Spis treści

Tom 67, 2013

Ogólnoustrojowe i miejscowe mechanizmy prowadzące do kacheksji w chorobach nowotworowych

Kamil Grabiec, Marta Burchert, Marta Milewska, Maciej Błaszczyk, Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1397-1409

ICID: 1085135
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Higiena radiacyjna w pracowniach radiologicznych

Jerzy Garcarek, Aleksander Falkowski, Dariusz Janczak, Wacław Weyde
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1391-1396

ICID: 1085129
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizmy zaprogramowanej śmierci efektorowych limfocytów T

Grzegorz Przybylski, Joanna Wielikdzień, Piotr Kopiński
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1374-1390

ICID: 1085092
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Roślinne i mikrobiologiczne źródła przeciwutleniaczy

Izabela Agnieszka Stolarzewicz, Jakub Ciekot, Agata Urszula Fabiszewska, Ewa Białecka-Florjańczyk
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1359-1373

ICID: 1083019
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zastosowanie wirusa pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej (VSV) jako wektora szczepionek przeciwwirusowych

Tomasz Tomczyk, Beata Orzechowska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1345-1358

ICID: 1083016
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

VAP-1 a hiperglikemia u chorych dializowanych otrzewnowo

Ewa Koc-Zorawska, Jolanta Malyszko, Edyta Zbroch, Jacek Malyszko, Michal Mysliwiec
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1340-1344

ICID: 1081907
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Glikoforyna C erytrocytów ludzkich jako receptor dla liganda EBA-140 merozoitów Plasmodium falciparum

Joanna Rydzak, Alicja M. Kmiecik, Ewa Jaśkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1331-1339

ICID: 1081865
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zachowanie długości telomerów

Barbara Wysoczańska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1319-1330

ICID: 1081034
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Polimorfizm kodonu 72 genu TP53 w raku endometrium u kobiet po menopauzie

Agnieszka Zając, Grzegorz Stachowiak, Beata Smolarz, Jacek R. Wilczyński
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1312-1318

ICID: 1080804
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Oporność Pseudomonas aeruginosa na antybiotyki

Katarzyna Wolska, Barbara Kot, Małgorzata Piechota, Aneta Frankowska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1300-1311

ICID: 1080803
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów γ (PPARγ) w otyłości i insulinooporności

Małgorzata Chmielewska-Kassassir, Lucyna A. Woźniak, Paweł Ogrodniczek, Marzena Wójcik
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1283-1299

ICID: 1080028
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola hepcydyny oraz polimorfizmów w regionie regulatorowym genu IL-28B w zakażeniach HCV

Magdalena Cybula, Janusz Szemraj
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1273-1282

ICID: 1079933
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Prolaktyna jako czynnik immunomodulujący w łuszczycowym zapaleniu stawów

Izabela Kokot, Lilla Pawlik-Sobecka, Sylwia Płaczkowska, Agnieszka Piwowar
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1265-1272

ICID: 1079893
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Właściwości materiałowe więzadeł przyzębia

Liwia Minch
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1261-1264

ICID: 1079820
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nowotwory w przebiegu chorób reumatycznych

Jerzy Świerkot, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Katarzyna Bogunia-Kubik
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1254-1260

ICID: 1079819
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Klasyczne oksazafosforinany – metabolizm i właściwości terapeutyczne – nowe implikacje

Anna Sloderbach, Agnieszka Górska, Marta Sikorska, Konrad Misiura, Bogusław Hładoń
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1235-1253

ICID: 1079389
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Identyfikacja aktynobakterii środowiskowych stanowiących potencjalne zagrożenie zawodowe

Justyna Skóra, Bogumiła Szponar, Mariola Paściak, Beata Gutarowska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1222-1234

ICID: 1079001
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Badanie przydatności specyficznych wskaźników biochemicznych w ocenie funkcji nerek u osób uzależnionych od narkotyków

Jacek Gąsiorowski, Zofia Marchewka, Łukasz Łapiński, Beata Szymańska, Krystyna Głowacka, Brygida Knysz, Anna Długosz, Anna Wiela-Hojeńska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1214-1221

ICID: 1078854
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Stymulacja antygenowa w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej

Marta Karp, Krzysztof Giannopoulos
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1204-1213

ICID: 1078852
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Adenozyna, jej analogi i koniugaty

Monika Samsel, Krystyna Dzierzbicka, Piotr Trzonkowski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1189-1203

ICID: 1078588
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ślinowe egzoglikozydazy w wykrywaniu wczesnego uszkodzenia gruczołów ślinowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

