Spis treści

Tom 69, 2015

Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu oraz blokera receptora endotelinowego na zawartość wolnych grup sulfhydrylowych w homogenatach płuc

Paulina Kleniewska, Anna Gorąca
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1539-1543

ICID: 1192623
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Autoimmunizacyjne układowe choroby tkanki łącznej a szczepienia ochronne

Ewa Więsik-Szewczyk, Karina Jahnz-Różyk
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1530-1538

ICID: 1192436
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ewolucja Plasmodium falciparum – z punktu widzenia zarodźca malarii

Agata Zerka, Radosław Kaczmarek, Ewa Jaśkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1519-1529

ICID: 1192430
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nuclear factor κB inhibitor BAY 11-7082 suppresses oxidative stress induced by endothelin-1 (ET-1) in rat kidney

Agata Kowalczyk, Michał Kołodziejczyk, Anna Gorąca
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1512-1518

ICID: 1192173
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Osteoprotegeryna jako wskaźnik nasilenia miażdżycy i czynnik prognostyczny w udarze mózgu

Marcin Majerczyk, Jarosław Wajda, Michał Holecki, Jerzy Chudek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1505-1511

ICID: 1192172
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Gen MSX1 w etiologii wad rozwojowych twarzoczaszki

Anna Paradowska-Stolarz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1499-1504

ICID: 1192170
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Egzopolimery macierzy biofilmu jako czynniki wirulencji mikroorganizmów w rozwoju chorób człowieka

Magdalena Moryl
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1485-1498

ICID: 1192026
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ekstrakt zielonej herbaty indukuje autofagię o charakterze protekcyjnym w niedrobnokomórkowym raku płuca linii A549

Magdalena Izdebska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Marta Hałas, Maciej Gagat, Alina Grzanka
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1478-1484

ICID: 1192022
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Glucuronidation of antitumour therapeutics – detoxification, mechanism of resistance or prodrug formation?

Anna Mróz, Zofia Mazerska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1462-1477

ICID: 1191742
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Regulacja procesu neurogenezy: czynniki wpływające na powstawanie nowych komórek nerwowych w mózgu dorosłych ssaków

Michalina Respondek, Ewa Buszman
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1451-1461

ICID: 1191244
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Inhibitory proteasomów w terapii onkologicznej

Wioletta Romaniuk, Agnieszka Ewa Ołdziej, Justyna Zińczuk, Janusz Kłoczko
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1443-1450

ICID: 1189941
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ocena limfocytów T, NK, NKT oraz komórek dendrytycznych we krwi obwodowej i szpiku kostnym chorych na szpiczaka plazmocytowego

Marcin Pasiarski, Ewelina Grywalska, Agata Kosmaczewska, Stanisław Góźdź, Paweł Steckiewicz, Bartosz Garus, Mateusz Bilski, Anna Hymos, Jacek Roliński, Mateusz Bilski, Jacek Roliński
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1435-1442

ICID: 1189936
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ligandy wielofunkcyjne – nowa strategia poszukiwania leku w terapii chorób o złożonej etiologii

Tomasz Wichur, Barbara Malawska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1423-1434

ICID: 1189928
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wirusowy transfer liganda czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) w terapii genowej

Ewelina Wędrowska, Tomasz Wandtke, Andrzej Dyczek, Joanna Woźniak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1411-1422

ICID: 1189923
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ocena wpływu wybranych pierwiastków śladowych na dynamikę fragmentacji DNA w nasieniu

Artur Wdowiak, Grzegorz Bakalczuk, Szymon Bakalczuk
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1405-1410

ICID: 1189922
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mechanizmy immunologiczne towarzyszące otyłości i ich rola w zaburzeniach metabolizmu

Marta Góralska, Monika Majewska-Szczepanik, Marian Szczepanik
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1384-1404

ICID: 1189079
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białka TET a modyfikacje epigenetyczne w nowotworach

Piotr Ciesielski, Paweł Jóźwiak, Anna Krześlak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1371-1383

ICID: 1186346
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Choroby współistniejące jako czynniki ryzyka przewlekłej choroby nerek u osób zakażonych HIV

Zofia Marchewka, Aleksandra Szymczak, Brygida Knysz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1364-1370

ICID: 1186343
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zaprogramowana martwica i nekroptoza – mechanizmy molekularne

Agata Giżycka, Piotr Kopiński, Joanna Chorostowska-Wynimko
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1353-1363

