Spis treści

Tom 70, 2016

Pierwiastki śladowe jako aktywatory enzymów antyoksydacyjnych

Marta Wołonciej, Elżbieta Milewska, Wiesława Roszkowska-Jakimiec
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1483-1498

ICID: 1229074
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola nowotworowych komórek macierzystych w patogenezie raka jelita grubego

Magdalena Szaryńska, Agata Olejniczak, Zbigniew Kmieć
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1469-1482

ICID: 1227897
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Antyoksydacyjne i przeciwdrobnoustrojowe właściwości bioaktywnych fitozwiązków żurawiny

Monika Baranowska, Agnieszka Bartoszek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1460-1468

ICID: 1227896
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Alergenność mleka różnych gatunków zwierząt w porównaniu do kobiecego

Robert Pastuszka, Joanna Barłowska, Zygmunt Litwińczuk
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1451-1459

ICID: 1227842
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ propofolu na parametry stresu oksydacyjnego w wybranych częściach mózgu w modelu doświadczalnym u szczurów z chorobą Parkinsona

Ewa Romuk, Wioletta Szczurek, Przemysław Nowak, Marta Skowron, Bernard Prudel, Edyta Hudziec, Ewa Chwalińska, Ewa Birkner
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1441-1450

ICID: 1227841
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Molekularna charakterystyka oraz fizjologiczne znaczenie DOPA-dekarboksylazy

Joanna Guenter, Robert Lenartowski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1424-1440

ICID: 1227773
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola genów kodujących immunoglobulinopodobne receptory komórek cytotoksycznych (KIR) oraz ich ligandy w podatności i przebiegu zakażenia HIV

Olga Błachowicz, Katarzyna Zwolińska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1409-1423

ICID: 1227771
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ 28-O-propynoilobetuliny na proliferację i apoptozę ludzkich komórek czerniaka melanotycznego
i amelanotycznego

Anna Kaps, Ewa Chodurek, Arkadiusz Orchel, Marzena Jaworska-Kik, Ewa Bębenek, Stanisław Boryczka, Janusz Kasperczyk
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1404-1408

ICID: 1227678
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Genetyczne uwarunkowania zaburzonej ekspresji termogeniny (UCP1) w otyłości prowadzącej do zespołu metabolicznego

Małgorzata Stosio, Agata Witkowicz, Anna Kowalska, Lidia Karabon
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1389-1403

ICID: 1227677
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Limfocyty regulatorowe w orbitopatii tarczycowej i autoimmunologicznych chorobach tarczycy

Marta Siomkajło, Jarosław Dybko, Jacek Daroszewski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1378-1388

ICID: 1227644
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola czynników prometastatycznych w rozwoju raka żołądka

Marta Tkacz, Maciej Tarnowski, Marzena Staniszewska, Andrzej Pawlik
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1367-1377

ICID: 1227643
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola krążących cząsteczek mikroRNA u pacjentów hemodializowanych

Marcin Dziedzic, Ewelina Orłowska, Tomasz Powrózek, Janusz Solski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1362-1366

ICID: 1227641
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Fosfolipidy oraz produkty ich hydrolizy jako żywieniowe czynniki prewencyjne w chorobach cywilizacyjnych

Karol Parchem, Agnieszka Bartoszek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1343-1361

ICID: 1227640
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Patofizjologia i podłoże molekularne wybranych zaburzeń metabolicznych choroby Huntingtona

Jolanta Krzysztoń-Russjan
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1331-1342

ICID: 1227557
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Prognostyczne znaczenie aktywności kinazy tymidynowej u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Piotr Stelmach, Jerzy Z. Błoński, Ewa Wawrzyniak, Paweł Schweiger, Artur Wilandt, Paweł Majak, Tadeusz Robak
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1321-1330

ICID: 1227556
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kannabinoidy – nowy oręż do walki z nowotworami?

