Spis treści

Tom 68, 2014

Nowotwory układu krwiotwórczego przebiegające z pierwotną hipereozynofilią i ich diagnostyka

Katarzyna Skonieczka, Karolina Matiakowska, Olga Haus
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1530-1537

ICID: 1134167
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Biologiczna aktywność białek i peptydów pochodzących z żółtka jaja

Aleksandra Zambrowicz, Anna Dąbrowska, Łukasz Bobak, Marek Szołtysik
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1524-1529

ICID: 1133600
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Przydatność oznaczania stężenia prokalcytoniny w porównaniu ze stężeniem białka C-reaktywnego oraz ilością białych krwinek we krwi noworodków w monitorowaniu leczenia uogólnionych zakażeń szpitalnych

Agnieszka Kordek, Beata Łoniewska, Wojciech Podraza, Tomasz Nikodemski, Jacek Rudnicki
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1516-1523

ICID: 1133101
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Lizozym – występowanie w przyrodzie, właściwości
biologiczne i możliwości zastosowań

Ewa Gajda, Gabriela Bugla-Płoskońska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1501-1515

ICID: 1133100
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Trójtlenek arsenu indukuje nieapoptotyczne mechanizmy śmierci i rearanżację cytoszkieletu aktynowego w komórkach linii CHO AA8

Magdalena Izdebska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Dawid Lewandowski, Jakub Marcin Nowak, Maciej Gagat, Alina Grzanka
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1492-1500

ICID: 1133098
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Starzenie się organizmu a stres oksydacyjny oraz zmniejszona sprawność systemów naprawczych

Aleksandra Michalak, Jakub Krzeszowiak, Iwona Markiewicz-Górka
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1483-1491

ICID: 1132010
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wybrane cytokiny proangiogennne w twardzinie układowej

Ewa Robak, Zofia Gerlicz
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1472-1482

ICID: 1132008
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Charakterystyka naturalnych komórek limfoidalnych (ILC)

Mateusz Adamiak, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1464-1471

ICID: 1131700
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Archeony – drobnoustroje ciągle niez

Magdalena Efenberger, Ewa Brzezińska-Błaszczyk, Karolina Wódz
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1452-1463

ICID: 1131697
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Blokowanie molekuł adhezyjnych α1β1 i α2β1 hamuje migrację eozynofilów przez warstwę ludzkich komórek mikrowaskularnych pochodzenie płucnego

Stanisława Bazan-Socha, Joanna Żuk, Hanna Plutecka, Bogdan Jakieła, Ewa Mlicka-Kowalczyk, Bartosz Krzyżanowski, Cezary Marcinkiewicz, Lech Zaręba, Jan G. Bazan, Jacek Musiał
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1444-1451

ICID: 1131696
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Cytotoksyczny i proapoptotyczny wpływ bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z rytuksymabem na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej in vitro

Ewelina Ziolkowska, Dariusz Wolowiec, Barbara Cebula-Obrzut, Jerzy Z. Blonski, Piotr Smolewski, Tadeusz Robak, Anna Korycka-Wolowiec
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1433-1443

ICID: 1130704
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Charakterystyka i znaczenie biologiczne mikropęcherzyków błonowych

Aneta Wójtowicz, Monika Baj-Krzyworzeka, Jarosław Baran
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1421-1432

ICID: 1130655
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zaburzenia ruchu gałek ocznych u osób HIV (+) leczonych metadonem

Julia Feit, Marek Kunc, Piotr Walecki, Edward Jacek Gorzelańczyk
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1415-1420

ICID: 1130654
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Gra o przetrwanie: strategie manipulacji autofagii przez herpeswirusy

Dariusz Miszczak, Joanna Cymerys
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1406-1414

ICID: 1130653
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Właściwości reologiczne erytrocytów u pacjentów zakażonych Clostridium difficile

Jacek Czepiel, Artur Jurczyszyn, Grażyna Biesiada, Iwona Sobczyk-Krupiarz, Izabela Jałowiecka, Magdalena Świstek, William Perucki, Aneta Teległów, Jakub Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Tomasz Mach, Aleksander Garlicki
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1397-1405

ICID: 1130558
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Porównanie metod optycznych oznaczania liczby bakterii

Bożena Szermer-Olearnik, Marta Sochocka, Katarzyna Zwolińska, Jarosław Ciekot, Anna Czarny, Joanna Szydzik, Konrad Kowalski, Janusz Boratyński
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1392-1396

ICID: 1130086
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metylacja DNA a otyłość prosta

Małgorzata Pokrywka, Beata Kieć-Wilk, Anna Polus, Iwona Wybrańska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1383-1391