ICID: 1186337
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Częstość występowania wirusa brodawczaka ludzkiego i wirusa opryszczki ludzkiej w płynie owodniowym ciężarnych we Wschodniej Polsce

Mariusz Skoczyński, Arkadiusz Robert Krzyżanowski, Anna Goździcka- Józefiak, Anna Kwaśniewska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1349-1352

ICID: 1186332
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Neurofibromina – budowa i funkcje białka w kontekście patogenezy nerwiakowłókniakowatości typu I

Anna Abramowicz, Monika Gos
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1331-1348

ICID: 1185213
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Dermatozy współistniejące z wirusowymi chorobami wątroby

Iwona Walczak-Koszela, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1325-1330

ICID: 1185201
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Przeciwciało monoklonalne trastuzumab i dendrymery w terapii celowanej raka piersi

Monika Marcinkowska, Maciej Stańczyk, Barbara Klajnert-Maculewicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1313-1324

ICID: 1184555
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Immunosupresja – wymagający sprzymierzeniec na trudne czasy

Elżbieta Ograczyk, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Sebastian Wawrocki, Marek Fol
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1299-1312

ICID: 1184554
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Aktywność układu JAK/STAT oraz NF-kB u chorych na spondyloartropatie osiowe

Jerzy Świerkot, Renata Sokolik, Anna Czarny, Ewa Zaczyńska, Beata Nowak, Arkadiusz Chlebicki, Lucyna Korman, Marta Madej, Patryk Wojtala, Łukasz Lubiński, Piotr Wiland
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1291-1298

ICID: 1184460
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rak jajnika – od biologii do kliniki

Katarzyna Aleksandra Kujawa, Katarzyna Marta Lisowska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1275-1290

ICID: 1184451
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie prognostyczne MCM 2 i Ki-67 w guzach neuroblastycznych u dzieci

Magdalena Lewandowska, Katarzyna Taran, Anna Sitkiewicz, Ewa Andrzejewska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1268-1274

ICID: 1184450
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ekspresja cykliny A w linii komórkowej A549 po traktowaniu trójtlenkiem arsenu

Agnieszka Żuryń, Adrian Krajewski, Anna Litwiniec, Anna Klimaszewska–Wiśniewska, Alina Grzanka
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1259-1267

ICID: 1184239
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Degeneracja siatkówki oka w narażeniu na ołów
– aspekty funkcjonalne

Andrzej Sobieniecki, Izabela Gutowska, Anna Machalińska, Dariusz Chlubek, Irena Baranowska-Bosiacka
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1251-1258

ICID: 1180649
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zależność między występowaniem ins4436A w genie kodującym dehydrogenazę 11β-hydroksysteroidową typu 1 a pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w populacji polskiej

Paulina Hejduk, Agata Sakowicz, Tadeusz Pietrucha
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1245-1250

ICID: 1180646
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Dwukierunkowe działanie witaminy C a degradacja i suplementacja

Katarzyna Kaliś
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1239-1244

ICID: 1180642
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nowe aspekty niepłodności partnerskiej: czynnik męski

Anna Havrylyuk, Valentina Chopyak, Andrij Nakonechnyyj, Maciej Kurpisz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1228-1238

ICID: 1179651
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Analiza własności nanomechanicznych krętków Borrelia burgdorferi pod wpływem działania czynników litycznych w modelu in vitro z zastosowaniem mikroskopu sił atomowych (AFM)

Małgorzata Tokarska-Rodak, Maria Kozioł-Montewka, Krzysztof Skrzypiec, Tomasz Chmielewski, Ewaryst Mendyk, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1222-1227

ICID: 1179650
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Małopłytkowość u kobiet ciężarnych – patogeneza i różnicowanie

Anna Jodkowska, Helena Martynowicz, Beata Kaczmarek-Wdowiak, Grzegorz Mazur
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1215-1221

ICID: 1179649
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Angiogeneza i limfangiogeneza w pierwotnie skórnych chłoniakach T-komórkowych

Alina Jankowska-Konsur, Christopher Kobierzycki, Piotr Dzięgiel
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1205-1214

ICID: 1177170
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie nanotechnologii w medycynie

Zygmunt Zdrojewicz, Mateusz Waracki, Bartosz Bugaj, Damian Pypno, Krzysztof Cabała
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1196-1204

ICID: 1177169
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Czy ślina osób otyłych jest inna?