Anna Zalewska , Julita Szulimowska , Napoleon Waszkiewicz , Danuta Waszkiel , Krzysztof Zwierz , Małgorzata Knaś
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1182-1188

ICID: 1078512
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział tkanki tłuszczowej w patogenezie i obrazie klinicznym orbitopatii tarczycowej

Przemysław Janusz, Edyta Pawlak-Adamska, Iwona Ewa Kochanowska, Jacek Daroszewski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1173-1181

ICID: 1078402
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Działanie cytotoksyczne onkonazy w skojarzeniu z lekami
schematu R-CHOP na komórki linii chłoniaka rozlanego
z dużych komórek B (DLBCL)

Agata Majchrzak, Magdalena Witkowska, Aleksandra Mędra, Małgorzata Zwolińska, Jakub Bogusz, Barbara Cebula-Obrzut, Zbigniew Darzynkiewicz, Tadeusz Robak, Piotr Smolewski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1166-1172

ICID: 1078386
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Analiza taksonów roślin nasiennych wykorzystywanych w badaniach płytek krwi

Magdalena Boncler, Cezary Watała
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1154-1165

ICID: 1077854
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Oxalobacter formigenes – charakterystyka i rola w rozwoju kamicy szczawianowo-wapniowej

Agnieszka Torzewska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1144-1153

ICID: 1077814
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Szczepionki podjednostkowe – antygeny, nośniki, metody koniugacji i rola adiuwantów

Anna Jarząb, Michał Skowicki, Danuta Witkowska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1128-1143

ICID: 1077807
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe w raku płuca – znaczenie w diagnostyce i ocenie odpowiedzi układu odpornościowego

Iwona Osińska, Joanna Domagała-Kulawik
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1119-1127

ICID: 1077723
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Hipomelanocytozy dziedziczne: rola genów PAX3, SOX10, MITF, SNAI2, KIT, EDN3 i EDNRB

Michał Otręba, Maciej Miliński, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok, Artur Beberok
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1109-1118

ICID: 1077722
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Szlak sygnałowy Wnt i jego rola w regulacji metabolizmu komórki

Kamil Koziński, Agnieszka Dobrzyń
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1098-1108

ICID: 1077719
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Potrójnie negatywny rak piersi: molekularna charakterystyka i potencjalne strategie terapeutyczne

Maria Nowacka-Zawisza, Wanda Małgorzata Krajewska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1090-1097

ICID: 1077713
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ostra białaczka promielocytowa – nowe podejście do patogenezy choroby i terapii różnicującej

Monika Podhorecka, Arkadiusz Macheta
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1083-1089

ICID: 1077467
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Odmienne czynniki zagrożenia śmiertelnością u chorych na cukrzycę leczonych hemodializą i dializą otrzewnową w 4-letniej prospektywnej obserwacji

Katarzyna Madziarska, Waclaw Weyde, Jozef Penar, Ewa Zukowska-Szczechowska, Magdalena Krajewska, Tomasz Golebiowski, Renata Klak, Slawomir Zmonarski, Cyprian Kozyra, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1076-1082

ICID: 1076915
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Cu-GnRH – nowy analogon gnadoliberyny (GnRH)

Kazimierz Kochman
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1066-1075

ICID: 1076905
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Terapia fotodynamiczna i jej znaczenie w leczeniu zapaleń przyzębia

Ewa Mielczarek-Badora, Małgorzata Szulc
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1058-1065

ICID: 1075915
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie zewnątrzkomórkowej alfa-synukleiny w molekularnych mechanizmach śmierci komórek

Anna Kaźmierczak, Agata Adamczyk, Joanna Benigna-Strosznajder
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1047-1057

ICID: 1074666
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wieloetapowy proces dojrzewania receptora Toll-podobnego 9

Joanna Zyzak, Janusz Matuszyk, Jakub Siednienko
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1034-1046

ICID: 1074013
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biofilm bakteryjny jako przyczyna zakażeń układu moczowego – mikroorganizmy patogenne, metody prewencji i eradykacji

Kinga Ostrowska, Aleksandra Strzelczyk, Antoni Różalski, Paweł Stączek
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1027-1033

ICID: 1073567
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola sfingolipidów w wybranych chorobach układu krążenia

Krzysztof Kurek, Dominika M. Piotrowska, Patrycja Wiesiołek-Kurek, Anna Chabowska, Bartłomiej Łukaszuk, Małgorzata Żendzian-Piotrowska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1018-1026