ICID: 1130084
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Związek między podstawowymi parametrami stresu zapalnego i zaburzeniami metabolicznymi

Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Dariusz Sowiński, Małgorzata Wrzosek, Agnieszka Piwowar
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1374-1382

ICID: 1130083
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Polimorfizm pojedynczych nukleotydów u pacjentów chorych na raka płuca a leczenie cisplatyną

Agnieszka Stenzel-Bembenek, Dariusz Sagan, Małgorzata Guz, Andrzej Stepulak
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1361-1373

ICID: 1129820
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Daratumumab – przełomowy lek w terapii szpiczaka plazmocytowego

Artur Jurczyszyn, Agata Kosmaczewska, Aleksander B. Skotnicki
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1352-1360

ICID: 1129819
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Fenotypowe czynniki rozwoju cukrzycy po przeszczepie nerki

Katarzyna Hap, Katarzyna Madziarska, Wojciech Hap, Oktawia Mazanowska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1347-1351

ICID: 1129186
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Analiza modeli wektorowych w ocenie ilościowej artefaktów generowanych przez standardowe wkłady koronowo-korzeniowe w badaniu tomografii stożkowej (CBCT) – doniesienie wstępne

Ingrid Różyło-Kalinowska, Sławomir Miechowicz, Katarzyna Sarna-Boś, Janusz Borowicz, Paweł Kalinowski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1343-1346

ICID: 1129139
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Salmonellozy RAS jako ważny problem epidemiologiczny

Aleksandra Pawlak
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1335-1342

ICID: 1129123
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Bakterie kwasu mlekowego i zdrowie: czy probiotyki są bezpieczne dla człowieka?

Izabela Kubiszewska, Milena Januszewska, Joanna Rybka, Lidia Gackowska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1325-1334

ICID: 1129120
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie hodowli komórkowych, płynów ustrojowych i tkanek w onkoproteomice

Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Marta Woźniak, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1312-1324

ICID: 1129117
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie profilowania aminokwasów metodą GLC-MS w moczu w diagnozowaniu uszkodzenia kanalików nerkowych

Maja Kazubek-Zemke, Jacek Rybka, Zofia Marchewka, Wojciech Rybka, Krzysztof Pawlik, Anna Długosz
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1299-1311

ICID: 1128846
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mezenchymalne komórki zrębu

Stanisław Szala, Ewa Wiśniewska, Justyna Czapla
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1287-1298

ICID: 1128671
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Oddziaływania niekowalencyjne kation-π – ich rola w przyrodzie

Krzysztof Fink, Janusz Boratyński
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1276-1286

ICID: 1127950
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Perspektywy farmakoterapii chorób przebiegających z udziałem zaawansowanych produktów utleniania białek

Agnieszka Piwowar
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1264-1275

ICID: 1127949
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Badania asocjacyjne, badania rodzin polimorfizmów genu DRD2 w zespole zależności alkoholowej

Iwona Małecka, Andrzej Jasiewicz, Aleksandra Suchanecka, Jerzy Samochowiec, Anna Grzywacz
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1257-1263

ICID: 1127883
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola bakterii Escherichia coli szczep Nissle 1917 w chorobach przewodu pokarmowego

Dorota Różańska, Bożena Regulska-Ilow, Irena Choroszy-Król, Rafał Ilow
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1251-1256

ICID: 1127882
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Sprzężone trieny kwasu linolenowego (conjugated linolenic acid – CLnA, super CLA) – źródła i działanie biologiczne

Agnieszka Białek, Marta Teryks, Andrzej Tokarz
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1238-1250

ICID: 1127881
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Superfamily of G-protein coupled receptors (GPCRs) – extraordinary and outstanding success of evolution

Kazimierz Kochman
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1225-1237

ICID: 1127326
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Immunostymulujące właściwości preparatów pozyskiwanych z jemioły i ich zastosowanie w onkologii

Sylwia Wrotek, Robert Skawiński, Wiesław Kozak
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1216-1224

ICID: 1126850
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wybrane markery biologiczne w niektórych zmianach naczyniowych głowy i szyi

Zuzanna Gronkiewicz, Antoni Krzeski, Wojciech Kukwa
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1206-1215

ICID: 1126843
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Spożycie ryb a ryzyko wystąpienia raka prostaty

Ewa Dybkowska, Franciszek Świderski, Bożena Waszkiewicz-Robak
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1199-1205

ICID: 1125649
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Otyłość a nowotwory przewodu pokarmowego