Małgorzata Pokrywka, Joanna Góralska, Bogdan Solnica
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1309-1320

ICID: 1227443
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kwasy sjalowe w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi

Izabela Bronikowska, Elżbieta Świętochowska, Mariusz Oleksiak, Eugeniusz Czecior
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1300-1308

ICID: 1227410
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola białka YKL-40 w procesie nowotworowym

Agnieszka Rusak, Karolina Jabłońska, Piotr Dzięgiel
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1286-1299

ICID: 1227353
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Cykliczny guanozynomonofosforan w regulacji czynności komórki

Małgorzata Zbrojkiewicz, Leszek Śliwiński
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1276-1285

ICID: 1227350
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białko wiążące retinol typu 4 (RBP4) jako czynnik i marker uszkodzenia naczyń związany z insulinoopornością

Marcin Majerczyk, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Monika Puzianowska-Kuźnicka, Jerzy Chudek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1267-1275

ICID: 1226695
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mikroewolucja podszczepów BCG

Katarzyna Krysztopa‑Grzybowska, Anna Lutyńska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1259-1266

ICID: 1226692
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Insulinooporność a przewlekła reakcja zapalna

Natalia Matulewicz, Monika Karczewska-Kupczewska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1245-1258

ICID: 1226662
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Programowana śmierć komórek – strategia utrzymania komórkowej homeostazy organizmu

Mirosław Godlewski, Agnieszka Kobylińska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1229-1244

ICID: 1226661
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Transformacja roślin leczniczych za pomocą Agrobacterium tumefaciens

Katarzyna Bandurska, Agnieszka Berdowska, Małgorzata Król
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1220-1228

ICID: 1226660
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Macierz jądrowa – struktura, funkcja i patogeneza

Piotr Wasąg, Robert Lenartowski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1206-1219

ICID: 1226626
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Terapia antycytokinowa łuszczycy – nie tylko blokery TNF‑α. Przegląd piśmiennictwa na temat skuteczności terapii inhibitorami IL‑12/IL‑23 oraz limfocytów T i B

Dominika Wcisło‑Dziadecka, Martyna Zbiciak, Ligia Brzezińska‑Wcisło, Urszula Mazurek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1198-1205

ICID: 1225953
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metaloproteinazy w raku krtani

Weronika Lucas Grzelczyk, Janusz Szemraj, Magdalena Józefowicz‑Korczyńska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1190-1197

ICID: 1225952
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola surwiwiny w diagnostyce i terapii nowotworów ginekologicznych

Marta Denel-Bobrowska, Agnieszka Marczak
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1182-1189

ICID: 1225951
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mechanizmy angiogenezy w nowotworzeniu

Anna Antonina Sobocińska, Anna M. Czarnecka, Cezary Szczylik
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1166-1181

ICID: 1225950
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Endogenne mechanizmy powstawania reaktywnych form tlenu (ROS)

Agata Sarniak, Joanna Lipińska, Karol Tytman, Stanisława Lipińska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1150-1165

ICID: 1224259
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Udział kwasów tłuszczowych i tkanki tłuszczowej w indukowaniu insulinooporności mięśni szkieletowych

Agnieszka Błachnio-Zabielska, Sławomir Grycel, Marta Chacińska, Piotr Zabielski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1142-1149

ICID: 1224257
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie wybranych przypraw w chorobach sercowo-naczyniowych

Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1131-1141

ICID: 1224252
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białko C-reaktywne (CRP) jako czynnik diagnostyczny i prognostyczny w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Jacek Karczewski, Barbara Poniedziałek, Małgorzata Grzymisławska, Rafał Staszewski, Aleksandra Królczyk, Agnieszka Dobrowolska, Marian Grzymisławski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1124-1130

ICID: 1223798
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ekspresja protymozyny alfa i Ki-67 w gruczolakach przysadki

Iga Wierzbicka-Tutka, Grzegorz Sokołowski, Agata Bałdys-Waligórska, Dariusz Adamek, Edyta Radwańska, Filip Gołkowski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1117-1123

ICID: 1223796
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nadużywanie inhibitorów pompy protonowej i jego konsekwencje

Marcin Kazberuk, Szymon Brzósko, Tomasz Hryszko, Beata Naumnik
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1112-1116

ICID: 1222106
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Właściwości fotoochronne i radioochronne nitroksydów oraz ich zastosowanie w obrazowaniu techniką magnetycznego rezonansu jądrowego

Marcin Lewandowski, Krzysztof Gwoździński
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1101-1111

ICID: 1222099
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ podłoży do hodowli limfocytów na liczbę metafaz oraz rozdzielczość prążkową chromosomów

Piotr Chomik, Magdalena Gryzinska, Justyna Batkowska, Grazyna Jezewska-Witkowska, Janusz Kocki
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1095-1100

ICID: 1221785
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Paksylina i jej znaczenie w procesie starzenia komórek skóry

Anna Skoczyńska, Elżbieta Budzisz, Kasjana Podgórna, Helena Rotsztejn
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1087-1094

ICID: 1221385
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Czy mutacje w genie kodującym czynnik transkrypcyjny EKLF (Erythroid Krüppel-Like Factor) mogą chronić nas przed chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi?