ICID: 1068694
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola szlaków sygnałowych TGF-β w nowotworach

Beata Talar, Małgorzata Czyż
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1008-1017

ICID: 1068073
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aktywność biologiczna i farmakologiczna olejków eterycznych w leczeniu i profilaktyce chorób infekcyjnych

Sylwia Katarzyna Król, Krystyna Skalicka-Woźniak, Martyna Kandefer-Szerszeń, Andrzej Stepulak
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1000-1007

ICID: 1067687
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aktywność N-acetylo-β-D-heksozoaminidazy w ślinie dzieci z cukrzycą typu 1

Beata Zalewska-Szajda, Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Sylwia Chojnowska, Elżbieta Gościk, Urszula Łebkowska, Alina Kępka, Artur Bossowski, Anna Zalewska, Jacek Janica, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny, Danuta Waszkiel
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 996-999

ICID: 1067686
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Komórki macierzyste i progenitorowe w biostrukturze ścian naczyń krwionośnych

Krzysztof Korta, Piotr Kupczyk, Jan Skóra, Artur Pupka, Paweł Zejler, Marcin Hołysz, Mariusz Gajda, Beata Nowakowska, Piotr Barć, Andrzej T. Dorobisz, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber, Julia Bar
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 982-995

ICID: 1067258
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Retigabina – nowy lek przeciwpadaczkowy o odmiennym mechanizmie działania

Ewa Zwierzyńska, Bogusława Pietrzak
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 973-981

ICID: 1066537
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zakażenia adenowirusami u pacjentów z zaburzeniami odporności

Sylwia Rynans, Tomasz Dzieciątkowski, Grażyna Młynarczyk
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 964-972

ICID: 1066199
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aktywność przeciwutleniająca wybranych fenoli oznaczona testem ABTS i FRAP

Izabela Biskup, Iwona Golonka, Zbigniew Sroka, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 958-963

ICID: 1066062
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Morfologiczne i molekularne podstawy rozwoju serca

Joanna Kobylińska, Wojciech Dworzański, Monika Cendrowska-Pinkosz, Anna Dworzańska, Teresa Hermanowicz-Dryka, Joanna Kiszka, Elżbieta Starosławska, Franciszek Burdan
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 950-957

ICID: 1066060
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Fizjologiczne i patologiczne znaczenie gangliozydów

Lucyna Mrówczyńska, Włodzimierz Mrówczyński
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 938-949

ICID: 1066059
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nowy sposób indukcji hiperemii wieńcowej

Konrad Tkaczewski, Mirosław Dziuk, Janusz Kocki, Roman Pińkowski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 933-937

ICID: 1066058
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ocena subpopulacji mieloidalnych i limfoidalnych komórek dendrytycznych u chorych na szpiczaka mnogiego w różnych stadiach zaawansowania choroby

Marcin Pasiarski, Ewelina Grywalska, Agata Kosmaczewska, Stanisław Góźdź, Jacek Roliński
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 926-932

ICID: 1065871
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Konieczność oceny MIC rzeczywistego przy podjęciu decyzji o eradykacji Staphylococcus aureus wankomycyną

Hanna Tomczak, Edyta Szałek, Wioleta Błażejewska, Katarzyna Myczko, Anna Horla, Edmund Grześkowiak
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 921-925

ICID: 1065588
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ naturalnej flory jelitowej na odpowiedź immunologiczną

Anna Strzępa, Marian Szczepanik
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 908-920

ICID: 1064563
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Dehydrogenaza alkoholowa – znaczenie fizjologiczne i diagnostyczne

Magdalena Łaniewska-Dunaj, Wojciech Jelski, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 901-907

ICID: 1064330
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

The activity of serum beta-galactosidase in colon cancer patients with a history of alcohol and nicotine dependence: preliminary data

Napoleon Waszkiewicz, Sławomir Dariusz Szajda, Magdalena Waszkiewicz, Aleksandra Wojtulewska-Supron, Agata Szulc, Alina Kępka, Sylwia Chojnowska, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ładny, Krzysztof Zwierz, Beata Zalewska-Szajda
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 896-900

ICID: 1064081
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Histamina w regulacji procesów przebudowy kości

Marek Wiercigroch, Joanna Folwarczna
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 887-895

ICID: 1064029
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Przydatność oznaczania cytokin w osoczu krwi i szpiku kostnego metodą cytometryczną

Anna Stelmaszczyk-Emmel, Agata Kopatys, Elżbieta Górska, Eliza Głodkowska-Mrówka, Urszula Demkow
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 879-886