Izabela Binkowska-Borgosz, Teresa Starzyńska, Wojciech Błogowski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1193-1198

ICID: 1125648
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Uromodulina w eksperymentalnych modelach blokady podpęcherzowej oraz pocyklofosfamidowego
krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego u szczurów

Łukasz Dobrek, Jolanta Kaszuba-Zwoińska, Beata Skowron, Agnieszka Baranowska, Piotr J. Thor
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1184-1192

ICID: 1121848
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Elastografia gruczołu piersiowego – nowa jakość
w diagnostyce czy technologiczna bańka mydlana

Paweł Rzymski, Maciej Wilczak, Tomasz Opala
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1180-1183

ICID: 1121847
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola Porphyromonas gingivalis w reumatoidalnym
zapaleniu stawów i spondyloartropatiach zapalnych

Katarzyna Białowąs, Jerzy Świerkot, Małgorzata Radwan-Oczko
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1171-1179

ICID: 1121846
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Witamina D w chorobach alergicznych

Joanna Pawlak, Anna Doboszyńska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1152-1170

ICID: 1120992
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Czy geny KIR są związane z klinicznymi parametrami
w przebiegu choroby przyzębia?

Małgorzata Mazurek-Mochol, Edyta Majorczyk, Jadwiga Banach, Elżbieta Dembowska, Andrzej Pawlik, Piotr Kuśnierczyk
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1145-1151

ICID: 1120991
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Leczenie powikłanych naczyniaków u niemowląt
z zastosowaniem propranololu: seria 40 przypadków
i przegląd piśmiennictwa

Marzanna Oksiuta, Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Ewa Dzienis-Koronkiewicz, Adam Hermanowicz, Marzena Tylicka
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1138-1144

ICID: 1120990
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie selenu w leczeniu choroby Hashimoto

Paweł Zagrodzki, Jadwiga Kryczyk
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1129-1137

ICID: 1120989
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych – kluczowa rola kinazy białkowej
aktywowanej przez AMP (AMPK)

Ewa Grochowska, Robert Jarzyna
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1114-1128

ICID: 1120930
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Receptory 5-HT7 a patofizjologia chorób afektywnych i działanie leków przeciwdepresyjnych

Krzysztof Tokarski, Magdalena Kusek, Joanna Sowa, Bartosz Bobula
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1104-1113

ICID: 1120929
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Syntetyczna letalność jako funkcjonalne narzędzie w badaniach podstawowych oraz w terapii
przeciwnowotworowej

Monika Toma, Tomasz Skorski, Tomasz Śliwiński
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1091-1103

ICID: 1119792
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Hipomelanozy przekazywane z pokolenia
na pokolenie

Michał Otręba, Ewa Buszman, Maciej Miliński, Dorota Wrześniok
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1081-1090

ICID: 1119791
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Antagoniści receptorów endotelinowych (ERA)
– krótka charakterystyka nowej grupy leków

Agata Kowalczyk, Michał Kołodziejczyk, Anna Gorąca
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1076-1080

ICID: 1119730
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Heterotopia trzustkowa i żołądkowa w przewodzie
pokarmowym

Jakub Wlaź, Agnieszka Mądro, Weronika Kaźmierak, Krzysztof Celiński, Maria Słomka
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1069-1075

ICID: 1119720
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola centrosomów w komórkach i ich potencjalny
udział w kancerogenezie

Aneta Białkowska, Aleksandra M. Koczorowska, Katarzyna Kluzek
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1050-1068

ICID: 1119029
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Źródła antybiotyków w środowiskach naturalnych
i ich rola biologiczna

Agnieszka Zabłotni, Adam Jaworski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1040-1049

ICID: 1119027
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Problematyka zakażeń układu moczowego (ZUM)
o etiologii Candida spp. u kobiet

Hanna Tomczak, Edyta Szałek, Edmund Grześkowiak
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1036-1039

ICID: 1118989
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Aktywność biologiczna i stabilność in vitro ekstraktów
polifenolowych jako potencjalnych suplementów diety

Paulina Strugała, Janina Gabrielska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1028-1035

ICID: 1118975
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Inhibitor Rho-kinazy redukuje nadwrażliwość na ANG II
ludzkich tętnic krezkowych pobranych i przechowywanych
w takich warunkach jak przeszczepiane narządy

Rafal Szadujkis-Szadurski, Maciej Slupski, Katarzyna Szadujkis-Szadurska, Leszek Szadujkis-Szadurski, Milosz Jasinski, Grzegorz Grzesk, Elżbieta Grzesk, Aleksandra Woderska, Zbigniew Wlodarczyk
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1022-1027