Katarzyna Choromańska, Barbara Choromańska, Ewelina Dąbrowska, Weronika Bączek, Piotr Myśliwiec, Jacek Dadan, Anna Zalewska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1190-1195

ICID: 1176778
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Szczepienie przeciw pneumokokom i grypie sezonowej u osób starszych chorych na cukrzycę

Małgorzata Gorska-Ciebiada, Małgorzata Saryusz-Wolska, Maciej Ciebiada, Jerzy Loba
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1182-1189

ICID: 1176772
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Markery kostne w dysplazjach i wybranych deformacjach kości twarzoczaszki

Monika Seifert, Kamil H. Nelke, Anna Noczyńska, Lidia Łysenko, Marzena Kubacka, Hanna Gerber
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1176-1181

ICID: 1176768
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Neurotoksyczność pirydyniowych metabolitów haloperydolu

Agnieszka Górska, Michał Marszałł, Anna Sloderbach
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1169-1175

ICID: 1175009
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białka szoku cieplnego HSP60 i perspektywy ich wykorzystania jako antygenów szczepionkowych

Joanna Bajzert, Tadeusz Stefaniak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1149-1168

ICID: 1175008
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Płytka bakteryjna jako biofilm – zagrożenia w jamie ustnej oraz sposoby zapobiegania

Renata Chałas, Ilona Wójcik-Chęcińska, Michał J. Woźniak, Justyna Grzonka, Wojciech Święszkowski, Krzysztof J. Kurzydłowski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1140-1148

ICID: 1173925
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Współczesna diagnostyka zakażenia prątkiem gruźlicy u dzieci – czy nadal odczyn tuberkulinowy?

Teresa Bielecka, Anna Komorowska-Piotrowska, Agnieszka Mazur, Wojciech Feleszko
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1130-1139

ICID: 1173910
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola leków, egzosomów i cząsteczek miRNA w modulacji aktywności immunologicznej makrofagów

Katarzyna Nazimek, Iwona Filipczak-Bryniarska, Krzysztof Bryniarski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1114-1129

ICID: 1170118
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola galektyny-3 w niewydolności serca

Maria Kałan, Agnieszka Witczak, Jerzy Mosiewicz, Helena Donica
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1107-1113

ICID: 1170117
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola tiaminy w chorobach neurodegeneracyjnych

Irena Bubko, Beata M. Gruber, Elżbieta L. Anuszewska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1096-1106

ICID: 1170116
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Leczenie i profilaktyka grypy a problem oporności na inhibitory neuraminidazy

Aneta Nitsch- Osuch, Lidia Bernadeta Brydak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1087-1095

ICID: 1170055
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Udział nowotworowych komórek macierzystych w progresywnym wzroście i oporności raka jajnika: prawda czy mit?

Julia K. Bar, Piotr Grelewski, Anna Lis-Nawara, Kamila Drobnikowska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1077-1086

ICID: 1170054
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Peptyd galaninopodobny (GALP): występowanie, receptory i funkcja biologiczna

Justyna Wodowska, Joanna Ciosek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1067-1076

ICID: 1170053
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ histatyny-5 oraz lizozymu na zdolność formowania biofilmu przez Streptococcus mutans w warunkach in vitro

Wirginia Krzyściak, Anna Jurczak, Jakub Piątkowski, Dorota Kościelniak, Iwona Gregorczyk-Maga, Iwona Kołodziej, Monika A. Papież, Dorota Olczak-Kowalczyk
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1056-1066

ICID: 1170052
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Oddziaływanie związków dezynfekcyjnych na komórki bakteryjne w kontekście bezpieczeństwa higieny i zdrowia publicznego

Marta Książczyk, Eva Krzyżewska, Bożena Futoma-Kołoch, Gabriela Bugla-Płoskońska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1042-1055

ICID: 1170051
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Właściwości prebiotyczne dekstryn otrzymanych ze skrobi ziemniaczanej

Renata Barczyńska, Katarzyna Śliżewska, Zdzisława Libudzisz, Kamila Kapuśniak, Janusz Kapuśniak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1031-1041

ICID: 1168376
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Neoglikokoniugaty lipooligosacharydu Bordetella pertussis – nowe potencjalne składniki szczepionki przeciwkrztuścowej

Sabina Koj, Czesław Ługowski, Tomasz Niedziela
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1013-1030

ICID: 1168375
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Struktura i znaczenie wspólnego enterobakteryjnego antygenu (ECA)

Tomasz Kasper Goździewicz, Jolanta Łukasiewicz, Czesław Ługowski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1003-1012