ICID: 1064009
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ polimorfizmu genu dla receptora witaminy D (VDR) na wysokość ciała u dzieci - doświadczenia własne

Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Izabela Klich, Wojciech Fendler, Wojciech Młynarski, Danuta Chlebna-Sokół
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 873-878

ICID: 1063747
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Fulerenol - właściwości i zastosowanie w naukach biomedycznych

Jacek Grębowski, Paulina Kaźmierska, Anita Krokosz
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 859-872

ICID: 1063743
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Analiza zmienności rytmu serca (HRV) po podaniu BRL37344, agonisty receptora beta-3 adrenergicznego, w doświadczalnym modelu blokady podpęcherzowej

Łukasz Dobrek, Agnieszka Baranowska, Piotr J. Thor
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 848-858

ICID: 1062437
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Rola mikroflory jelitowej i bakterii probiotycznych w profilaktyce i rozwoju raka jelita grubego

Ewa Wasilewska, Dagmara Złotkowska, Mariola E. Pijagin
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 837-847

ICID: 1061847
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Porównanie glikozylacji haptoglobiny i α1–kwaśnej glikoproteiny w surowicy pacjentów z drobnokomórkowym i niedrobnokomórkowym rakiem płuca

Mirosława Ferens-Sieczkowska, Ewa Maria Kratz, Barbara Kossowska, Ewa Passowicz-Muszyńska, Renata Jankowska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 828-836

ICID: 1061788
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Trójtlenek arsenu: wpływ na procesy wzrostu i różnicowania komórek nowotworowych oraz możliwe zastosowanie w terapii choroby nowotworowej

Ewelina Hoffman, Wojciech P. Mielicki
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 817-827

ICID: 1061640
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Białka i peptydy pochodzące z mleka w badaniach klinicznych

Jolanta Artym, Michał Zimecki
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 800-816

ICID: 1061635
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Inżynieria tkankowa – eksperymentalna metoda regeneracji pęcherza moczowego

Marta Pokrywczyńska, Arkadiusz Jundziłł, Jan Adamowicz, Tomasz Drewa
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 790-799

ICID: 1061633
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Właściwości i różnorodność funkcjonalna dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego

Aleksandra Rodacka
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 775-789

ICID: 1061630
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Subkliniczna niedoczynność tarczycy u otyłych dzieci

Aleksandra Januszek-Trzciąkowska, Ewa Małecka-Tendera
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 770-774

ICID: 1061415
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Anestezjologia w sieci cytokin

Barbara Lisowska, Marta Szymańska, Elżbieta Nowacka, Małgorzata Olszewska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 761-769

ICID: 1061412
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Kinaza białkowa aktywowana przez AMP (AMPK) jako cel terapeutyczny

Elżbieta Sarnowska, Anna Balcerak, Marta Olszyna-Serementa, Daria Kotlarek, Tomasz J. Sarnowski, Janusz A. Siedlecki
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 750-760

ICID: 1061403
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

MMP-9 shRNA jako inhibitory aktywności i szlaku sygnalizacji metaloproteinazy 9

Ewa Nowak, Anna Galilejczyk, Daniel Sypniewski, Ilona Bednarek
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 742-749

ICID: 1061394
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Mechanizm i czynniki ryzyka powstawania biofilmu bakteryjnego jamy ustnej

Ewa Pasich, Maria Walczewska, Adam Pasich, Janusz Marcinkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 736-741

ICID: 1061393
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Inhibitory deacetylaz histonów – mechanizmy działania na poziomie molekularnym i zastosowania kliniczne

Aneta Grabarska, Magdalena Dmoszyńska-Graniczka, Ewa Nowosadzka, Andrzej Stepulak
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 722-735

ICID: 1061381
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Grzybicze zakażenie układu moczowego powikłane ostrym uszkodzeniem nerek u dziecka z przetoką pęcherzowo-jelitową

Anna Jakubowska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Agnieszka Pukajło-Marczyk, Sandra Samir, Maciej Bagłaj, Danuta Zwolińska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 719-721

ICID: 1061348
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Nowe cytochromy P450 jako biomarkery i potencjalne cele oddziaływania w chemioprewencji i terapii nowotworów

Hanna Szaefer, Michał Cichocki, Aleksandra Majchrzak-Celińska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 709-718

ICID: 1061339
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Farmakoterapia choroby Parkinsona: postęp czy regres?