Krzysztof Mikołajczyk, Radosław Kaczmarek, Marcin Czerwiński
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1068-1086

ICID: 1221384
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Immunoregulacyjne działanie melatoniny. Mechanizm działania i wpływ na komórki procesu zapalnego

Sylwia Mańka, Ewa Majewska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1059-1067

ICID: 1221001
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Szlak sygnałowy PD1/PD1L, cząsteczka HLA-G i limfocyty T regulatorowe jako nowe czynniki immunosupresji w nowotworach

Paulina Własiuk, Maciej Putowski, Krzysztof Giannopoulos
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1044-1058

ICID: 1220994
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Szczepionki w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego, wywoływanym przez bakterie z rodzaju Proteus

Dominika Drzewiecka, Gabriela Lewandowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1032-1043

ICID: 1220606
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola onkogenu 24p3 lipokaliny neutrofilowej związanej z żelatynazą (NGAL) w nowotworach przewodu pokarmowego

Łukasz Michalak, Magdalena Bulska, Katarzyna Kudłacz, Piotr Szcześniak
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1026-1031

ICID: 1220397
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Krótkoterminowe narażenie na drobny pył zawieszony w powietrzu (PM2,5 i PM10) a ryzyko zaburzeń rytmu serca i udarów mózg

Małgorzata Kowalska, Krzysztof Kocot
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1017-1025

ICID: 1220389
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Klasyfikacja, budowa i funkcjonowanie białek Ago u Eukariontów

Aleksandra Poterala, Joanna Rzeszowska-Wolny
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1005-1016

ICID: 1220383
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie immunoterapii u dzieci z neuroblastomą wysokiego ryzyka

Elwira Szychot, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Paweł Wawryków, Andrzej Brodkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1001-1004

ICID: 1220380
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Bakteriofagi w walce z infekcjami pokarmowymi wywołanymi zanieczyszczeniem żywności bakteriami z rodzaju Campylobacter

Magdalena Myga-Nowak, Agnieszka Godela, Tomasz Głąb, Monika Lewańska, Janusz Boratyński
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 989-1000

ICID: 1220084
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Adropina - rola fizjologiczna i patofizjologiczna

Natalia Marczuk, Elżbieta Cecerska-Heryć, Anna Jesionowska, Barbara Dołęgowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 981-988

ICID: 1220082
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ekspresja i aktywność czynnika transkrypcyjnego SNAIL w trakcie przejścia nabłonkowo- mezenchymalnego (EMT) w procesie nowotworzenia

Izabela Papiewska-Pająk, Maria A. Kowalska, Joanna Boncela
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 968-980

ICID: 1219401
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ocena wpływu stymulacji komórek mononuklearnych krwi obwodowej polisacharydami Streptococcus pneumoniae na ekspresję wybranych receptorów Toll-podobnych, markerów aktywacji oraz antygenu FAS u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Ewelina Grywalska, Anna Hymos, Izabela Korona-Głowniak, Marcin Pasiarski, Agnieszka Stelmach-Gołdyś, Stanisław Góźdź, Anna Malm, Jacek Rolinski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 959-967

ICID: 1219399
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

The role of extracellular vesicles in parasite-host interaction

Justyna Gatkowska, Henryka Długońska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 951-958

ICID: 1218189
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie fosfofruktokinazy II (PFK-2)/fruktozo-2,6-bisfosfatazy (FBPazy-2) w przeprogramowaniu metabolicznym komórek nowotworowych

Kinga A. Kocemba, Joanna Dulińska-Litewka, Karolina L. Wojdyła, Przemysław A. Pękala
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 938-950

ICID: 1218187
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Niedobór hormonu wzrostu u dzieci i młodych dorosłych

Joanna Oświęcimska, Wojciech Roczniak, Agata Mikołajczak, Agnieszka Szymlak
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 928-937

ICID: 1218181
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) – fizjologia i molekularne mechanizmy funkcjonowania

Monika Chaszczewska-Markowska, Maria Sagan, Katarzyna Bogunia-Kubik
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 917-927