ICID: 1168374
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Komórki macierzyste i czynniki wpływające na regeneracje funkcji nerwu twarzowego

Kamil H. Nelke, Klaudiusz Łuczak, Wojciech Pawlak, Lidia Łysenko, Hanna Gerber
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 996-1002

ICID: 1168060
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Psylocybina – ogólnodostępny psychodysleptyk

Karolina Dydak, Mariola Śliwińska-Mossoń, Halina Milnerowicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 986-995

ICID: 1168057
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mikrobiom a choroby skóry

Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Jacek Karczewski, Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja, Zygmunt Adamski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 978-985

ICID: 1168052
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Udział białek szoku cieplnego w modulacji aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-кB podczas zakażeń bakteryjnych

Justyna Struzik, Lidia Szulc-Dąbrowska, Marek Niemiałtowski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 969-977

ICID: 1165199
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ modyfikacji struktury chromatyny na rozwój przewlekłych powikłań cukrzycowych

Małgorzata Wegner, Maria Pioruńska-Stolzmann, Paweł P. Jagodziński
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 964-968

ICID: 1165198
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wirusowe zapalenie wątroby typu C – nowe metody leczenia i zapobiegania

Alicja M. Chmielewska, Małgorzata Rychłowska, Ewelina Król, Karolina Solarz, Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 946-963

ICID: 1165197
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kinazy adenylanowe człowieka – klasyfikacja, budowa oraz znaczenie w fizjologii i patologii

Magdalena Wujak, Joanna Czarnecka, Martyna Gorczycka, Anna Hetmann
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 933-945

ICID: 1165196
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mikropęcherzyki pochodzenia śródbłonkowego (EMP) rola w fizjologii i patologii

Ewa Sierko, Monika Sokół, Marek Z. Wojtukiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 925-932

ICID: 1165195
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Niedobór witaminy D w okresie wczesnej jesieni wśród dorosłych zamieszkujących tereny miejskie północnej Polski (54°N)

Piotr Kmieć, Krzysztof Sworczak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 918-924

ICID: 1165194
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Dostęp naczyniowy u chorych na cukrzycę. Czy są to chorzy problematyczni?

Tomasz Gołębiowski, Wacław Weyde, Mariusz Kusztal, Tomasz Porażko, Hanna Augustyniak-Bartosik, Katarzyna Madziarska, Magdalena Krajewska, Przemysław Koniński, Antoni Sydor, Krzysztof Letachowicz, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 913-917

ICID: 1164430
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wybrane śródbłonkowe markery hemostazy u pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych po wewnątrznaczyniowej rewaskularyzacji i po powstaniu restenoz

Daniel Kotschy, Maria Kotschy, Paweł Socha, Leszek Masłowski, Justyna Kwapisz, Natalia Żuk, Joanna Dubis, Maciej Karczewski, Wojciech Witkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 905-912

ICID: 1164409
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie kwasu γ-linolenowego w profilaktyce i terapii

Małgorzata Białek, Jarosława Rutkowska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 892-904

ICID: 1162991
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Interleukina 10 w ośrodkowym układzie nerwowym

Ewelina Kurowska, Irena Majkutewicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 886-891

ICID: 1162990
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Komórki macierzyste i czynniki wzrostu w gojeniu ran

Michał Pikuła, Paulina Langa, Paulina Kosikowska, Piotr Trzonkowski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 874-885

ICID: 1162989
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ubikwityna jako regulator wytwarzania IFN w odpowiedzi przeciwwirusowej

Karolina Matković, Małgorzata Mitkiewicz, Janusz Matuszyk
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 864-873

ICID: 1162988
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Komórki macierzyste krwi pępowinowej – zastosowanie terapeutyczne

Beata Bielec, Rafał Stojko
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 853-863

ICID: 1162675
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Suplementacja kwasami omega w różnych chorobach

Paulina Sicińska, Edyta Pytel, Joanna Kurowska, Maria Koter-Michalak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 838-852

ICID: 1162673
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola zmian zachodzących w śródmiąższu w progresji przewlekłej choroby nerek

Beata Sulikowska, Bolesław Rutkowski, Andrzej Marszałek, Jacek Manitius
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 830-837

ICID: 1162570
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

The significance of fucosylated glycoconjugates of human milk in nutrition of newborns and infants

Jolanta Lis-Kuberka, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 811-829

ICID: 1162561
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nowe adipokiny o potencjalnym znaczeniu w patogenezie otyłości i zaburzeń metabolicznych

