pawlica-Gosiewska, Bogdan Solnica, Katarzyna Gawlik, Dorota Cibor, Tomasz Mach, Danuta Fedak, Danuta Owczarek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 243-253

ICID: 1235226
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ TSA i VPA na różnicowanie w warunkach in vitro szpikowych mezenchymalnych komórek macierzystych do komórek linii neuronalnej – analiza ekspresji genów

Anna Fila-Danilow, Paulina Borkowska, Monika Paul-Samojedny, Malgorzata Kowalczyk, Jan Kowalski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 236-242

ICID: 1234330
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Polifenole w zapobieganiu dysfunkcji śródbłonka naczyń krwionośnych

Sylwia Biegańska-Hensoldt, Danuta Rosołowska-Huszcz
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 227-235

ICID: 1234318
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Przeszczepienie mikrobioty jelitowej – metoda leczenia nawracających zakażeń o etiologii Clostridium difficile i innych chorób

Klaudia Juszczuk, Katarzyna Grudlewska, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek-Komkowska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 220-226

ICID: 1234314
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zróżnicowanie szczepów Escherichia coli wytwarzających beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym

Patrycja Zalas-Więcek, Tomasz Bogiel, Krzysztof Wiśniewski, Eugenia Gospodarek-Komkowska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 214-219

ICID: 1234307
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Poszukiwanie genetycznego i psychospołecznego podłoża uzależnienia od benzodiazepin. Analiza w oparciu o wyniki pracy własnej

Anna Konopka, Monika Mak, Anna Grzywacz, Sławomir Murawiec, Jerzy Samochowiec
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 205-213

ICID: 1233277
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Częstość oraz czynniki sprzyjające występowaniu niedoborów witaminy D w wieku podeszłym

Magdalena Wyskida, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Jerzy Chudek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 198-204

ICID: 1233276
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Perycyty i ich potencjalne zastosowanie terapeutyczne

Justyna Różycka, Edyta Brzóska, Tomasz Skirecki
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 186-197

ICID: 1233275
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Tolerancja monocytów i makrofagów w odpowiedzi na bakteryjną endotoksynę

Ewelina Wiśnik, Ewa Pikus, Piotr Duchnowicz, Maria Koter-Michalak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 176-185

ICID: 1232858
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metformina – potencjalne działanie przeciwnowotworowe i przeciwstarzeniowe

Monika Podhorecka, Blanca Ibanez, Anna Dmoszyńska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 170-175

ICID: 1232528
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Integralność śródbłonka naczyniowego regulowana w sposób IgE-zależny

Paulina Gorzelak-Pabis, Emilia Luczak, Katarzyna Wojdan, Karolina Antosik, Maciej Borowiec, Marlena Broncel, Maciej Chalubinski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 162-169

ICID: 1232526
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Chemioprewencja nowotworów – wybrane molekularne mechanizmy działania

Katarzyna Walczak, Sebastian Marciniak, Grażyna Rajtar
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 149-161

ICID: 1232522
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ibudilast: nieselektywny inhibitor fosfodiesterazy w chorobach ośrodkowego układu nerwowego

Joanna Schwenkgrub, Małgorzata Zaremba, Dagmara Mirowska‑Guzel, Iwona Kurkowska‑Jastrzębska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 137-148

ICID: 1232518
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Farmaceutyczne zastosowania grafenu

Justyna Żwawiak, Lucjusz Zaprutko
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 129-136

ICID: 1231616
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mitochondria w niedotlenieniu mózgu

Jacek Lenart
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 118-128

ICID: 1231613
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Chemeryna – rola w patologii człowieka

Magdalena Stojek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 110-117

ICID: 1231610
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola metalotioneiny w procesie nowotworzenia oraz w leczeniu chorób nowotworowych

Anna Bizoń, Kinga Jędryczko, Halina Milnerowicz
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 98-109

ICID: 1231518
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Szczepienia przeciwko HPV w regionie lubelskim

Paweł Kalinowski, Anna Grządziel
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 92-97

ICID: 1231512
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Czynniki patogenności Pseudomonas aeruginosa – rola biofilmu w chorobotwórczości i jako cel terapii fagowej

Fairoz Al-Wrafy, Ewa Brzozowska, Sabina Górska, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 78-91

ICID: 1231507
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Trąd – jedna z wielu zapomnianych chorób tropikalnych

Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 69-77

ICID: 1231503
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola stresu oksydacyjnego i oksydazy NADPH w patogenezie miażdżycy

Dorota Bryk, Wioletta Olejarz, Danuta Zapolska-Downar
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 57-68

ICID: 1229823
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Diagnostyka molekularna zapalenia przyzębia

Izabela Korona-Głowniak, Radosław Siwiec, Marcin Berger, Anna Malm, Jolanta Szymańska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 47-56

ICID: 1229820
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Przydatność kliniczna oznaczania stężenia wolnych łańcuchów lekkich u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym: analiza porównawcza dwóch różnych testów

Tadeusz Kubicki, Dominik Dytfeld, Aleksandra Baszczuk, Ewa Wysocka, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Lewandowski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 40-46

ICID: 1229346
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wzrokowe potencjały wywołane w diagnostyce neuropatii nerwu wzrokowego towarzyszącej chorobom nerek

Małgorzata Jurys, Sebastian Sirek, Aureliusz Kolonko, Dorota Pojda‑Wilczek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 32-39

ICID: 1229345
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ endogennych mechanizmów kardioprotekcyjnych na uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne

Marcin Kunecki, Wojciech Płazak, Piotr Podolec, Krzysztof S. Gołba
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 20-31

ICID: 1228267
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola interleukiny 15 w nowotworzeniu

Małgorzata Chłopek, Artur Kowalik, Stanisław Góźdź, Katarzyna Koziak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 5-19

ICID: 1228266
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Aktywność arylosulfatazy A w moczu dawców narządów ze śmiercią mózgu jako czynnik prognostyczny wczesnej i późnej funkcji przeszczepu

Ewa Kwiatkowska, Leszek Domanski, Joanna Bober, Krzysztof Safranow, Andrzej Pawlik, Kazimierz Ciechanowski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 1-4

ICID: 1227823
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>