ICID: 1218180
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

System CRISPR-Cas – od odporności bakterii do inżynierii genomowej

Maria Czarnek, Joanna Bereta
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 901-916

ICID: 1216379
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Częstość stosowania leczenia biologicznego na Dolnym Śląsku u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

Wojciech Tański, Angelika Chachaj, Katarzyna Drożdż, Andrzej Szuba
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 896-900

ICID: 1216375
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

NEToza a potencjał przerzutowy w chorobach nowotworowych

Iwona Homa-Mlak, Aleksandra Majdan, Radosław Mlak, Teresa Małecka-Massalska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 887-895

ICID: 1216275
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nowe peptydy odgrywające rolę w zaburzeniach metabolicznych

Agata Mierzwicka, Marek Bolanowski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 881-886

ICID: 1216271
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Endoteliny a nowotworzenie

Jacek Olender, Ewa Nowakowska-Zajdel, Katarzyna Walkiewicz, Małgorzata Muc-Wierzgoń
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 872-880

ICID: 1214386
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Dziąsło jako nowe źródło komórek macierzystych w obrębie jamy ustnej o dużej dostępności i o potencjalnym znaczeniu w leczeniu regeneracyjnym

Bartłomiej Górski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 858-871

ICID: 1214383
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola probiotyków w zapobieganiu chorobom jamy ustnej

Magdalena Janczarek, Teresa Bachanek, Elżbieta Mazur, Renata Chałas
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 850-857

ICID: 1214381
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola omentyny i chemeryny w zespole metabolicznym i chorobach nowotworowych

Błażej Szydło, Paweł Kiczmer, Elżbieta Świętochowska, Zofia Ostrowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 844-849

ICID: 1214137
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metabolizm endokannabinoidów

Michał Biernacki, Elżbieta Skrzydlewska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 830-843

ICID: 1213898
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Biochemia i terapeutyczny potencjał siarkowodoru
– rzeczywistość czy fantazja?

Paulina Brodek, Beata Olas
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 820-829

ICID: 1213895
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nowe biomarkery w prognozowaniu przebiegu szpiczaka plazmocytowego

Aneta Szudy-Szczyrek, Michał Szczyrek, Maria Soroka-Wojtaszko, Marek Hus
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 811-819

ICID: 1211183
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mobilna antybiotykooporność – o rozprzestrzenianiu się genów determinujących oporność bakterii poprzez produkty spożywcze

Jolanta Godziszewska, Dominika Guzek, Krzysztof Głąbski, Agnieszka Wierzbicka
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 803-810

ICID: 1209214
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Biologia hepatoblastoma w świetle izotopowej spektrometrii mas: użyteczność unikatowej metody badawczej w ocenie materiałów onkologicznych

Katarzyna Taran, Tomasz Frączek, Anna Sitkiewicz, Anita Sikora-Szubert, Józef Kobos, Piotr Paneth
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 797-802

ICID: 1209211
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Choroba Alzheimera a produkty degradacji białka APP. Formowanie i różnorodność form fibrylujących peptydów – wybrane aspekty

Małgorzata Marszałek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 787-796

ICID: 1209210
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Receptory aktywowane przez proteazy – biologia i rola w nowotworach złośliwych

Dominika Hempel, Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 775-786

ICID: 1209209
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kannabinoidy a hemostaza

Agnieszka Zakrzeska, Tomasz Grędziński, Wioleta Kisiel, Ewa Chabielska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 760-774

ICID: 1209157
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Jajo kurze jako źródło cennych substancji biologicznie czynnych

Zygmunt Zdrojewicz, Marta Herman, Ewa Starostecka
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 751-759

ICID: 1208892
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Makrofagi - cichy przeciwnik w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów

Joanna Świdrowska-Jaros, Krzysztof Orczyk, Elżbieta Smolewska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 743-750

ICID: 1208887
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Procesy komórkowe oraz odpowiedzi immunologiczne na terapię fotodynamiczną w onkologii

Marcin Kubiak, Lidia Łysenko, Hanna Gerber, Rafał Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 735-742

ICID: 1208196
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Radioprotektory w radioterapii – postępy w dziedzinie możliwości wykorzystania fitozwiązków

Magdalena Szejk, Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Halina Małgorzata Żbikowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 722-734

ICID: 1208039
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zaburzenie homeostazy żelaza w stwardnieniu zanikowym bocznym