Emilia Korek, Hanna Krauss
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 799-810

ICID: 1161415
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Contemporary concepts in studies on cyclic AMP and its role in the inflammatory reaction

Krzysztof Pociecha, Katarzyna Przejczowska-Pomierny, Agnieszka Cios, Elżbieta Wyska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 777-798

ICID: 1161412
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Endocytoza niezależna od klatryny – rola w patomechanizmie chorób i aspekty farmaceutyczne

Bogusława Konopska, Krzysztof Gołąb, Jakub Gburek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 763-776

ICID: 1160614
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Charakterystyka wybranych mechanizmów molekularnych wpływających na farmakokinetykę i farmakodynamikę leków przeciwdepresyjnych

Agnieszka Jeleń, Aleksandra Sałagacka, Ewa Balcerczak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 753-762

ICID: 1160610
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola stresu oksydacyjnego w raku pęcherza moczowego

Ewa Sawicka, Agnieszka Lisowska, Paweł Kowal, Anna Długosz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 744-752

ICID: 1160361
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białka CNC w fizjologii i patologii

Agnieszka Gęgotek, Elżbieta Skrzydlewska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 729-743

ICID: 1160360
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Prokalcytonina (PCT), współczesny wskaźnik infekcji i stanów zapalnych

Violetta Dymicka-Piekarska, Alicja Wasiluk
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 723-728

ICID: 1158796
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Grupy krwi – minusy i plusy
Czy antygeny grupowe krwi chronią nas przed chorobami zakaźnymi?

Marcin Czerwiński
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 703-722

ICID: 1158795
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Fagowe depolimerazy polisacharydów
– charakterystyka i zastosowanie

Agnieszka Maszewska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 690-702

ICID: 1157422
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kopeptyna – stabilny peptyd C-końcowy preprowazopresyny jako nowy marker stresu u noworodka

Anna Jarosz-Lesz, Iwona Maruniak-Chudek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 681-689

ICID: 1157421
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Addukty hemoglobiny jako biomarkery narażenia
człowieka na wybrane ksenobiotyki

Bożena Bukowska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 668-680

ICID: 1156936
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ propofolu na parametry stanu oksydacyjno-antyoksydacyjnego narządów obwodowych w modelu doświadczalnym u szczurów z chorobą Parkinsona

Ewa Romuk, Wioletta Szczurek, Przemysław Nowak, Iga Kwiecień, Dominika Stolecka, Ewa Birkner
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 661-667

ICID: 1156935
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Autoprzeciwciała w twardzinie układowej

Paweł Żebryk, Mariusz Puszczewicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 654-660

ICID: 1154085
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Długość telomerów i transrenalne DNA izolowane
z moczu biorców nerki przeszczepionej

Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 649-653

ICID: 1153083
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Glikowana albumina jako wskaźnik glikemii w cukrzycy i jej naczyniowych powikłaniach

Maria Warwas, Ewa Żurawska-Płaksej, Dagmara Ciężka, Agnieszka Piwowar
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 638-648

ICID: 1153082
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Różnice w pomiarach objętości płynowych ciała
mierzone przy pomocy analizatorów bioimpedancji
jedno- i wielo-częstotliwościowych u pacjentów
z nadwagą/otyłością i niewydolnością nerek

Mariusz Kusztal, Przemysław Dzierżek, Tomasz Gołębiowski, Wacław Weyde, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 633-637

ICID: 1153074
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola płytek krwi w zakażeniach

Bartłomiej Micota, Beata Sadowska, Barbara Różalska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 624-632

ICID: 1153073
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wybrane aspekty zakażeń Chlamydophila pneumoniae

Agnieszka Jama-Kmiecik, Magdalena Frej-Mądrzak, Jolanta Sarowska, Irena Choroszy-Król
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 612-623

ICID: 1152102
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wybrane aspekty zakażeń Clostridium difficile

Agnieszka Mehlich, Sabina Górska, Andrzej Gamian, Andrzej Myc
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 598-611

ICID: 1151340
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wartość prognostyczna ekspresji HER3, PTEN i p-HER2 u chorych na HER2-dodatniego raka piersi

Sylwia Dębska-Szmich, Renata Kusińska, Urszula Czernek, Katarzyna Szydłowska-Pazera, Maja Habib-Lisik, Janusz H. Piekarski, Elżbieta Olas, Andrzej Kulig, Małgorzata Ułańska, Ewa Kalinka-Warzocha, Piotr Potemski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 586-597