ICID: 1118217
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Częstość występowania genów wirulecji cagA, vacA,
iceA, babA2 wśród szczepów H. pylori izolowanych
od dzieci i młodzieży z chorobami przewodu
pokarmowego

Monika Maria Biernat, Grażyna Gościniak, Barbara Iwańczak
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1015-1021

ICID: 1118211
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metaboliczne i żywieniowe aspekty choroby nowotworowej

Joanna Krawczyk, Leszek Kraj
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1008-1014

ICID: 1118194
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nieparzyste i rozgałęzione kwasy tłuszczowe w tłuszczu mlecznym – charakterystyka i właściwości prozdrowotne

Agata Adamska, Jarosława Rutkowska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 998-1007

ICID: 1118188
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Koty i psy jako rezerwuar
Staphylococcus aureus

Karolina Bierowiec, Katarzyna Płoneczka-Janeczko, Krzysztof Rypuła
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 992-997

ICID: 1117546
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Profil serologiczny chorych na twardzinę układową

Ewa Wielosz, Magdalena Dryglewska, Maria Majdan
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 987-991

ICID: 1117543
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Naprawa DNA przez wycinanie zasad azotowych
w chorobie Alzheimera

Dominik Kwiatkowski, Tomasz Śliwiński
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 976-986

ICID: 1114036
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola biosymilarów w reumatologii i innych dziedzinach medycyny

Marcin Milchert, Jacek Fliciński, Marek Brzosko
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 970-975

ICID: 1114028
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Reakcja nadwrażliwości kontaktowej Tc1 zależna, jej mechanizm i regulacja

Magdalena Zemelka-Wiącek, Marian Szczepanik
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 955-969

ICID: 1111925
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zespoły paranowotworowe a choroby reumatyczne

Jerzy Świerkot, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Katarzyna Bogunia-Kubik
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 944-954

ICID: 1111924
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola hepcydyny w metabolizmie żelaza w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit

Paulina Krawiec, Elżbieta Pac-Kożuchowska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 936-943

ICID: 1111365
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Autofagia, nowe perspektywy w terapii przeciwnowotworowej

Natalia Lisiak, Ewa Totoń, Maria Rybczyńska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 925-935

ICID: 1111361
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ceruloplazmina, hefajstyna i cyklopen: trzy multimiedziowe oksydazy uczestniczące w metabolizmie żelaza u człowieka

Diana Wierzbicka, Grażyna Gromadzka
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 912-924

ICID: 1111136
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Programowanie rozwojowe chorób metabolicznych – przegląd wyników badań na zwierzęcych modelach doświadczalnych

Iwona Piotrowska, Paulina Zgódka, Marta Milewska, Maciej Błaszczyk, Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 899-911

ICID: 1111134
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zaburzenia równowagi między komórkami Th17 i Treg we krwi obwodowej chorych na toczeń rumieniowaty układowy z niską aktywnością choroby

Magdalena Szmyrka-Kaczmarek, Agata Kosmaczewska, Lidia Ciszak, Aleksandra Szteblich, Piotr Wiland
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 893-898

ICID: 1111127
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola IL-10 w modulowaniu odpowiedzi odpornościowej w warunkach prawidłowych
oraz w środowisku nowotworu

Jagoda Kicielińska, Elżbieta Pajtasz-Piasecka
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 879-892

ICID: 1111123
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Immunomodulacyjne działanie witaminy D

Marta Myszka, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 865-878

ICID: 1110168
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Relaksyna-3 i receptory rodziny peptydów relaksynowych – od struktury po funkcje nowo odkrytego układu mózgowia ssaków

Alan Kania, Marian H. Lewandowski, Anna Błasiak
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 851-864

ICID: 1110163
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

CXCL8 (interleukina 8) – główny mediator stanu zapalnego w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc?

Iwona Gilowska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 842-850

ICID: 1109219
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Biologiczna rola interleukiny 33 i znaczenie w patofizjologii układu sercowo-naczyniowego

Agnieszka Czyżewska-Buczyńska, Natalia Żuk, Katarzyna Romanowska-Micherda, Wojciech Witkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 834-841

ICID: 1109218
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Następstwa uzależnienia od alkoholu obserwowane w jamie ustnej

Anna Surtel, Robert Klepacz, Joanna Wysokińska-Miszczuk
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 828-833

ICID: 1109192
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie endokannabinoidu 2-arachidonyloglicerolu w fizjologii i patofizjologii układu krążenia

Piotr Karabowicz, Emilia Grzęda, Marta Baranowska-Kuczko, Barbara Malinowska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 814-827