Anna Gajowiak, Agnieszka Styś, Rafał R. Starzyński, Robert Staroń, Paweł Lipiński
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 709-721

ICID: 1208036
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Od tyrozyny do melaniny: ścieżki sygnalizacyjne i czynniki regulujące melanogenezę

Zuzanna Rzepka, Ewa Buszman, Artur Beberok, Dorota Wrześniok
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 695-708

ICID: 1208033
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Proteazy serynowe i ich funkcja w patogenezie zakażeń bakteryjnych

Ewa Burchacka, Danuta Witkowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 678-694

ICID: 1208011
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Udział komórek regulatorowych oraz wybranych cytokin w patogenezie astmy oskrzelowej

Monika Zuśka-Prot, Jerzy J. Jaroszewski, Tomasz Maślanka
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 668-677

ICID: 1207511
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Leczenie układowych zapaleń naczyń z przeciwciałami ANCA i zajęciem nerek

Olumide Olatubosun Rowaiye, Mariusz Kusztal, Wacław Weyde, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 654-667

ICID: 1207508
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białkowe czynniki lipogenne – rola w regulacji metabolizmu i funkcji mięśnia sercowego

Tomasz Bednarski, Aleksandra Pyrkowska, Agnieszka Opasińska, Paweł Dobrzyń
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 644-653

ICID: 1206541
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola witaminy D w zachowaniu zdrowia i zdolnościach wysiłkowych sportowca

Marta Stachowicz, Anna Lebiedzińska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 637-643

ICID: 1205363
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Katelicydyny i defensyny w regulacji aktywności przeciwdrobnoustrojowej komórek tucznych

Justyna Agier, Ewa Brzezińska-Błaszczyk
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 618-636

ICID: 1205357
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Udział białek błony zewnętrznej we wrażliwości bakterii na nanosrebro

Anna Kędziora, Eva Krzyżewska, Bartłomiej Dudek, Gabriela Bugla‑Płoskońska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 610-617

ICID: 1205005
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Bakterie komensalne a odporność układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego

Beata Tokarz-Deptuła, Joanna Śliwa-Dominiak, Mateusz Adamiak, Karolina Bąk, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 599-609

ICID: 1204954
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Genetyczne podłoże inteligencji

Anna Junkiert-Czarnecka, Olga Haus
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 590-598

ICID: 1204943
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zespoły geriatryczne u chorych na przewlekłą chorobą nerek

Tomasz Gołębiowski, Hanna Augustyniak-Bartosik, Wacław Weyde, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 581-589

ICID: 1204562
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mechanizmy endocytozy wykorzystywane przez wirusy podczas zakażenia

Anna Słońska, Joanna Cymerys, Marcin W. Bańbura
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 572-580

ICID: 1203721
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Podwyższone stężenie ADMA w osoczu przyczynia się do rozwoju dysfunkcji śródbłonka u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną

Adrian Doroszko, Ewa Niedzielska, Maciej Jakubowski, Julita Porwolik, Aleksandra Turek-Jakubowska, Ewa Szahidewicz-Krupska, Grzegorz Mazur, Alicja Chybicka, Andrzej Szuba
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 562-571

ICID: 1203720
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Pochwica organiczna a wrodzone wady rozwojowe

Grażyna Jarząbek-Bielecka, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Witold Kędzia, Małgorzata Mizgier, Zbigniew Friebe
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 556-561

ICID: 1203528
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ aktywacji układu endokannabinoidowego na metabolizm mięśnia sercowego

Agnieszka Polak, Ewa Harasim, Adrian Chabowski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 542-555

ICID: 1202483
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Skuteczność i bezpieczeństwo suplementacji witaminy D u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

Marcin Kubeczko, Elżbieta Nowara, Wojciech Spychałowicz, Kamil Wdowiak, Anna Bednarek, Dobromiła Karwasiecka, Jerzy Chudek, Jerzy Wojnar
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 534-541

ICID: 1202482
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Eukariotyczne polimerazy TLS

Przemysław Tomczyk, Ewelina Synowiec, Daniel Wysokiński, Katarzyna Woźniak
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 522-533

ICID: 1202481
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Karbamylacja białek – mechanizm, przyczyny i skutki

Anna Pieniążek, Krzysztof Gwoździński
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 514-521

ICID: 1202189
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Analiza zakażeń wywołanych przez Clostridium difficile u chorych hospitalizowanych na oddziale nefrologicznym w Polsce