ICID: 1151339
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Inhibitory polimeryzacji mikrotubul – nowe związki pochodzenia naturalnego jako potencjalne leki przeciwnowotworowe

Aneta Rogalska, Klaudia Miśkiewicz, Agnieszka Marczak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 571-585

ICID: 1151293
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mikromacierze białkowe i tandemowa spektrometria mas w poszukiwaniu proteomicznych biomarkerów preeklampsji

Karol Charkiewicz, Elwira Jasinska, Piotr Laudanski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 562-570

ICID: 1151286
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Therapeutic potential of secondary metabolites produced in the hairy roots cultures

Tomasz Kowalczyk, Marta Łucka, Janusz Szemraj, Tomasz Sakowicz,
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 549-561

ICID: 1151285
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ocena wybranych komórek układu odporności u kobiet poddanych immunizacji szczepionką przeciw HPV
(typy 16 i 18) z adiuwantem ASO4

Iwona Hus, Joanna Gonet-Sebastianka, Agata Surdacka, Agnieszka Bojarska-Junak, Jacek Roliński
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 543-548

ICID: 1150785
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola białka PD-1 w patogenezie chorób autoimmunizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem reumatoidalnego zapalenia stawów oraz tocznia rumieniowatego układowego

Anna Siwiec, Maria Majdan
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 534-542

ICID: 1150784
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola mikrośrodowiska szpiku kostnego w patogenezie szpiczaka plazmocytowego

Artur Jurczyszyn, Joanna Gdula-Argasińska, Agata Kosmaczewska, Aleksander B. Skotnicki
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 521-533

ICID: 1150216
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zakrzepica żył głębokich u osób uzależnionych od dożylnych środków odurzających

Wiesława Kwiatkowska, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Wojciech Witkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 510-520

ICID: 1150215
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ocena cytotoksycznego potencjału uszczelniaczy kanałowych po stwardnieniu – badania ex vivo

Małgorzata Pawińska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Anna Kierklo, Grażyna Marczuk-Kolada, Adam Hołownia
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 503-509

ICID: 1150134
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ścieżki aktywacji i polaryzacji makrofagów

Ulana Juhas, Monika Ryba-Stanisławowska, Patryk Szargiej, Jolanta Myśliwska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 496-502

ICID: 1150133
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Eozynofilowe zapalenie powięzi

Karolina Niklas, Arkadiusz Niklas, Mariusz Puszczewicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 488-495

ICID: 1149872
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metody genetyczne w diagnostyce hematoonkologicznej

Arkadiusz Macheta, Sylwia Chocholska, Monika Podhorecka
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 475-487

ICID: 1149871
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Odporność przeciwgrzybiczna w wybranych infekcjach grzybiczych

Alicja Trzeciak-Ryczek, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 469-474

ICID: 1148747
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Struktura, regulacja oraz funkcje błonowej cyklazy guanylanowej typu A

Małgorzata Mitkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 457-468

ICID: 1148746
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Celowe i przypadkowe zatrucia paracetamolem wśród dzieci – analiza retrospektywna

Katarzyna Kominek, Agnieszka Pawłowska- Kamieniak, Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, Paulina Krawiec, Elżbieta Pac-Kożuchowska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 452-456

ICID: 1148745
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Przerzutowanie w raku piersi – analiza wybranych mechanizmów molekularnych zjawiska

Jarosław Kozłowski, Aleksandra Kozłowska, Janusz Kocki
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 447-451

ICID: 1148710
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola witaminy D w stwardnieniu rozsianym

Medea Kfoczyńska, Alicja Kucharska, Beata Sińska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 440-446

ICID: 1148709
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

β-glukuronidaza surowicy krwi jako potencjalny marker raka jelita grubego – badanie wstępne

Napoleon Waszkiewicz, Sławomir Dariusz Szajda, Emilia Konarzewska-Duchnowska, Beata Zalewska-Szajda, Robert Gałązkowski, Anna Sawko, Halim Nammous, Vyacheslav Buko, Agata Szulc, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 436-439

ICID: 1148704
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ocena wpływu podawania kwasu foliowego na wybrane wskaźniki stanu zapalnego u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze

Aleksandra Baszczuk, Zygmunt Kopczyński, Jarosław Kopczyński, Maciej Cymerys, Anna Thielemann, Lena Bielawska, Anna Banaszewska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 429-435

ICID: 1148336
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Karotenoidy jako naturalne antyoksydanty

