Spis treści

Tom 71, 2017

Wpływ chemioterapii na stężenie adypokin we krwi u pacjentów z rakiem jelita grubego

Grzegorz Słomian, Elżbieta Świętochowska, Grzegorz Nowak, Krystyna Pawlas, Aleksandra Żelazko, Przemysław Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 281-290

ICID: 1235581
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Warzywa i owoce jako źródła wybranych substancji bioaktywnych i ich wpływ na funkcje poznawcze u osób starszych

Monika A. Zielińska, Agata Białecka, Barbara Pietruszka, Jadwiga Hamułka
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 267-280

ICID: 1235580
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Immunoregulacyjna rola limfocytów B w odpowiedzi na alloprzeszczep nerki

Tomasz Baran, Maria Boratyńska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 254-266

ICID: 1235579
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie stężenia wybranych białek neutrofili w osoczu w diagnostyce choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – doniesienie wstępne

Dorota Pawlica-Gosiewska, Bogdan Solnica, Katarzyna Gawlik, Dorota Cibor, Tomasz Mach, Danuta Fedak, Danuta Owczarek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 243-253

ICID: 1235226
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ TSA i VPA na różnicowanie w warunkach in vitro szpikowych mezenchymalnych komórek macierzystych do komórek linii neuronalnej – analiza ekspresji genów

Anna Fila-Danilow, Paulina Borkowska, Monika Paul-Samojedny, Malgorzata Kowalczyk, Jan Kowalski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 236-242

ICID: 1234330
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Polifenole w zapobieganiu dysfunkcji śródbłonka naczyń krwionośnych

Sylwia Biegańska-Hensoldt, Danuta Rosołowska-Huszcz
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 227-235

ICID: 1234318
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Przeszczepienie mikrobioty jelitowej – metoda leczenia nawracających zakażeń o etiologii Clostridium difficile i innych chorób

Klaudia Juszczuk, Katarzyna Grudlewska, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek-Komkowska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 220-226

ICID: 1234314
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zróżnicowanie szczepów Escherichia coli wytwarzających beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym

Patrycja Zalas-Więcek, Tomasz Bogiel, Krzysztof Wiśniewski, Eugenia Gospodarek-Komkowska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 214-219

ICID: 1234307
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Poszukiwanie genetycznego i psychospołecznego podłoża uzależnienia od benzodiazepin. Analiza w oparciu o wyniki pracy własnej

Anna Konopka, Monika Mak, Anna Grzywacz, Sławomir Murawiec, Jerzy Samochowiec
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 205-213

ICID: 1233277
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Częstość oraz czynniki sprzyjające występowaniu niedoborów witaminy D w wieku podeszłym

Magdalena Wyskida, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Jerzy Chudek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 198-204

ICID: 1233276
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Perycyty i ich potencjalne zastosowanie terapeutyczne

Justyna Różycka, Edyta Brzóska, Tomasz Skirecki
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 186-197

ICID: 1233275
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Tolerancja monocytów i makrofagów w odpowiedzi na bakteryjną endotoksynę

Ewelina Wiśnik, Ewa Pikus, Piotr Duchnowicz, Maria Koter-Michalak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 176-185

ICID: 1232858
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metformina – potencjalne działanie przeciwnowotworowe i przeciwstarzeniowe

Monika Podhorecka, Blanca Ibanez, Anna Dmoszyńska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 170-175

ICID: 1232528
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Integralność śródbłonka naczyniowego regulowana w sposób IgE-zależny

Paulina Gorzelak-Pabis, Emilia Luczak, Katarzyna Wojdan, Karolina Antosik, Maciej Borowiec, Marlena Broncel, Maciej Chalubinski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 162-169

ICID: 1232526
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Chemioprewencja nowotworów – wybrane molekularne mechanizmy działania

Katarzyna Walczak, Sebastian Marciniak, Grażyna Rajtar
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 149-161

ICID: 1232522
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ibudilast: nieselektywny inhibitor fosfodiesterazy w chorobach ośrodkowego układu nerwowego

Joanna Schwenkgrub, Małgorzata Zaremba, Dagmara Mirowska‑Guzel, Iwona Kurkowska‑Jastrzębska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 137-148

ICID: 1232518
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Farmaceutyczne zastosowania grafenu

Justyna Żwawiak, Lucjusz Zaprutko
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 129-136

ICID: 1231616
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mitochondria w niedotlenieniu mózgu

Jacek Lenart
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 118-128

ICID: 1231613
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Chemeryna – rola w patologii człowieka

Magdalena Stojek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 110-117

ICID: 1231610
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola metalotioneiny w procesie nowotworzenia oraz w leczeniu chorób nowotworowych

Anna Bizoń, Kinga Jędryczko, Halina Milnerowicz
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 98-109

ICID: 1231518
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Szczepienia przeciwko HPV w regionie lubelskim

Paweł Kalinowski, Anna Grządziel
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 92-97

ICID: 1231512
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Czynniki patogenności Pseudomonas aeruginosa – rola biofilmu w chorobotwórczości i jako cel terapii fagowej

Fairoz Al-Wrafy, Ewa Brzozowska, Sabina Górska, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 78-91

ICID: 1231507
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Trąd – jedna z wielu zapomnianych chorób tropikalnych

Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 69-77

ICID: 1231503
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola stresu oksydacyjnego i oksydazy NADPH w patogenezie miażdżycy

Dorota Bryk, Wioletta Olejarz, Danuta Zapolska-Downar
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 57-68

ICID: 1229823
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Diagnostyka molekularna zapalenia przyzębia

Izabela Korona-Głowniak, Radosław Siwiec, Marcin Berger, Anna Malm, Jolanta Szymańska
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 47-56

ICID: 1229820
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Przydatność kliniczna oznaczania stężenia wolnych łańcuchów lekkich u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym: analiza porównawcza dwóch różnych testów

Tadeusz Kubicki, Dominik Dytfeld, Aleksandra Baszczuk, Ewa Wysocka, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Lewandowski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 40-46

ICID: 1229346
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wzrokowe potencjały wywołane w diagnostyce neuropatii nerwu wzrokowego towarzyszącej chorobom nerek

Małgorzata Jurys, Sebastian Sirek, Aureliusz Kolonko, Dorota Pojda‑Wilczek
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 32-39

ICID: 1229345
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ endogennych mechanizmów kardioprotekcyjnych na uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne

Marcin Kunecki, Wojciech Płazak, Piotr Podolec, Krzysztof S. Gołba
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 20-31

ICID: 1228267
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola interleukiny 15 w nowotworzeniu

Małgorzata Chłopek, Artur Kowalik, Stanisław Góźdź, Katarzyna Koziak
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 5-19

ICID: 1228266
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Aktywność arylosulfatazy A w moczu dawców narządów ze śmiercią mózgu jako czynnik prognostyczny wczesnej i późnej funkcji przeszczepu

Ewa Kwiatkowska, Leszek Domanski, Joanna Bober, Krzysztof Safranow, Andrzej Pawlik, Kazimierz Ciechanowski
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 1-4

ICID: 1227823
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>