Agata Kujawa-Szewieczek, Marcin Adamczak, Katarzyna Kwiecień, Sylwia Dudzicz, Zofia Prażak, Andrzej Więcek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 505-513

ICID: 1202187
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Sulfatydy i ich rola biologiczna

Jarosław Suchański, Maciej Ugorski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 489-504

ICID: 1201720
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie mutacji BRAF dla progresji i terapii czerniaka, raka brodawkowatego tarczycy i raka jelita grubego

Izabela Zaleśna, Mariusz L. Hartman, Małgorzata Czyż
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 471-488

ICID: 1201719
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Treatment of nephrotic syndrome: immuno- or rather podocyte therapy?

Barbara Lewko
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 459-470

ICID: 1201202
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie podwyższenia i obniżenia aktywności proteasomów w patomechanizmie wybranych schorzeń

Marzena Tylicka, Ewa Matuszczak, Maria Karpińska, Wojciech Dębek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 448-458

ICID: 1201198
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Związek wybranych polimorfizmów genów z metabolizmem statyn, ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu i chorób sercowo-naczyniowych

Dariusz Kotlęga, Monika Gołąb-Janowska, Marta Masztalewicz, Sylwester Ciećwież, Przemysław Nowacki
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 435-447

ICID: 1201197
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Leki wpływające na układ inkretynowy i nerkowy transport glukozy: czy spełniają oczekiwania nowoczesnej terapii cukrzycy typu 2?

Anna Gumieniczek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 425-434

ICID: 1201126
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Badania asocjacyjne polimorfizmu Taq1A genu ANKK1 u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej według typologii Lescha

Agnieszka Samochowiec, Magdalena Chęć, Edyta Kopaczewska, Jerzy Samochowiec, Otto Lesch, Andrzej Jasiewicz, Elżbieta Grochans, Marcin Jabłoński, Przemysław Bieńkowski, Łukasz Kołodziej, Anna Grzywacz
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 420-424

ICID: 1201125
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów a stan jamy ustnej

Agnieszka Kobus, Anna Kierklo, Danuta Sielicka, Sławomir Dariusz Szajda
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 410-419

ICID: 1201119
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wykorzystanie aptamerów oligonukleotydowych w terapii nowotworów

Adrian Odrzywolski, Adam Waśko
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 400-409

ICID: 1201115
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wartości odsetkowe komórek iNKT na tle innych komórek układu odpornościowego w różnych stadiach zaawansowana raka krtani

Janusz Klatka, Ewelina Grywalska, Magdalena Wasiak, Justyna Markowicz, Piotr Trojanowski, Witold Olszański, Jacek Roliński
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 392-399

ICID: 1200688
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kadzidłowiec – właściwości terapeutyczne

Ali Ridha Mustafa Al-Yasiry, Bożena Kiczorowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 380-391

ICID: 1200553
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rozwój metod otrzymywania komórek wytwarzających przeciwciała monoklonalne

Michał Skowicki, Tomasz Lipiński
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 367-379

ICID: 1200552
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola zapalenia w patogenezie raka jelita grubego

Tomasz Francuz, Paulina Czajka-Francuz, Sylwia Cisoń-Jurek, Jerzy Wojnar
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 360-366

ICID: 1200551
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Konsekwencje pozawątrobowe zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)

Agnieszka Pawełczyk
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 349-359

ICID: 1199988
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Komórkowe receptory egzogennego RNA

Patryk Reniewicz, Joanna Zyzak, Jakub Siednienko
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 337-348

ICID: 1199987
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

KIM-1 i NGAL jako potencjalne biomarkery w diagnostyce i rozwoju procesu nowotworowego

Zofia Marchewka, Aneta Tacik, Agnieszka Piwowar
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 329-336

ICID: 1199716
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Poziom wewnątrzkomórkowego glutationu oraz jego wypływ w komórkach ludzkiego czerniaka i raka szyjki macicy o zróżnicowanej oporności na doksorubicynę

Ewa Drozd, Beata Gruber, Jadwiga Marczewska, Janina Drozd, Elżbieta Anuszewska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 319-328

ICID: 1199712
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nadzór nad grypą

Karolina Bednarska, Ewelina Hallmann-Szelińska, Katarzyna Kondratiuk, Lidia B. Brydak
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 313-318