Karolina Pytka, Małgorzata Zygmunt, Barbara Filipek
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 700-708

ICID: 1059684
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Znaczenie diagnostyczne nowego markera KIM-1 w uszkodzeniach nerek

Zofia Marchewka, Joanna Płonka
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 695-699

ICID: 1059673
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Odkształcalność i agregacja krwinek czerwonych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną kończyn dolnych z towarzyszącymi żylakami

Karolina Słoczyńska, Mariusz Kózka, Henryk Marona
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 690-694

ICID: 1059670
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Komórki Schwanna w terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego

Izabella Woszczycka-Korczyńska, Edyta Olakowska, Wiesław Marcol, Joanna Lewin-Kowalik, Halina Jędrzejowska-Szypułka
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 680-689

ICID: 1059602
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Synteza białek w bezjądrzastych płytkach krwi

Michał Bijak, Joanna Saluk, Michał Błażej Ponczek Ponczek, Paweł Nowak, Barbara Wachowicz
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 672-679

ICID: 1059587
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Cukrzyca typu 2 a choroba Alzheimera – jedna czy dwie choroby? Mechanizmy asocjacji

Małgorzata Marszałek
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 653-671

ICID: 1059549
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Ocena szybkości syntezy dopaminy (DA) w wybranych częściach mózgu szczurów z lezją ośrodkowego układu noradrenergicznego po podaniu ligandów receptora 5-HT3

Wojciech Roczniak
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 648-652

ICID: 1059473
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Zastosowanie fizjoterapii w procesie regeneracji struktur kostnych okołowierzchołkowych zębów przygotowywanych do obciążenia protetycznego

Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Zbigniew Śliwiński, Krystyna Opalko
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 643-647

ICID: 1059047
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wpływ polimorfizmu genów allograft inflammatory factor-1 na leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów metotreksatem

Andrzej Pawlik, Maria-Magdalena Herczynska, Violetta Dziedziejko, Damian Malinowski, Mateusz Kurzawski, Marek Drozdzik, Barbara Gawronska-Szklarz
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 637-642

ICID: 1058897
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Neuropeptydy Y, YY i PP oraz ich znaczenie kliniczne

Mariola Śliwińska-Mossoń, Katarzyna Borowiecka, Halina Milnerowicz
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 631-636

ICID: 1058890
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Theta rhythm recorded in the hippocampal formation in vitro

Tomasz Kowalczyk, Bartosz Caban, Renata Bocian
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 617-630

ICID: 1058537
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Wirus brodawczaka ludzkiego i jego wpływ na predyspozycję do nowotworów głowy i szyi

Kamil H. Nelke, Lidia Łysenko, Jarosław Leszczyszyn, Hanna Gerber
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 610-616

ICID: 1058431
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Metyloprednizolon – ostre urazy rdzenia kręgowego, korzyści czy zagrożenia? 

Maciej Tęsiorowski, Tomasz Potaczek, Barbara Jasiewicz, Jacek Sapa, Małgorzata Zygmunt
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 601-609

ICID: 1054873
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Przebieg kliniczny późno rozpoznanych śmiertelnych przypadków grypy A (H1N1) w Polsce 

Marta Rorat, Tomasz Jurek, Ernest Kuchar, Leszek Szenborn
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 595-600

ICID: 1053910
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Tkanka tłuszczowa nasierdziowa. Znaczenie fizjologiczne oraz rola w patofizjologii chorób serca 

Kacper Toczyłowski, Michał Gruca, Marcin Baranowski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 584-594

ICID: 1053908
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie zegara biologicznego w utrzymaniu homeostazy glukozy 

Piotr Chrościcki, Michał Usarek, Jadwiga Bryla
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 569-583

ICID: 1053906
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Patogeneza, profilaktyka i leczenie infekcji u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową 

Piotr Stelmach, Tadeusz Robak
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 560-568

ICID: 1053901
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zwiększona ekspresja genów PIM-2 i NF-κB u chorych z ostrą białaczką szpikową i limfoblastyczną wykazuje związek z remisją całkowitą i przeżyciem 

Katarzyna Kapelko-Słowik, Donata Urbaniak-Kujda, Dariusz Wołowiec, Bożena Jaźwiec, Jarosław Dybko, Jacek Jakubaszko, Mirosław Słowik, Kazimierz Kuliczkowski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 553-559

ICID: 1052449
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Stężenie karnityny w osoczu po przewlekłym zatruciu alkoholem 

Alina Kępka, Napoleon Waszkiewicz, Beata Zalewska-Szajda, Sylwia Chojnowska, Paweł Płudowski, Emilia Konarzewska, Agata Szulc, Jerzy Robert Ładny, Krzysztof Zwierz, Sławomir Dariusz Szajda
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 548-552