Joanna Igielska-Kalwat, Joanna Gościańska, Izabela Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 418-428

ICID: 1148335
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Limfocyty Th17 w zakażeniach bakteryjnych

Lidia Szulc-Dąbrowska, Małgorzata Gieryńska, Daria Depczyńska, Ada Schollenberger, Felix N. Toka
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 398-417

ICID: 1147868
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Astrocyty w udarze niedokrwiennym mózgu – potencjalny cel strategii neuroprotekcyjnych

Bożena Gabryel, Daniela Kasprowska, Alicja Kost, Krzysztof Łabuzek, Tomasz Urbanek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 384-397

ICID: 1147866
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie kwasów organicznych w terapii
trądziku i przebarwień skóry

Alicja Kapuścińska, Izabela Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 374-383

ICID: 1145825
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rośliny jako alternatywne źródło białek terapeutycznych

Marta Łucka, Tomasz Kowalczyk, Janusz Szemraj, Tomasz Sakowicz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 362-373

ICID: 1145824
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Well-known and new variants of pathogenic Escherichia coli as a consequence of the plastic genome

Katarzyna Baldy-Chudzik, Ewa Bok, Justyna Mazurek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 345-361

ICID: 1145173
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Czynniki genetyczne w patogenezie, przebiegu i leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit

Hubert Zatorski, Maciej Sałaga, Marta Zielińska, Jakub Fichna
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 335-344

ICID: 1145172
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Okołoporodowe źródła komórek macierzystych

Magdalena Maria Piskorska-Jasiulewicz, Małgorzata Witkowska-Zimny
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 327-334

ICID: 1143052
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Obecność przeciwciał anty-HEV IgG
u 182 polskich pacjentów

Maciej Bura, Michał Michalak, Michał Chojnicki, Arkadiusz Czajka, Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 320-326

ICID: 1143051
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Amylina w badaniach eksperymentalnych. Fibrylacja – cytotoksyczna agregacja polipeptydu
trzustki

Małgorzata Marszałek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 309-319

ICID: 1143050
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Geny a białaczki dziecięce

Julita Kęsy, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 302-308

ICID: 1142719
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie biodegradowalnych polimerów w projektowaniu rusztowań komórkowych

Joanna Orłowska, Urszula Kurczewska, Katarzyna Derwińska, Wojciech Orłowski, Daria Orszulak-Michalak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 294-301

ICID: 1142717
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

 Estrogeny stosowane długotrwale: korzyści czy ryzyko

Bogusława Pietrzak, Ewelina Wlaźlak, Ewa Zwierzyńska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 285-293

ICID: 1142582
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Chirurgiczne leczenie przerzutów nowotworów nabłonkowych do płuc

Witold Kycler, Anna Kubiak, Piotr Laski, Zefiryn Cybulski, Hanna Perz
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 277-284

ICID: 1142581
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne kwasu liponowego w wątrobie szczura

Anna Goraca, Halina Huk-Kolega, Agata Kowalczyk, Beata Skibska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 270-276

ICID: 1142473
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Eksperymentalne modele ostrego zapalenia trzustki

Piotr Ceranowicz, Jakub Cieszkowski, Zygmunt Warzecha, Artur Dembiński
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 264-269

ICID: 1141101
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Infekcje ludzkim wirusem cytomegalii po transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych – metody diagnostyczne i znaczenie monitorowania poziomu DNA wirusa

Joanna Bocian, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 252-263

ICID: 1141100
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Działanie likopenu na układ kostny

Patrycja Sołtysiak, Joanna Folwarczna
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 243-251

ICID: 1141099
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Iryzyna – nowy mediator homeostazy energetycznej

Katarzyna Pukajło, Katarzyna Kolackov, Łukasz Łaczmański, Jacek Daroszewski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 233-242

ICID: 1141097
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Obecność Chlamydia pneumoniae a ekspresja wybranych cytokin w blaszce miażdżycowej krytycznie zwężonej tętnicy szyjnej

Dariusz Janczak, Piotr Ziolkowski, Tomasz Szydełko, Tadeusz Dorobisz, Dawid Janczak, Karolina Dorobisz, Mariusz Chabowski
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 227-232

ICID: 1140498
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Elastografia SWE w ocenie włóknienia wątroby

Urszula Zaleska-Dorobisz, Aleksander Pawluś, Marta Kucharska, Marcin Inglot
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 221-226

ICID: 1140338
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Układ odpornościowy a wirus grypy