ICID: 1199709
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Markers of inflammation, activation of blood platelets and coagulation disorders in inflammatory bowel diseases

Joanna Matowicka-Karna
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 305-312

ICID: 1199305
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia w Polsce. Analiza w oparciu o model top-down

Joanna Kobza, Mariusz Geremek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 295-304

ICID: 1199304
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Inhibitory PARP1: współczesne próby zastosowania w terapii przeciwnowotworowej i perspektywy na przyszłość

Ewelina Wiśnik, Marcin Ryksa, Maria Koter-Michalak
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 280-294

ICID: 1199303
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ocena stężenia chemokiny RANTES w surowicy jako biomarkera diagnostyki wczesnych ciężkich zakażeń u noworodków

Małgorzata Stojewska, Magdalena Wąsek-Buko, Behrendt Jakub, Dominika Wiśniewska-Ulfig, Anna Goleniowska-Król, Anna Szymańska, Urszula Godula-Stuglik
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 272-279

ICID: 1198990
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Uszkodzenia DNA i apoptoza w neutrofilach krwi obwodowej pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit i w komórkach Caco-2 in vitro poddanych działaniu betaniny

Małgorzata Zielińska-Przyjemska, Anna Olejnik, Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja, Michał Łuczak, Wanda Baer-Dubowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 265-271

ICID: 1198989
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

EGFR i Bcl-2 w błonie śluzowej żołądka dzieci zakażonych Helicobacter pylori

Ewa Ryszczuk, Izabela Roszko-Kirpsza, Katarzyna Guzińska-Ustymowicz, Beata Janina Olejnik, Maciej Gustaw Kaczmarski, Elżbieta Maciorkowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 258-264

ICID: 1198272
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Markery immunologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów

Agnieszka Matuszewska, Marta Madej, Piotr Wiland
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 251-257

ICID: 1198270
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie endogennych steroidów kardiotonicznych w patogenezie sercowo-naczyniowych i nerkowych powikłań nadciśnienia tętniczego

Aneta Paczula, Andrzej Więcek, Grzegorz Piecha
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 243-250

ICID: 1197486
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Molekularne podstawy komórkowego starzenia: fenomen Hayflicka 50 lat później

Patrycja Sosińska, Justyna Mikuła-Pietrasik, Krzysztof Książek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 231-242

ICID: 1197485
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Aspartate aminotransferase – key enzyme in the human systemic metabolism

Dagmara Otto-Ślusarczyk, Wojciech Graboń, Magdalena Mielczarek-Puta
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 219-230

ICID: 1197373
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rzadkie przyczyny owrzodzeń twarzy na przykładzie ziarniniaka Wegenera i piodermii zgorzelinowej

Karolina Kędzierska, Krzysztof Sindrewicz, Tomasz Smektała, Magda Wiśniewska, Marek Masiuk, Ewelina Staniszewska, Katarzyna Sporniak- Tutak, Edyta Gołembiewska, Kazimierz Ciechanowski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 210-218

ICID: 1197372
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Liposomy jako niewirusowe systemy dostarczania leków genetycznych

Justyna M. Meissner, Monika Toporkiewicz, Lucyna Matusewicz, Beata Machnicka
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 200-209

ICID: 1197371
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

The role of IRA B cells in selected inflammatory processes

Magdalena Zasada, Magdalena Rutkowska-Zapała, Marzena Lenart, Przemko Kwinta
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 194-199

ICID: 1197370
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Indukowana przez nikotynę oporność niedrobnokomórkowego raka płuca na terapię – możliwe mechanizmy

Rafał Czyżykowski, Joanna Połowinczak-Przybyłek, Piotr Potemski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 186-193

ICID: 1196391
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Stężenie karnityny w surowicy jest obniżone u pacjentów chorych na boreliozę z Lyme

Alina Kępka, Sławomir A. Pancewicz, Roman M. Janas, Renata Świerzbińska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 180-185

ICID: 1196388
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rak trzustki – przyczyny oporności na chemioterapię

Barbara Borowa-Mazgaj
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 169-179

ICID: 1196387
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Depresja i proces zapalny w chorobach reumatologicznych

Aleksandra Buras, Napoleon Waszkiewicz, Agata Szulc
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 162-168

ICID: 1196386
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Antygeny układu grupowego Duffy: budowa, właściwości serologiczne i funkcja