ICID: 1051649
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Białka mleka ludzkiego zaangażowane w procesy immunologiczne 

Jolanta Lis, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Iwona Kątnik-Prastowska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 529-547

ICID: 1051648
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Surowicze stężenia IL-10 i IL-12 odzwierciedlają uzyskiwaną odpowiedź na chemioterapię u dzieci z mięsakami tkanek miękkich, jednak ulegają modyfikacji podczas terapii czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) oraz w przebiegu sepsy 

Ewa Bien, Malgorzata Krawczyk, Ewa Izycka-Swieszewska, Piotr Trzonkowski, Bernarda Kazanowska, Elzbieta Adamkiewicz-Drozynska, Anna Balcerska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 517-528

ICID: 1051646
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ćwiczenia mięśni w rehabilitacji zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia 

Edward Kijak, Danuta Lietz-Kijak, Zbigniew Śliwiński, Bogumiła Frączak
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 507-516

ICID: 1051002
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego

Konrad Andrzej Szychowski, Anna Katarzyna Wójtowicz
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 499-506

ICID: 1051001
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Selen w chorobie Gravesa-Basedowa 

Jadwiga Kryczyk, Paweł Zagrodzki
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 491-498

ICID: 1051000
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Choroby limfoproliferacyjne związane z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr

Ewelina Grywalska, Justyna Markowicz, Piotr Grabarczyk, Marcin Pasiarski, Jacek Roliński
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 481-490

ICID: 1050999
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Pies jako model do badań porównawczych nad ludzkimi chłoniakami i białaczkami 

Aleksandra Pawlak, Bożena Obmińska-Mrukowicz, Andrzej Rapak
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 471-480

ICID: 1050411
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Stężenie interleukiny 18 (IL-18) i białka wiążącego interleukinę 18 (IL-18BP) w płynie pęcherzykowym pacjentek z czynnikiem jajowodowym zakwalifikowanych do zapłodnienia pozaustrojowego 

Paweł Radwan, Michal Radwan, Ireneusz Połać, Przemysław Lewkowicz, Jacek Radosław Wilczyński
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 463-470

ICID: 1050036
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie ładunku glikemicznego diety w rozwoju chorób nowotworowych 

Katarzyna Dudziak, Bożena Regulska-Ilow
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 449-462

ICID: 1050032
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Detection of autophagy based on conversions of MAP1LC3 and p62/SQSTM1 

Edyta Wysokińska,, Wojciech Kałas
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 442-448

ICID: 1050029
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ocena zależności między melatoniną, hormonami osi przysadkowo-jajnikowej, -tarczycowej i -korowonadnerczowej a osteoprotegeryną i jej ligandem sRANKL u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym 

Zofia Ostrowska, Katarzyna Ziora, Joanna Oświęcimska, Kinga Wołkowska-Pokrywa, Bożena Szapska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 433-441

ICID: 1050027
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola mikrośrodowiska nowotworowego w powstaniu i progresji czerniaka skóry

Magdalena Olbryt
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 413-432

ICID: 1049286
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Białka powierzchniowe bakterii z rodzaju Bifidobacterium

Ewa Dylus, Barbara Buda, Sabina Górska-Frączek, Ewa Brzozowska, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 402-412

ICID: 1049285
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nieswoiste mechanizmy odpornościowe w zakażeniach dolnego odcinka żeńskich narządów płciowych 

Karolina Paulina Gregorczyk, Małgorzata Krzyżowska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 388-401

ICID: 1048816
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Diagnostyka dermoskopowa czerniaka podpaznokciowego

Grażyna Kamińska-Winciorek, Radosław Śpiewak
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 380-387

ICID: 1048815
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Charakterystyka subpopulacji limfocytów T

Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 371-379

ICID: 1048814
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Autofagia i białko BNIP3 w nowotworach

Ewelina Świderek, Leon Strządała
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 363-370

ICID: 1048712
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ związków polifenolowych na zahamowanie immunosupresyjnego działania promieniowania UV na skórę 

Paulina Mucha, Elżbieta Budzisz, Helena Rotsztejn
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 358-362

ICID: 1048215
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Transkrypcyjna ekspresja genów kodujących białka biorące udział w procesie wydzielania kwasów karboksylowych przez mutanty aci Saccharomyces cerevisiae 

Ewa Boniewska-Bernacka, Maciej Wieczorek, Anna Sadakierska-Chudy, Tadeusz Dobosz, Anna Krop-Watorek
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 352-357