ICID: 1108875
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Porównanie metod wykrywania beta-laktamaz typu ESBL u pałeczek Escherichia coli

Ewelina Kałużna, Patrycja Zalas-Więcek, Eugenia Gospodarek
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 808-813

ICID: 1108873
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Współdziałanie białek szoku cieplnego w organizowaniu struktury przestrzennej białek

Zbigniew Wyżewski, Karolina P. Gregorczyk, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Joanna Szczepanowska, Marek Niemiałtowski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 793-807

ICID: 1108406
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Molekularne aspekty działania 17β-estradiolu i progesteronu w komórkowych szlakach sygnałowych

Katarzyna Zielniok, Małgorzata Gajewska, Tomasz Motyl
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 777-792

ICID: 1108390
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Postępy w dziedzinie opracowania nowych szczepionek przeciw gruźlicy.
100 lat po wprowadzeniu BCG

Katarzyna Krysztopa-Grzybowska, Anna Lutyńska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 768-776

ICID: 1108381
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Diagnostyka molekularna alergii pokarmowej
– czy wiemy więcej?

Wanda Balińska-Miśkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 754-767

ICID: 1108336
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Guz chromochłonny w ciąży

Magdalena Wyskida, Katarzyna Wyskida, Iwona Maruniak-Chudek, Jerzy Sikora, Jerzy Chudek
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 749-753

ICID: 1108325
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Teoria serotoninowa a tętnicze nadciśnienie płucne

Monika Kloza, Marta Baranowska-Kuczko, Anna Pędzińska-Betiuk, Konrad Jackowski, Hanna Kozłowska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 738-748

ICID: 1107860
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola wybranych cytokin i protein, badanych w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych, w uszkodzeniu płuc

Monika Jedynak, Piotr Bobik, Andrzej Siemiątkowski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 728-737

ICID: 1107859
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Immunoregulacyjne właściwości białek Hsp70

Stefan Tukaj
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 722-727

ICID: 1107329
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Czynniki Yamanaki i rdzeniowe czynniki transkrypcyjne – molekularne ogniwa między embriogenezą i karcynogenezą

Łukasz Fuławka, Piotr Donizy, Agnieszka Hałoń
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 715-721

ICID: 1107325
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

W poszukiwaniu nowych antybiotyków – inhibitory
replikacji chromosomów bakteryjnych

Damian Trojanowski, Patrycja Skut, Joanna Hołówka, Marcin Jan Szafran
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 701-714

ICID: 1106890
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Test kometowy jako metoda identyfikacji
niestabilności chromosomów

Magdalena Czubaszek, Małgorzata Szostek, Ewa Wójcik, Katarzyna Andraszek
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 695-700

ICID: 1106384
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mechanizmy utrzymania sterylności układu
moczowego

Emilia Okrągła, Katarzyna Szychowska, Lidia Wolska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 684-694

ICID: 1106377
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola izomerazy disiarczkowej w aktywacji integryn

Marcin Popielarski, Halszka Ponamarczuk, Katarzyna Sobierajska, Maria Świątkowska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 666-683

ICID: 1105766
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Dziedziczny rak gruczołu krokowego

Marta Heise, Olga Haus
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 653-665

ICID: 1104682
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Osteoartroza: etiologia, czynniki ryzyka, mechanizmy molekularne

Michał Chojnacki, Adam Kwapisz, Marek Synder, Janusz Szemraj
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 640-652

ICID: 1103551
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Polimorfizm genu miostatyny (MSTN) u zwierząt domowych

Monika Stefaniuk, Urszula Kaczor, Maria Kulisa
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 633-639

ICID: 1103271
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białka w oporności wielolekowej nowotworów

Marta Popęda, Elżbieta Płuciennik, Andrzej K. Bednarek
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 616-632

ICID: 1103268
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Modele zwierzęce w badaniach nad przebiegiem zakażeń Helicobacter pylori

Eliza Miszczyk, Maria Walencka, Magdalena Mikołajczyk-Chmiela
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 603-615

ICID: 1102583
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Przeciwciała IgE w toksoplazmozie

Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 597-602

ICID: 1102581
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Prozdrowotne właściwości pektyn

Agnieszka Wikiera, Marta Irla, Magdalena Mika
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 590-596

ICID: 1102342
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Hiperhomocysteinemia u chorych na schorzenia układu krążenia

Aleksandra Baszczuk, Zygmunt Kopczyński
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 579-589

ICID: 1102340
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kurkumina w chemoprewencji raka piersi