Ewa Łukasik, Kazimiera Waśniowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 143-161

ICID: 1196360
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metabolism glikozoaminoglikanów w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

Katarzyna Winsz-Szczotka, Łukasz Mencner, Krystyna Olczyk
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 135-142

ICID: 1196355
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Systemowe kontaktowe zapalenie skóry

Daria Nowak, Krzysztof Gomułka, Paulina Dziemieszonek, Bernard Panaszek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 124-134

ICID: 1195845
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola resweratrolu w regulacji metabolizmu komórkowego

Marek Pieszka, Paulina Szczurek, Katarzyna Ropka-Molik, Maria Oczkowicz, Magdalena Pieszka
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 117-123

ICID: 1195844
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ocena potencjalnej wartości prognostycznej produktu genu Bmi-1 oraz wybranych czynników związanych z proliferacją (Ki-67) i apoptozą (p53) w guzach typu neuroblastycznego

Katarzyna Taran, Anna Wysocka, Anna Sitkiewicz, Józef Kobos, Ewa Andrzejewska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 110-116

ICID: 1195843
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Dietary fibre as an important constituent of the diet

Kalina Maćkowiak, Natalia Torlińska-Walkowiak, Barbara Torlińska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 104-109

ICID: 1195842
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Galektyny w nowotworach hematologicznych – rola, funkcje i potencjalne możliwości wykorzystania w terapii

Kamil Wdowiak, Wojciech Spychałowicz, Marcin Fajkis, Jerzy Wojnar
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 95-103

ICID: 1194808
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wirusy onkogenne w etiopatogenezie nowotworów skóry u chorych po przeszczepieniach narządów

Maria Luiza Piesiaków, Beata Imko-Walczuk, Karolina Osiecka, Marta Kiełbowicz, Alicja Dębska-Ślizień
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 86-94

ICID: 1194807
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Polimorfizm 786T/C genu endotelialnej syntazy tlenku azotu a oboczne krążenie wieńcowe

Satilmis Seckin, Bozbeyoglu Emrah, Ismail Biyik, Arugaslan Emre, Tangurek Burak, Sungur Azmi, Celik Omer, Dagdelen Sinan
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 80-85

ICID: 1194619
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ metyloprednizolonu, kwasu hialuronowego oraz pioglitazonu na histologiczną przebudowę chrząstki stawowej stawu skroniowo-żuchwowego u królików prezentujących polekowe zapalenie chrząstki stawowej

Krzysztof Kałużyński, Grzegorz Trybek, Tomasz Smektała, Marek Masiuk, Leszek Myśliwiec, Katarzyna Sporniak-Tutak
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 74-79

ICID: 1194616
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

The importance of ADAM family proteins in malignant tumors

Katarzyna Walkiewicz, Monika Gętek, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Teresa Kokot, Ewa Nowakowska-Zajdel
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 67-73

ICID: 1194615
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Związek markerów zapalenia z zespołem metabolicznym i arytmią komorową u pacjentów z chorobą wieńcową

Krzysztof Safranow, Violetta Dziedziejko, Ryszard Rzeuski, Edyta Czyżycka, Hanna Bukowska, Andrzej Wojtarowicz, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Andrzej Ciechanowicz, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Bogusław Machaliński, Andrzej Pawlik, Dariusz Chlubek
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 56-66

ICID: 1194612
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Najnowsze zalecenia dotyczące zastosowania nowych doustnych antykoagulantów w rutynowej praktyce

Michał Witkowski, Magdalena Witkowska, Piotr Smolewski
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 43-55

ICID: 1194114
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Immunoterapie nowotworów działające na punkty kontrolne układu odpornościowego

Julian Swatler, Ewa Kozłowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 25-42

ICID: 1192926
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białko MAVS i jego interakcje z wirusami zapalenia wątroby typu A, B i C

Zbigniew Wyżewski, Karolina P. Gregorczyk, Justyna Struzik, Marek Niemiałtowski, Lidia Szulc-Dąbrowska
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 14-24

ICID: 1192925
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Czas trwania choroby i wiek wpływają na ekspresję CARD15 w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Anna Sadakierska-Chudy
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 10-13

ICID: 1192187
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kultury korzeni włośnikowatych źródłem cennych biofarmaceutyków

Tomasz Kowalczyk, Marta Łucka, Janusz Szemraj, Tomasz Sakowicz
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1-9

ICID: 1192186
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>