ICID: 1047509
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Negatywna regulacja sygnalizacji receptorów Toll-podobnych 

Halina Antosz, Dorota Choroszyńska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 339-351

ICID: 1046538
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aktywność przeciwzapalna pochodnych kwasu liponowego w badaniach in vivo u myszy 

Brunon Kwiecień, Magdalena Dudek, Anna Bilska-Wilkosz, Joanna Knutelska, Marek Bednarski, Inga Kwiecień, Małgorzata Zygmunt, Małgorzata Iciek, Maria Sokołowska-Jeżewicz, Jacek Sapa, Lidia Włodek
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 331-338

ICID: 1046290
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Limfocele – powikłanie urologiczne po przeszczepie nerki 

Wojciech Krajewski, Radosław Piszczek, Wacław Weyde, Zbigniew Rybak, Janusz Dembowski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 326-330

ICID: 1046281
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aktywność przeciwbakteryjna/przeciwbiofilmowa „przeterminowanych” płytek krwi i produktów ich degranulacji 

Marcin I. Różalski, Bartłomiej Micota, Beata Sadowska, Małgorzata Paszkiewicz, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 321-325

ICID: 1046009
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Egzoglikozydazy ślinowe w cukrzycy ciążowej 

Anna Zalewska, Małgorzata Knaś, Grzegorz Gumiężny, Marek Niczyporuk, Danuta Waszkiel, Adrian Wojciech Przystupa, Wiesław Zarzycki
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 315-320

ICID: 1046007
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zaburzenia kontroli nerwowej przewodu pokarmowego i ból trzewny w nieswoistych chorobach zapalnych jelit 

Katarzyna Ciesielczyk, Piotr J. Thor
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 304-314

ICID: 1044747
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola mikroflory jelitowej w patogenezie otyłości i cukrzycy 

Nina Stachowicz, Anna Kiersztan
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 288-303

ICID: 1044746
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Strategie przetrwania herpeswirusów – latencja i apoptoza 

Dariusz Miszczak, Anna Słońska, Anna Golke, Joanna Cymerys
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 276-287

ICID: 1044688
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zmiany starcze w ośrodkowym układzie nerwowym u wybranych ssaków udomowionych i naczelnych 

Maciej Firląg, Maciej Kamaszewski, Katarzyna Gaca, Bożena Bałasińska
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 269-275

ICID: 1044490
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola metody PCR w diagnostyce i badaniach naukowych Helicobacter pylori – nowe możliwości poznawcze formy kokoidalnej i spiralnej bakterii 

Irena Duś, Tadeusz Dobosz, Aldo Manzin, Giovanni Loi, Corrado Serra, Małgorzata Radwan-Oczko
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 261-268

ICID: 1044005
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nutrigenomika – bioaktywne składniki żywności 

Monika Gętek, Natalia Czech, Katarzyna Fizia, Agnieszka Białek-Dratwa, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Teresa Kokot, Ewa Nowakowska-Zajdel
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 255-260

ICID: 1043606
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizmy oporności drożdży na stres środowiskowy 

Agata Piecuch, Ewa Obłąk
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 238-254

ICID: 1043394
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Właściwości biologiczne białek powierzchniowych bakterii z rodzaju Lactobacillus 

Barbara Buda, Ewa Dylus, Sabina Górska-Frączek, Ewa Brzozowska, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 229-237

ICID: 1043393
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aktywność autonomicznego układu nerwowego oceniana metodą zmienności rytmu serca w doświadczalnym modelu blokady podpęcherzowej 

Łukasz Dobrek, Agnieszka Baranowska, Beata Skowron, Piotr J. Thor
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 221-228

ICID: 1043336
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Hemoglobina – źródłem reaktywnych form tlenu 

Ewa Zapora, Iwona Jarocka
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 214-220

ICID: 1043334
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Regulacja odpowiedzi zapalnej zależnej od receptorów Toll-podobnych* 

Ewa Kowalczyk, Jakub Siednienko, Janusz Matuszyk
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 201-213

ICID: 1042228
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Związki komórek NK z komórkami dendrytycznymi 

Aleksandra Bielawska-Pohl, Elżbieta Pajtasz-Piasecka, Danuta Duś
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 192-200

ICID: 1040434
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Replikacja wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) w jednojądrowych komórkach krwi obwodowej (PBMC) u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C, leczonych pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną 

Malgorzata Inglot, Tomasz Pawlowski, Aleksandra Szymczak, Krzysztof Malyszczak, Malgorzata Zalewska, Marek Radkowski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 186-191