Katarzyna Terlikowska, Anna Witkowska, Sławomir Terlikowski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 571-578

ICID: 1102294
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metabolizm hemu jako integralny element
homeostazy żelaza

Paweł Lipiński, Rafał R. Starzyński, Agnieszka Styś, Anna Gajowiak, Robert Staroń
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 557-570

ICID: 1102284
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola receptorów RIG-I-podobnych w odpowiedzi
przeciwwirusowej

Agnieszka Jabłońska, Edyta Paradowska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 541-556

ICID: 1102281
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Oddziaływania synergistyczne między
chemoterapeutykami przeciwnowotworowymi
i związkami fenolowymi oraz synergizm
przeciwnowotworowy między polifenolami

Urszula Lewandowska, Sylwia Gorlach, Katarzyna Owczarek, Elżbieta Hrabec, Karolina Szewczyk
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 528-540

ICID: 1102278
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Interakcje szlaków sygnałowych proliferacji
i różnicowania w miogenezie

Marta Milewska, Kamil Grabiec, Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 517-527

ICID: 1101617
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola szlaku Hippo w kontroli proliferacji komórkowej i wielkości narządów oraz jego zaburzenia w chorobach nowotworowych

Agnieszka Rybarczyk, Piotr Wierzbicki, Anna Kowalczyk, Zbigniew Kmieć
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 504-516

ICID: 1101609
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ocena jakości życia chorych na mukowiscydozę z uwzględnieniem stopnia zaawansowania choroby i metod leczenia

Grażyna Dębska, Grażyna Cepuch, Henryk Mazurek
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 499-503

ICID: 1101598
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kardiotoksyczność jako niepożądane działanie w terapii raka piersi

Michalina Gramatyka
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 483-498

ICID: 1101581
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie promieniowania
elektromagnetycznego w medycynie

Katarzyna Miłowska, Katarzyna Grabowska, Teresa Gabryelak
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 473-482

ICID: 1101572
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola białek szlaku niedokrwistości Fanconiego w naprawie DNA i utrzymaniu stabilności genomu

Aleksandra M. Koczorowska, Aneta Białkowska, Katarzyna Kluzek, Małgorzata Z. Zdzienicka
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 459-472

ICID: 1101567
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zaawansowane produkty utleniania białek jako potencjalny czynnik diagnostyczny i prognostyczny w chorobach o wskazywanym udziale stresu oksydacyjnego

Agnieszka Piwowar
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 446-458

ICID: 1101545
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Meropenem – rekomendacje terapeutyczne
po 20 latach obecności na rynku farmaceutycznym

Magdalena Paczkowska, Piotr Garbacki, Przemysław Zalewski, Alicja Talaczyńska, Judyta Cielecka-Piontek
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 441-445

ICID: 1101541
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Interferony: między strukturą a funkcją

Katarzyna Bandurska, Izabela Król, Magdalena Myga-Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 428-440

ICID: 1101229
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Chlamydiozy dróg moczowo-płciowych u ludzi

Małgorzata Pawlikowska-Warych, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 419-427

ICID: 1100473
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mikro-RNA − nowe szanse diagnostyczne
w chorobie niedokrwiennej i zawale serca

Piotr Fic, Krystyna Kowalczuk, Aneta Grabarska, Andrzej Stepulak
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 410-418

ICID: 1100348
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola komórek układu odpornościowego i ich receptory
w zakażeniach wirusowych – wybrane dane

Joanna Śliwa-Dominiak, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 404-409

ICID: 1098150
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

The importance of putrescine in the human body

Zygmunt Zdrojewicz, Michał Lachowski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 393-403

ICID: 1098147
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Powstawanie, metabolizm i ewolucja płytek krwi

Joanna Saluk, Michał Bijak, Michał B. Ponczek, Barbara Wachowicz
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 384-392

ICID: 1098145
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Dysregulacja szlaku sygnałowego mTOR
w patogenezie zaburzeń ze spektrum
autystycznego

Bożena Gabryel, Agata Kapałka, Wojciech Sobczyk, Krzysztof Łabuzek, Agnieszka Gawęda, Małgorzata Janas-Kozik
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 375-383

ICID: 1098143
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Alergeny roztoczy

Emilia Siwak, Anna Skotny, Ewa Zbrojewicz, Anna Wolańczyk-Mędrala, Wojciech Mędrala, Irena Kustrzeba-Wójcicka
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 369-374

ICID: 1098023
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Witamina D – nowe spojrzenie w medycynie i reumatologii

Bogna Grygiel-Górniak, Mariusz Puszczewicz
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 359-368