Anna Wierzbicka-Woś, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 214-220

ICID: 1140337
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nadciśnienie tętnicze w przebiegu pierwotnego hiperaldosteronizmu u kobiet w ciąży

Magdalena Wyskida, Katarzyna Wyskida, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Iwona Maruniak-Chudek, Jerzy Sikora, Jerzy Chudek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 207-213

ICID: 1140336
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Reakcje anafilaktyczne na substancje chemiczne
o małej masie cząsteczkowej

Daria Nowak, Bernard Panaszek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 197-206

ICID: 1139481
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Długotrwałe spożywanie oleju rybnego może chronić mózg przed zmianami neurodegeneracyjnymi związanymi z wiekiem

Maciej Firląg, Maciej Kamaszewski, Dobrochna Adamek, Małgorzata Gajewska, Bożena Bałasińska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 188-196

ICID: 1139480
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mykofenolan mofetylu - 20 lat doświadczeń w leczeniu chorób reumatycznych

Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 176-187

ICID: 1139479
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ hemodializy na białka cytoszkieletu błon erytrocytarnych

Maria Olszewska, Joanna Bober, Jerzy Wiatrow, Joanna Stępniewska, Barbara Dołęgowska, Dariusz Chlubek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 165-175

ICID: 1139050
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola TUBB3 w odpowiedzi komórek nowotworowych na epotilony i taksany

Agnieszka Marczak, Aneta Rogalska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 158-164

ICID: 1138199
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie aneksyny V w chorobach nerek

Anna Jakubowska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 153-157

ICID: 1138198
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kiedy obrona staje się niebezpieczna – czynnik transkrypcyjny Nrf2 a nowotwory

Adam Krysztofiak, Violetta Krajka-Kuźniak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 140-152

ICID: 1137500
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Fenomen witaminy D

Beata M. Gruber
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 127-139

ICID: 1137498
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Liza komórek bakteryjnych w procesie uwalniania bakteriofagów – kanoniczne i nowo poznane mechanizmy

Wioleta M. Woźnica, Joanna Bigos, Małgorzata B. Łobocka
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 114-126

ICID: 1137496
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Uroplakiny jako markery chorób układu moczowego

Jolanta Lis, Iwona Kątnik-Prastowska, Krzysztof Tupikowski, Agata Matejuk
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 98-113

ICID: 1137087
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Immunomodulujące i przeciwnowotworowe właściwości polisacharydopeptydu (PSP)

Jakub Piotrowski, Tomasz Jędrzejewski, Wiesław Kozak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 91-97

ICID: 1137086
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zaburzenia metaboliczne i stan odżywienia w autoimmunologicznych chorobach tarczycy

Anna Kawicka, Bożena Regulska-Ilow, Bożena Regulska-Ilow
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 80-90

ICID: 1136383
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Hipotermia – mechanizm działania i patofizjologiczne zmiany w organizmie człowieka

Przemysław Sosnowski, Kinga Mikrut, Hanna Krauss
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 69-79

ICID: 1136382
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola SIRT1 w patogenezie insulinooporności mięśni szkieletowych

Magdalena Stefanowicz, Marek Strączkowski, Monika Karczewska-Kupczewska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 63-68

ICID: 1136379
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Prozdrowotna rola kwercetyny obecnej w diecie człowieka

Agnieszka Kobylińska, Krystyna M. Janas
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 51-62

ICID: 1135423
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

18 kDa białko translokatorowe – implikacje w funkcje komórki

Agnieszka Kołodziejczyk
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 34-50

ICID: 1135420
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie różnych suplementów diety w zespole metabolicznym

Paulina Sicińska, Edyta Pytel, Aneta Maćczak, Maria Koter-Michalak
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 25-33

ICID: 1135416
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Amylina w badaniach eksperymentalnych. Fibrylotwórczy polipeptyd amyloidu trzustkowego

Małgorzata Marszałek
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 14-24

ICID: 1135414
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Udział peptydów antydrobnoustrojowych w patogenezie astmy oskrzelowej

Krzysztof Pałgan, Marta Tykwińska, Zbigniew Bartuzi
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 10-13

ICID: 1135042
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

HDL zawierające apolipoproteinę E a rozwój miażdżycy

Agnieszka Ćwiklińska, Adrian Strzelecki, Barbara Kortas-Stempak, Zbigniew Zdrojewski, Małgorzata Wróblewska
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1-9

ICID: 1134724
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>