ICID: 1038785
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biogeneza cząsteczek mikroRNA oraz ich znaczenie w powstawaniu i przebiegu wybranych zaburzeń hematologicznych 

Anna Grenda, Michał Budzyński, Agata A. Filip
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 174-185

ICID: 1038361
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Bakterie i wirusy modulują FcεRI-zależną aktywność komórek tucznych 

Aleksandra Słodka, Ewa Brzezińska-Błaszczyk
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 164-173

ICID: 1038360
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mutacje w genie PKD1 - wpływ na obraz kliniczny pacjentów ze zwyrodnieniem wielotorbielowatym nerek z Dolnego Śląska

Hanna Augustyniak-Bartosik, Magdalena Krajewska, Wacław Weyde, Katarzyna Madziarska, Michał Rurek, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 157-163

ICID: 1038358
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola siarkowodoru w fizjologii przewodu pokarmowego i w mechanizmie gastroprotekcji 

Marcin Magierowski, Katarzyna Jasnos, Sławomir Kwiecień, Tomasz Brzozowski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 150-156

ICID: 1038356
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ diety suplementowanej tyroksyną na wybrane wykładniki równowagi redox, morfologię wątroby i profil lipidowy szczurów poddanych działaniu doksorubicyny 

Agnieszka Korga, Jarosław Dudka, Franciszek Burdan, Lech Wronecki, Jadwiga Sierocinska-Sawa, Magdalena Iwan, Agnieszka Korobowicz-Markiewicz, Elżbieta Korobowicz
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 143-149

ICID: 1038355
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Bakteryjne topoizomerazy typu I – rola biologiczna i zastosowanie jako potencjalnych celów dla antybiotyków 

Marcin Szafran, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Dagmara Jakimowicz
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 130-142

ICID: 1038352
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Prokariotyczne systemy ekspresyjne

Dorota Porowińska, Magdalena Wujak, Katarzyna Roszek, Michał Komoszyński
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 119-129

ICID: 1038351
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizmy działania bewacyzumabu, przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF, na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej

Jakub Bogusz, Agata Majchrzak, Aleksandra Mędra, Barbara Cebula-Obrzut, Tadeusz Robak, Piotr Smolewski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 107-118

ICID: 1038349
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Inhibicja aktywności proteasomu jako nowa strategia w terapii i chemioprewencji nowotworów 

Michał Maliński, Michał Cichocki
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 90-106

ICID: 1035963
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Endoglina jako cel terapii przeciwnowotworowej* 

Magdalena Jarosz, Stanisław Szala
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 79-89

ICID: 1034142
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Komórki NKT: powstawanie, mechanizmy i efekty działania 

Agnieszka Bojarska-Junak, Jacek Tabarkiewicz, Jacek Roliński
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 65-78

ICID: 1034001
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola apoptosomu w aktywacji prokaspazy 9 

Łukasz Marek
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 54-64

ICID: 1032333
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Stres oksydacyjny i naturalne mechanizmy antyoksydacyjne – znaczenie w procesie neurodegeneracji. Od mechanizmów molekularnych do strategii terapeutycznych

Agata Karpińska, Grażyna Gromadzka
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 45-53

ICID: 1129686
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS >>

Trening sportowy a stężenia krążących adipokin 

Ryszard Plinta, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Jerzy Chudek, Violetta Skrzypulec-Plinta
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 35-42

ICID: 1029529
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Właściwości antynowotworowe galusanu epigallokatechiny zawartego w zielonej herbacie 

Magdalena Donejko, Marek Niczyporuk, Elżbieta Galicka, Andrzej Przylipiak
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 26-34

ICID: 1029528
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział białek Rho w regulacji postępu fazy G1 cyklu komórkowego 

Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Jakub Marcin Nowak, Agnieszka Żuryń, Alina Grzanka
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 15-25

ICID: 1028766
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Sprzężone dieny kwasu linolowego jako potencjalny czynnik prewencyjny w profilaktyce nowotworów piersi 

Agnieszka Białek, Andrzej Tokarz
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 6-14

ICID: 1028764
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rothia mucilaginosa rzadko izolowany patogen jako czynnik etiologiczny zakażenia tkanek miękkich twarzy u młodej zdrowej kobiety 

Hanna Tomczak, Joanna Bilska-Stokłosa, Krzysztof Osmola, Michał Marcinkowski, Wioleta Błażejewska, Katarzyna Myczko, Bartosz Mańkowski, Iwetta Kaczmarek
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1-5

ICID: 1028763
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>