ICID: 1097426
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kwasy mikolowe – rola biologiczna i potencjalne zastosowanie w wykrywaniu oraz różnicowaniu rodzaju Mycobacterium

Konrad Kowalski, Przemysław Trzepiński, Magdalena Druszczyńska, Janusz Boratyński
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 350-358

ICID: 1097425
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Czy polimorfizm genu TCF7L2 jest związany z progresją przewlekłej choroby nerek o niecukrzycowej etiologii? Wyniki badania rodzin

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Danuta Zwolińska, Maria Szczepańska, Władysław Grzeszczak, Study Group
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 343-349

ICID: 1095857
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Desaturaza stearylo-CoA – regulator metabolizmu lipidów

Mirosław Kucharski, Urszula Kaczor
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 334-342

ICID: 1095856
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola diety w stwardnieniu rozsianym

Klaudia Konikowska, Bożena Regulska-Ilow
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 325-333

ICID: 1095838
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rzadkie kliniczne odmiany glejaka wielopostaciowego

Maria Ejma, Marta Waliszewska-Prosół, Anna Hofman, Joanna Bladowska, Lesław Wojciech Zub
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 316-324

ICID: 1095834
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do ilościowej analizy wypełnień kanałów korzeniowych w zębach

Anna Kierklo, Zbisław Tabor, Rafał Petryniak, Marek Dohnalik, Małgorzata Jaworska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 310-315

ICID: 1095271
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białka z rodziny SMAD: współczesna wiedza na temat ich ekspresji i potencjalnej roli w chorobach
nowotworowych

Magdalena Witkowska, Piotr Smolewski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 301-309

ICID: 1094726
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Genetyczne i immunologiczne uwarunkowania odpowiedzi na dopęcherzową terapię BCG w raku urotelialnym pęcherza moczowego nienaciekającym błony mięśniowej

Wojciech Krajewski, Anna Kołodziej, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 291-300

ICID: 1094714
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Biologiczne znaczenie oksydacyjnych modyfikacji reszt cysteinowych w białkach na przykładzie dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego

Aleksandra Rodacka, Joanna Gerszon, Mieczysław Puchała
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 280-290

ICID: 1093929
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Bakterie, wirusy i odczyn zapalny w podwzgórzu: Nowe czynniki w patogenezie otyłości

Magdalena Wierucka-Rybak, Ewa Bojanowska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 271-279

ICID: 1093928
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Molekularne mechanizmy regulacji przerzutowania komórek nowotworowych na przykładzie mięsaka prążkowanokomórkowego (rhabdomyosarcoma)

Maciej Tarnowski, Katarzyna Grymuła, Marta Tkacz, Michał Czerewaty, Agata Poniewierska-Baran, Mariusz Zdzisław Ratajczak
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 258-270

ICID: 1093219
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metformina kluczem do alternatywnej aktywacji mikrogleju?

Krzysztof Łabuzek, Bożena Gabryel, Bogusław Okopień
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 247-257

ICID: 1093217
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Udział czynników genetycznych i środowiskowych w etiologii wrodzonego zarośnięcia przełyku i przetoki tchawiczo-przełykowej

Damian Bednarczyk, Robert Śmigiel, Maria Małgorzata Sąsiadek
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 238-246

ICID: 1093206
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola receptorów Toll-podobnych (TLR) w patogenezie schorzeń alergicznych – gdzie leży prawda?

Anna Dębińska, Andrzej Boznański
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 230-237

ICID: 1093202
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Formy morfologiczne Helicobacter pylori i ich przypuszczalna rola w transmisji zakażeń

Karolina Rudnicka,, Maciej Graczykowski, Michał Tenderenda, Magdalena Chmiela
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 219-229

ICID: 1092705
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Molekularne podstawy interakcji międzylekowych w terapii nowotworów jelita grubego

Katarzyna Regulska, Beata Stanisz, Miłosz Regulski, Paulina Gieremek
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 209-218

ICID: 1092701
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mitoksantron – antybiotyk antrachinonowy o aktywności przeciwnowotworowej stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego

Marzena Szwed
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 198-208

ICID: 1091102
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ betuliny i 28-0-propynoilobetuliny na proliferację i apoptozę ludzkich komórek czerniaka linii G-361

Arkadiusz Orchel, Anna Kulczycka, Ewa Chodurek, Ewa Bębenek, Paulina Borkowska, Stanisław Boryczka, Jan Kowalski, Zofia Dzierżewicz
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 191-197

ICID: 1088757
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Aspekty biochemiczne i kliniczne zaawansowanych produktów utleniania białek w chorobach nerek i zaburzeniach metabolicznych

Agnieszka Piwowar
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 179-190

ICID: 1088754
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ naturalnych białek serwatki na mechanizmy regulacji ciśnienia tętniczego krwi

Halina Car, Tomasz Koprowicz, Anna Tokajuk, Adrian Tokajuk
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 172-178

ICID: 1088752
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Związek między osoczowymi stężeniami hormonów, stanem odżywienia i wydarzeniami stresogennymi u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym

Małgorzata Śmiarowska, Krzysztof Safranow, Violetta Dziedziejko, Monika Bialecka, Monika Koziołek, Jerzy Samochowiec
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 162-171

ICID: 1088743
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Od komórek prekursorowych do komórek przeprogramowanych: ewolucja kardiomioplastyki

Stanisław Szala, Sybilla Matuszczak, Justyna Czapla, Ewa Wiśniewska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 153-161

ICID: 1088354
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mechanisms of osteoporosis development in patients with rheumatoid arthritis

Agnieszka Matuszewska, Jacek Szechiński
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 145-152

ICID: 1088339
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zapobieganie zachorowaniom na grypę – z polskiej perspektywy

Lidia Bernadeta Brydak, Aneta Nitsch-Osuch
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 137-144

ICID: 1088062
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Modulacja aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-кB przez białka wirusa mięczaka zakaźnego

Justyna Struzik, Lidia Szulc-Dąbrowska, Marek Niemiałtowski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 129-136

ICID: 1088053
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Terapia fotodynamiczna w nowotworach głowy i szyi

Kamil H Nelke, Wojciech Pawlak, Jarosław Leszczyszyn, Hanna Gerber
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 119-128

ICID: 1088044
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ ekstraktu polifenolowego z nasion wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa) na komórki nowotworowe prostaty i piersi

Urszula Lewandowska, Katarzyna Owczarek, Karolina Szewczyk, Anna Podsędek, Maria Koziołkiewicz, Elżbieta Hrabec
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 110-118

ICID: 1088036
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Tlenek węgla w fizjologii organizmu człowieka – rola w układzie pokarmowym

Katarzyna Jasnos, Marcin Magierowski, Sławomir Kwiecień, Tomasz Brzozowski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 101-109

ICID: 1087527
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze
z hiperhomocysteinemią

Aleksandra Baszczuk, Zygmunt Kopczyński, Anna Thielemann
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 91-100

ICID: 1087521
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola flory jelitowej w patogenezie otyłości

Agnieszka Żak-Gołąb, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Piotr Kocełak, Jerzy Chudek
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 84-90

ICID: 1086419
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Bioaktywne lipidy w fizjologii i patofizjologii nerek

Daria Sałata, Barbara Dołęgowska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 73-83

ICID: 1086412
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

TGF-β1 i elastaza granulocytów w ocenie aktywności nieswoistych chorób zapalnych jelit. Badanie pilotażowe

Irena Ciećko-Michalska, Iga Wierzbicka-Tutka, Małgorzata Szczepanek, Danuta Fedak, Konrad Jabłoński, Dorota Cibor, Tomasz Mach
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 66-72

ICID: 1086361
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu w procesach zapalnych

Ewa Koczy-Baron, Alicja Kasperska-Zając
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 57-65

ICID: 1086360
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń wywoływanych przez pałeczki Campylobacter jejuni
i Campylobacter coli u ludzi

Natalia Rokosz, Waldemar Rastawicki, Tomasz Wołkowicz
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 48-56

ICID: 1086079
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola limfocytów Th17 w patogenezie raka jelita grubego

Jacek Karczewski, Małgorzata Mazur, Anna Rychlewska-Hańczewska, Zygmunt Adamski
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 42-47

ICID: 1086074
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Amylina w badaniach eksperymentalnych. Fibrylotwórczy polipeptydowy hormon trzustki

Małgorzata Marszałek
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 29-41

ICID: 1086072
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Aktywność przeciwbakteryjna wybranych cementów szkłojonomerowych

Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada, Anna Zalewska, Małgorzata Pawińska, Katarzyna Leszczyńska
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 23-28

ICID: 1086069
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kinazy aktywowane mitogenami i ich znaczenie w patogenezie miażdżycy

Dorota Bryk, Wioletta Olejarz, Danuta Zapolska-Downar
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 10-22

ICID: 1085463
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

γ–Liaza cystationinowa

Halina Jurkowska, Marta Kaczor-Kamińska, Patrycja Bronowicka-Adamska, Maria Wróbel
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1-9

ICID: 1085372
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>